top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141
Data Redaktor Zmiana
18.05.2016 08:47:49 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Natalia Adryan - Referent ds. świadczeń wychowawczych - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzałkowie
18.05.2016 08:23:14 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Krzysztof Stefański
18.05.2016 08:22:52 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Beata Zimniewicz
18.05.2016 08:22:24 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Jolanta Dubińska
18.05.2016 08:21:46 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Lucyna Chłędowska
18.05.2016 08:21:19 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Tomasz Gałan
18.05.2016 08:20:57 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Lucyna Górcewicz
18.05.2016 08:20:34 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Krzysztof Graczyk
18.05.2016 08:20:03 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Lilla Graczyk
18.05.2016 08:19:32 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Henryka Twardowska
18.05.2016 08:18:56 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Marek Hejna
18.05.2016 08:18:14 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Olech Głodkowski
18.05.2016 08:17:43 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Tomasz Synowiec
18.05.2016 08:17:05 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Irena Maciejewska
18.05.2016 08:16:34 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Benedykt Augustyniak
16.05.2016 14:30:39 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
12.05.2016 08:35:57 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
12.05.2016 08:35:51 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
12.05.2016 08:35:36 Jakub Malinowski Usunięto artykuł zmiana budżzetu z kategorii Projekty uchwał
12.05.2016 08:35:23 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
12.05.2016 08:35:05 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
12.05.2016 08:34:49 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
11.05.2016 14:15:37 Jakub Malinowski Usunięto artykuł zmiana WPF z kategorii Projekty uchwał
11.05.2016 14:15:34 Jakub Malinowski Usunięto artykuł zmiany w budżecie z kategorii Projekty uchwał
11.05.2016 14:15:32 Jakub Malinowski Usunięto artykuł zmiana stratego rozwoju z kategorii Projekty uchwał
11.05.2016 14:15:30 Jakub Malinowski Usunięto artykuł powierzenie uprawnień z kategorii Projekty uchwał
11.05.2016 14:15:27 Jakub Malinowski Usunięto artykuł statut gops z kategorii Projekty uchwał
11.05.2016 14:15:25 Jakub Malinowski Usunięto artykuł program opieki nad zabytkami z kategorii Projekty uchwał
10.05.2016 13:11:04 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo - zawiadomienie, że w ramach prowadzonego postępowania przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku inwentarskiego – chlewni dla tuczu świń wraz z infrastrukturą na działce oznaczonej numerem geod. 220, obręb Babin Olędry, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie - Inwestor Gospodarstwo Rolne Bartłomiej Przywarty, Ostrowo Kościelne 4a, 62-420 Strzałkowo
09.05.2016 14:32:35 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Petycja Koła Łowickiego "Tumak" przeciwko powstaniu wytwórni mas bitumicznych
09.05.2016 14:32:19 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Petycja Koła Łowickiego "Tumak" przeciwko powstaniu wytwórni mas bitumicznych
06.05.2016 15:14:44 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Petycja p. Adama Szulca w sprawie utworzenia biblioteczki samorządowca
06.05.2016 15:13:56 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Petycja p. Adama Szulca w sprawie utworzenia biblioteczki samorządowca
28.04.2016 15:07:05 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Strzałkowo za rok 2015
28.04.2016 15:06:50 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Strzałkowo za rok 2015
28.04.2016 14:54:35 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVII/130/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej, położonej w m. Strzałkowo, stanowiącej włąsność Gminy Strzałkowo
28.04.2016 14:54:28 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVII/130/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej, położonej w m. Strzałkowo, stanowiącej włąsność Gminy Strzałkowo
28.04.2016 14:52:04 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVII/129/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Strzałkowo na okres od 6 kwietnia 2016 r. do 5 kwietnia 2017 r.
28.04.2016 14:44:25 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVII/129/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Strzałkowo na okres od 6 kwietnia 2016 r. do 5 kwietnia 2017 r.
28.04.2016 14:39:49 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVII/128/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/311/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 września 2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Staw w rejonie drogi krajowej nr 92 i drogi powiatowej 3077P
28.04.2016 14:39:42 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVII/128/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/311/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 września 2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Staw w rejonie drogi krajowej nr 92 i drogi powiatowej 3077P
28.04.2016 14:36:22 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVII/127/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w miejscowości Strzałkowo dla rejonu przy ul. Kopernika, ul. Ogrodowej, ul. Rolniczej
28.04.2016 14:36:16 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVII/127/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w miejscowości Strzałkowo dla rejonu przy ul. Kopernika, ul. Ogrodowej, ul. Rolniczej
28.04.2016 14:35:16 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVII/126/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w miejscowości Strzałkowo dla rejonu przy ul. Paruszewskiej, ul. Prym. Wyszyńskiego
28.04.2016 14:35:06 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVII/126/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w miejscowości Strzałkowo dla rejonu przy ul. Paruszewskiej, ul. Prym. Wyszyńskiego
28.04.2016 14:33:32 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVII/125/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Wólka
28.04.2016 14:33:14 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVII/125/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Wólka
28.04.2016 14:32:01 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVII/124/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 3 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
28.04.2016 14:31:51 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVII/124/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 3 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
28.04.2016 14:30:34 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVII/123/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Strzałkowo dla Powiatu Słupeckiego
box
bot foot
bip bip