top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144
Data Redaktor Zmiana
25.05.2018 08:02:46 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXVI/275/2018 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018
25.05.2018 08:01:49 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXVI/274/2018 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
25.05.2018 08:01:35 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXVI/274/2018 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
25.05.2018 08:00:10 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXVI/273/2018 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Strzałkowo dla Powiatu Słupeckiego
25.05.2018 07:59:59 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXVI/273/2018 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Strzałkowo dla Powiatu Słupeckiego
25.05.2018 07:58:15 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXVI/272/2018 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2018 roku
25.05.2018 07:58:01 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXVI/272/2018 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2018 roku
25.05.2018 07:56:45 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXVI/271/2018 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 15 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018
25.05.2018 07:56:32 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXVI/271/2018 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 15 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018
25.05.2018 07:55:36 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXVI/270/2018 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 15 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
25.05.2018 07:55:17 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXVI/270/2018 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 15 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
24.05.2018 14:47:35 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXV/269/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji problemowych Rady Gminy Strzałkowo na 2018 rok
24.05.2018 14:47:20 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXV/269/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji problemowych Rady Gminy Strzałkowo na 2018 rok
24.05.2018 14:45:37 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXV/268/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Strzałkowo na 2018 rok
24.05.2018 14:45:25 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXV/268/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Strzałkowo na 2018 rok
24.05.2018 14:43:49 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXV/267/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski
24.05.2018 14:43:31 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXV/267/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski
24.05.2018 14:42:20 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXV/266/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018
24.05.2018 14:42:05 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Uchwała Nr XXXV/266/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018
24.05.2018 14:41:37 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXV/266/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018
24.05.2018 14:40:24 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXV/265/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018
24.05.2018 14:40:12 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXV/265/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018
24.05.2018 14:38:29 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXV/264/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Strzałkowo w rejonie ulicy Jałowcowej
24.05.2018 14:38:17 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXV/264/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Strzałkowo w rejonie ulicy Jałowcowej
24.05.2018 14:37:02 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXV/263/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Strzałkowo na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2032
24.05.2018 14:36:55 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXV/263/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Strzałkowo na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2032
24.05.2018 14:36:43 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXV/263/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Strzałkowo na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2032
24.05.2018 14:35:22 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXV/262/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018
24.05.2018 14:35:08 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXV/262/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018
24.05.2018 14:33:57 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXV/261/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
24.05.2018 14:33:40 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXV/261/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
24.05.2018 14:27:26 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXV/260/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Strzałkowo instrumentem płatniczym
24.05.2018 14:27:11 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXV/260/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Strzałkowo instrumentem płatniczym
24.05.2018 14:25:54 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXV/259/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 grudnia 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia poręczenia spłaty pożyczki inwestycyjnej na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego”
24.05.2018 14:25:44 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXV/259/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 grudnia 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia poręczenia spłaty pożyczki inwestycyjnej na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego”
24.05.2018 14:24:36 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXV/258/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków w celu gromadzenia niektórych dochodów gminy
24.05.2018 14:24:22 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXV/258/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków w celu gromadzenia niektórych dochodów gminy
24.05.2018 14:22:26 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXV/257/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017
24.05.2018 14:22:14 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXV/257/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017
24.05.2018 14:19:08 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXV/256/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
24.05.2018 14:18:35 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXV/256/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
24.05.2018 14:12:16 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXV/255/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Strzałkowo w rejonie ulic Górnej, Iwaszkiewicza, Al. Prym. Wyszyńskiego
24.05.2018 14:12:05 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXV/255/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Strzałkowo w rejonie ulic Górnej, Iwaszkiewicza, Al. Prym. Wyszyńskiego
24.05.2018 14:11:50 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXV/255/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Strzałkowo w rejonie ulic Górnej, Iwaszkiewicza, Al. Prym. Wyszyńskiego
24.05.2018 14:11:40 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Uchwała Nr XXXV/254/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Brudzewo, w rejonie miejscowości Kokczyn Drugi i drogi wojewódzkiej 260
24.05.2018 14:09:20 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXV/254/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Brudzewo, w rejonie miejscowości Kokczyn Drugi i drogi wojewódzkiej 260
24.05.2018 14:09:07 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXV/254/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Brudzewo, w rejonie miejscowości Kokczyn Drugi i drogi wojewódzkiej 260
24.05.2018 14:08:42 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXV/254/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Brudzewo, w rejonie miejscowości Kokczyn Drugi i drogi wojewódzkiej 260
22.05.2018 10:04:01 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Dzierżawa nieruchomości rolnych położonych w miejscowości Słomczyce. z kategorii Przetargi
22.05.2018 09:38:45 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
box
bot foot
bip bip