top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141
Data Redaktor Zmiana
08.08.2016 12:12:31 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 74/2016 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2016 r.
08.08.2016 12:11:58 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 73/2016 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2016 r.
08.08.2016 12:11:51 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 73/2016 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2016 r.
08.08.2016 12:11:20 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 72/2016 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2016 r.
08.08.2016 12:11:14 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 72/2016 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2016 r.
08.08.2016 12:10:37 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 71/2016 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Strzałkowo nr 69/2016 z dnia 25.04.2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektu użyteczności publicznej Gminy Strzałkowo
08.08.2016 12:10:28 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 71/2016 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Strzałkowo nr 69/2016 z dnia 25.04.2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektu użyteczności publicznej Gminy Strzałkowo
08.08.2016 12:09:14 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 70/2016 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2016 r.
08.08.2016 12:09:08 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 70/2016 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2016 r.
08.08.2016 12:08:32 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 69/2016 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektu użyteczności publicznej Gminy Strzałkowo
08.08.2016 12:08:22 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 69/2016 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektu użyteczności publicznej Gminy Strzałkowo
08.08.2016 12:07:15 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 68/2016 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2016 r.
08.08.2016 12:07:00 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 68/2016 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2016 r.
08.08.2016 10:44:07 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XX/141/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 7 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
08.08.2016 10:43:58 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XX/141/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 7 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
08.08.2016 10:42:31 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XX/140/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 7 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016
08.08.2016 10:42:01 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XX/140/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 7 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016
08.08.2016 10:35:51 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIX/139/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 16 maja 2016 r. zmieniająća uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016
08.08.2016 10:35:39 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIX/139/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 16 maja 2016 r. zmieniająća uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016
08.08.2016 10:33:58 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIX/138/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 16 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej GMiny Strzałkowo
08.08.2016 10:33:20 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIX/138/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 16 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej GMiny Strzałkowo
08.08.2016 09:33:56 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVIII/137/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa instalacji wewnętrznej gazu w kotłowni budynku Szkoły Podstawowej w Wólce wraz ze zmianą kotła węglowego na kocioł gazowy".
08.08.2016 09:33:44 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVIII/137/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa instalacji wewnętrznej gazu w kotłowni budynku Szkoły Podstawowej w Wólce wraz ze zmianą kotła węglowego na kocioł gazowy".
08.08.2016 09:30:57 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVIII/136/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Strzałkowie
08.08.2016 09:30:45 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVIII/136/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Strzałkowie
08.08.2016 09:29:24 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVIII/135/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Strzałkowo uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektu użyteczności publicznej Gminy Strzałkowo
08.08.2016 09:28:52 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVIII/135/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Strzałkowo uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektu użyteczności publicznej Gminy Strzałkowo
08.08.2016 09:27:07 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVIII/134/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Strzałkowo na lata 2016-2019
08.08.2016 09:27:02 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVIII/134/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Strzałkowo na lata 2016-2019
08.08.2016 09:26:49 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVIII/134/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Strzałkowo na lata 2016-2019
08.08.2016 09:25:38 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVIII/133/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 14 kwietnia 2016 r. sprawie zmiany Strategii Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego Gminy Strzałkowo 2015-2020
08.08.2016 09:25:23 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVIII/133/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 14 kwietnia 2016 r. sprawie zmiany Strategii Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego Gminy Strzałkowo 2015-2020
08.08.2016 09:24:16 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVIII/132/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 14 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016
08.08.2016 09:24:07 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVIII/132/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 14 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016
08.08.2016 09:23:21 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVIII/131/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 14 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
08.08.2016 09:22:59 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVIII/131/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 14 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
29.07.2016 14:29:38 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Dostawa energii elektrycznej dla obiektów administrowanych przez Gminę Strzałkowo oraz oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy
29.07.2016 14:29:34 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Dostawa energii elektrycznej dla obiektów administrowanych przez Gminę Strzałkowo oraz oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy
29.07.2016 14:29:31 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Dostawa energii elektrycznej dla obiektów administrowanych przez Gminę Strzałkowo oraz oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy
29.07.2016 14:29:23 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Dostawa energii elektrycznej dla obiektów administrowanych przez Gminę Strzałkowo oraz oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy
28.07.2016 12:54:06 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Dostawa energii elektrycznej dla obiektów administrowanych przez Gminę Strzałkowo oraz oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy
28.07.2016 12:54:02 Jakub Malinowski Usunięty załącznik z artykułu Dostawa energii elektrycznej dla obiektów administrowanych przez Gminę Strzałkowo oraz oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy
28.07.2016 09:49:48 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Dostawa energii elektrycznej dla obiektów administrowanych przez Gminę Strzałkowo oraz oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy
28.07.2016 09:49:44 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Dostawa energii elektrycznej dla obiektów administrowanych przez Gminę Strzałkowo oraz oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy
27.07.2016 14:59:18 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Dostawa energii elektrycznej dla obiektów administrowanych przez Gminę Strzałkowo oraz oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy
27.07.2016 14:59:15 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Dostawa energii elektrycznej dla obiektów administrowanych przez Gminę Strzałkowo oraz oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy
27.07.2016 14:59:11 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Dostawa energii elektrycznej dla obiektów administrowanych przez Gminę Strzałkowo oraz oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy
27.07.2016 14:59:08 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Dostawa energii elektrycznej dla obiektów administrowanych przez Gminę Strzałkowo oraz oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy
27.07.2016 14:59:00 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Dostawa energii elektrycznej dla obiektów administrowanych przez Gminę Strzałkowo oraz oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy
27.07.2016 14:58:56 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Dostawa energii elektrycznej dla obiektów administrowanych przez Gminę Strzałkowo oraz oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy
box
bot foot
bip bip