top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
Data Redaktor Zmiana
19.04.2016 08:47:10 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 9/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie sprostowania
19.04.2016 08:47:03 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 9/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie sprostowania
19.04.2016 08:46:23 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014 r. poz. 1863)
19.04.2016 08:46:18 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014 r. poz. 1863)
19.04.2016 08:45:45 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 7/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014 r. poz. 1863)
19.04.2016 08:45:33 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 7/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014 r. poz. 1863)
19.04.2016 08:09:18 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Strzałkowo za 2015 rok.
19.04.2016 08:09:01 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Strzałkowo za 2015 rok.
18.04.2016 15:08:33 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej R
18.04.2016 15:08:31 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Zarządzenie Nr 9/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie sprostowania z kategorii Zarządzenia Wójta 2014-2018
18.04.2016 15:08:28 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Zarządzenie Nr 11/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia maksyma;mego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych gminy Strzałkowo z kategorii Zarządzenia Wójta 20
18.04.2016 15:08:04 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
18.04.2016 15:06:47 Jakub Malinowski Edytowano artykuł
18.04.2016 15:06:33 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 6/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014 r. poz. 1863)
18.04.2016 15:06:22 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 5/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w gminie Strzałkowo
18.04.2016 15:05:59 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
18.04.2016 15:05:53 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
18.04.2016 15:04:48 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
18.04.2016 15:04:33 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
18.04.2016 15:02:37 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 6/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014 r. poz. 1863)
18.04.2016 15:02:31 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 6/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014 r. poz. 1863)
18.04.2016 15:00:40 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 5/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w gminie Strzałkowo
18.04.2016 15:00:34 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 5/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w gminie Strzałkowo
18.04.2016 14:56:57 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 4/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2015 rok
18.04.2016 14:56:49 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 4/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2015 rok
18.04.2016 14:55:01 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 3/2014 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenisa Wójta Gminy Strzałkowo nr 35/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
18.04.2016 14:54:54 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 3/2014 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenisa Wójta Gminy Strzałkowo nr 35/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
18.04.2016 14:53:45 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 2/2014 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia pomieszczeń użytkowych w budynku komunalnym byłęgo Ośrodka Zdrowia w Strzałkowie przy al. Prym. Wyszyńskiego 14
18.04.2016 14:53:40 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 2/2014 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia pomieszczeń użytkowych w budynku komunalnym byłęgo Ośrodka Zdrowia w Strzałkowie przy al. Prym. Wyszyńskiego 14
18.04.2016 14:53:04 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 1/2014 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia pomieszczeń użytkowych w budynku komunalnym byłęgo Ośrodka Zdrowia w Strzałkowie przy al. Prym. Wyszyńskiego 14
18.04.2016 14:52:52 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 1/2014 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia pomieszczeń użytkowych w budynku komunalnym byłęgo Ośrodka Zdrowia w Strzałkowie przy al. Prym. Wyszyńskiego 14
12.04.2016 11:49:22 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 158/2014 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Strzałkowo, wyznaczenia jego koordynatora oraz ustalenia Regulaminu prac zespołu ds. opracownia Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Strzałkowo 2015-2020.
12.04.2016 11:49:09 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 158/2014 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Strzałkowo, wyznaczenia jego koordynatora oraz ustalenia Regulaminu prac zespołu ds. opracownia Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Strzałkowo 2015-2020.
08.04.2016 13:59:55 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
08.04.2016 13:15:24 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
08.04.2016 13:15:15 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
08.04.2016 13:14:48 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
08.04.2016 13:14:42 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
08.04.2016 13:14:08 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
08.04.2016 13:14:01 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
08.04.2016 13:13:38 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
08.04.2016 13:13:32 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
08.04.2016 13:13:04 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
08.04.2016 13:12:58 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
08.04.2016 13:12:43 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
08.04.2016 13:12:22 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
07.04.2016 15:16:43 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych obejmująca: Część 1: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Szemborowo (Szemborowo-Szemborowo Parcele - etap III), Część 2: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Babin, Część 3: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Krępkowo
07.04.2016 14:30:54 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych obejmująca: Część 1: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Szemborowo (Szemborowo-Szemborowo Parcele - etap III), Część 2: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Babin, Część 3: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Krępkowo
07.04.2016 14:30:48 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych obejmująca: Część 1: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Szemborowo (Szemborowo-Szemborowo Parcele - etap III), Część 2: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Babin, Część 3: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Krępkowo
07.04.2016 14:30:42 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych obejmująca: Część 1: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Szemborowo (Szemborowo-Szemborowo Parcele - etap III), Część 2: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Babin, Część 3: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Krępkowo
box
bot foot
bip bip