top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
Data Redaktor Zmiana
05.04.2016 09:56:03 Jakub Malinowski Usunięto artykuł zmiany w budżecie z kategorii Projekty uchwał
05.04.2016 09:56:00 Jakub Malinowski Usunięto artykuł zmiana WPF z kategorii Projekty uchwał
05.04.2016 09:55:58 Jakub Malinowski Usunięto artykuł taryfy za wodę i ścieki z kategorii Projekty uchwał
30.03.2016 13:55:36 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zakup paliwa do pojazdów samochodowych i sprzętu mechanicznego, będących własnością Gminy Strzałkowo oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Strzałkowo na lata 2016/2017
30.03.2016 09:24:16 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Zarządzenie w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Strzałkowo za 2015 r.
30.03.2016 09:23:48 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Strzałkowo za 2015 r.
30.03.2016 09:23:25 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Strzałkowo za 2015 r.
25.03.2016 12:20:34 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy - zawiadomienie, że w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowym wydobywaniu kopaliny pospolitej – kruszywa naturalnego zlokalizowanego na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 24/3, obręb Katarzynowo w miejscowości Katarzynowo, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie- Inwestor Anna Kowalska, ul. Ks. Twardego 27, 62-301 Marzenin, został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji.
22.03.2016 13:03:02 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Informacja z wykonania budżetu Gminy Strzałkowo za 2015 r.
22.03.2016 13:02:52 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Informacja z wykonania budżetu Gminy Strzałkowo za 2015 r.
22.03.2016 13:02:34 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Informacja z wykonania budżetu Gminy Strzałkowo za 2015 r.
22.03.2016 13:02:11 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Informacja z wykonania budżetu Gminy Strzałkowo za 2015 r.
17.03.2016 14:05:13 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zakup paliwa do pojazdów samochodowych i sprzętu mechanicznego, będących własnością Gminy Strzałkowo oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Strzałkowo na lata 2016/2017
17.03.2016 12:08:27 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy - zawiadomienie, że zostało podjęte postępowanie wyjaśniające w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „przeładunku, załadunku, sortowaniu i składowaniu węgla” na działkach o nr ewid. 407/16, 407/15, 407/13 i 333/5 w m. Strzałkowo, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, woj. Wielkopolskie w związku z decyzją Nr SKO-ZP-4160/214/2015 z dnia 18.01.2016r. (doręczono w dniu 01.02.2016r.) Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, uchylającej w całości zaskarżoną decyzję Wójta Gminy Strzałkowo Nr GPOS.6220.1.2012.2015 z dnia 20.10.2015r. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „przeładunku, załadunku, sortowaniu i składowaniu węgla” na działkach o nr ewid. 407/16, 407/15, 407/13 i 333/5 w m. Strzałkowo, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, woj. wielkopolskie – inwestor Terminal Strzałkowo Sp. z o.o. z siedzibą w Strzałkowie przekazując sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.
17.03.2016 12:05:30 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. świadczeń wychowawczych
16.03.2016 10:05:43 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo - zawiadomienie, że na wniosek EKO ENERGIA WIELKOPOLSKA Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą ul. Poznańska 58A/3, 60-853 Poznań zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „budowie zespołu elektrowni wiatrowych w Gminie Strzałkowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 7 MW w miejscowości: Kościanki, Graboszewo” ( na nieruchomościach oznaczonych nr ewid. 10, 11, 96/2, obręb Kościanki oraz nr ewid. 235, obręb Graboszewo, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie).
11.03.2016 14:48:09 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. świadczeń wychowawczych
11.03.2016 13:22:02 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Zakup paliwa do pojazdów samochodowych i sprzętu mechanicznego, będących własnością Gminy Strzałkowo oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Strzałkowo na lata 2016/2017
11.03.2016 13:20:24 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zakup paliwa do pojazdów samochodowych i sprzętu mechanicznego, będących własnością Gminy Strzałkowo oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Strzałkowo na lata 2016/2017
11.03.2016 13:20:20 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zakup paliwa do pojazdów samochodowych i sprzętu mechanicznego, będących własnością Gminy Strzałkowo oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Strzałkowo na lata 2016/2017
11.03.2016 13:20:16 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zakup paliwa do pojazdów samochodowych i sprzętu mechanicznego, będących własnością Gminy Strzałkowo oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Strzałkowo na lata 2016/2017
11.03.2016 13:20:12 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zakup paliwa do pojazdów samochodowych i sprzętu mechanicznego, będących własnością Gminy Strzałkowo oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Strzałkowo na lata 2016/2017
11.03.2016 13:20:06 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zakup paliwa do pojazdów samochodowych i sprzętu mechanicznego, będących własnością Gminy Strzałkowo oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Strzałkowo na lata 2016/2017
11.03.2016 13:20:00 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zakup paliwa do pojazdów samochodowych i sprzętu mechanicznego, będących własnością Gminy Strzałkowo oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Strzałkowo na lata 2016/2017
11.03.2016 13:19:56 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zakup paliwa do pojazdów samochodowych i sprzętu mechanicznego, będących własnością Gminy Strzałkowo oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Strzałkowo na lata 2016/2017
11.03.2016 13:19:51 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zakup paliwa do pojazdów samochodowych i sprzętu mechanicznego, będących własnością Gminy Strzałkowo oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Strzałkowo na lata 2016/2017
11.03.2016 13:19:06 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zakup paliwa do pojazdów samochodowych i sprzętu mechanicznego, będących własnością Gminy Strzałkowo oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Strzałkowo na lata 2016/2017
26.02.2016 15:00:31 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. świadczeń wychowawczych
26.02.2016 14:57:39 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Wólce z kategorii Oferty pracy
26.02.2016 14:57:35 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Nabór na wolne stanowisko urzędnicze PODINSPEKTORA ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansów w Urzędzie Gminy w Strzałkowie. z kategorii Oferty pracy
26.02.2016 14:57:32 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Wólce z kategorii Oferty pracy
26.02.2016 14:57:30 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Wólce z kategorii Oferty pracy
26.02.2016 14:57:26 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Strzałkowie z kategorii Oferty pracy
26.02.2016 13:05:17 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
26.02.2016 13:05:08 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
26.02.2016 13:04:29 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
26.02.2016 13:03:54 Jakub Malinowski Usunięty załącznik z artykułu
26.02.2016 13:03:36 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
26.02.2016 13:03:27 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
26.02.2016 13:02:01 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
26.02.2016 13:01:54 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
26.02.2016 13:01:31 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
26.02.2016 13:01:12 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
26.02.2016 13:00:48 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
26.02.2016 12:59:58 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
26.02.2016 12:59:41 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
26.02.2016 12:59:27 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
26.02.2016 12:58:38 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
26.02.2016 12:58:32 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
26.02.2016 12:58:10 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
box
bot foot
bip bip