top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141
Data Redaktor Zmiana
12.09.2016 10:26:10 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
12.09.2016 10:26:01 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
12.09.2016 10:25:15 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
12.09.2016 10:25:00 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
12.09.2016 10:24:00 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
12.09.2016 10:23:41 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
12.09.2016 10:17:24 Jakub Malinowski Usunięto artykuł udzielenie pomocy Powiatowi Słupeckiemu z kategorii Projekty uchwał
12.09.2016 10:17:20 Jakub Malinowski Usunięto artykuł zmiana budżetu z kategorii Projekty uchwał
12.09.2016 10:17:18 Jakub Malinowski Usunięto artykuł zmiana WPF z kategorii Projekty uchwał
12.09.2016 10:17:15 Jakub Malinowski Usunięto artykuł zatwierdzenie sprawozdania finansowego z kategorii Projekty uchwał
12.09.2016 10:17:13 Jakub Malinowski Usunięto artykuł udzielenie absolutorium z kategorii Projekty uchwał
12.09.2016 10:17:11 Jakub Malinowski Usunięto artykuł regulamin utrzymania czystości i porządku z kategorii Projekty uchwał
12.09.2016 10:17:08 Jakub Malinowski Usunięto artykuł termin uiszczania opłat za odpady z kategorii Projekty uchwał
12.09.2016 10:17:06 Jakub Malinowski Usunięto artykuł sposób i zakres odbierania odpadów z kategorii Projekty uchwał
12.09.2016 10:17:04 Jakub Malinowski Usunięto artykuł nazwa nowej ulicy z kategorii Projekty uchwał
06.09.2016 14:56:06 Jakub Malinowski Dodany załącznik Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi nad projektem rocznego programu współpracy na rok 2017 do artykułu Ogłoszenie - konsultacje z organizacjami pozarządowymi nad projektem rocznego programu współpracy na rok 2017
06.09.2016 14:53:19 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie - konsultacje z organizacjami pozarządowymi nad projektem rocznego programu współpracy na rok 2017
31.08.2016 13:31:09 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.
31.08.2016 13:30:36 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.
31.08.2016 13:29:54 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Uchwałą RIO w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu budżetu za I półrocze 2016 r. z kategorii Finanse - komunikaty
31.08.2016 13:28:05 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
31.08.2016 13:26:03 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.
31.08.2016 13:25:53 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.
31.08.2016 13:01:29 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.
29.08.2016 14:27:26 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy - zawiadomienie, że z uwagi na skomplikowany charakter sprawy oraz prowadzone postępowanie wyjaśniające sprawa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „przeładunku, załadunku, sortowaniu i składowaniu węgla” na działkach o nr ewid. 407/16, 407/15, 407/13 i 333/5 w m. Strzałkowo, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, woj. wielkopolskie – Inwestor Terminal Strzałkowo Sp. z o.o. z siedzibą w Strzałkowie zostanie załatwiona w terminie do dnia 28.10.2016 r.
29.08.2016 11:17:20 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Składanie wniosków do budżetu
26.08.2016 14:27:57 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie - zawiadomienie Wójta Gminy, że na wniosek z dnia 22.08.2016r. Gminy Strzałkowo reprezentowanej przez Pana Marka Kubiaka (pełnomocnictwo z dnia 21.07.2016r.), zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałkowo (ul. Powidzka, ul. Jagiellonów, ul. Polna) gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie”.
18.08.2016 14:34:00 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Świadczenie usług przewozowych związanych z organizacja przewozów uczniów do szkół podstawowych ,gimnazjum, przedszkoli oraz ośrodka szkolno-wychowawczego prowadzonych przez Gminę Strzałkowo w roku szkolnym 2016/2017.
11.08.2016 14:33:12 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Dostawa energii elektrycznej dla obiektów administrowanych przez Gminę Strzałkowo oraz oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy
10.08.2016 11:29:44 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy - zawiadomienie, że w dniu 27.07.2016r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegające na: „modernizacji istniejącego budynku obory, dojarni, zlewni na mleko oraz zwiększeniu obsady zwierząt z 79,2 DJP do 147 DJP, na działce oznaczonej numerem geod. 92, obręb Kornaty, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie”.
10.08.2016 11:27:43 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy - zawiadomienie, że w dniu 09.08.2016r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegające na: „budowie stacji regazyfikacji gazu LNG w miejscowości Staw, gm. Strzałkowo, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 59/14, obręb Staw, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie” – Inwestor CRYOGAS M&T POLAND S.A. ul. Spokojna 5, 01-044 Warszawa reprezentowana przez pełnomocnika Pana Rafała Góreckiego
09.08.2016 14:47:21 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie o przedłużeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia - budowie fermy drobiu w m. Kokczyn Drugi
09.08.2016 14:45:10 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zawiadomienie o przedłużeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia - budowie fermy drobiu w m. Kokczyn Drugi
09.08.2016 14:42:20 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu do obsady powyżej 40 tyś. sztuk w miejscowości Kokczyn Drugi, na działkach oznaczonych numerami geod. 181/6, 181/5, obręb Brudzewo, gmina Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie - Inwestor Pan Mikołaj Szynkler, ul. Dębińska, 62-230 Witkowo, w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w inwestycji.
09.08.2016 14:40:08 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Postanowie RDOŚ w Poznaniu w sprawie uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu w m. Kokczyn Drugi
09.08.2016 14:40:01 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Postanowie RDOŚ w Poznaniu w sprawie uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu w m. Kokczyn Drugi
09.08.2016 14:38:13 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Opinia PPIS w Słupcy w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia - budowa fermy drobiu w m. Kokczyn Drugi
09.08.2016 14:37:59 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Opinia PPIS w Słupcy w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia - budowa fermy drobiu w m. Kokczyn Drugi
08.08.2016 12:29:06 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 79/2016 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2016 r.
08.08.2016 12:29:00 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 79/2016 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2016 r.
08.08.2016 12:26:07 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 78/2016 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w 2016 roku
08.08.2016 12:26:01 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 78/2016 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w 2016 roku
08.08.2016 12:24:34 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Zarządzenie nr 76/2016 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie zwolnienia wicedyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie Pani Alicji Brzezińskiej z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć, określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela na rok szkolny 2016/2017
08.08.2016 12:24:06 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 77/2016 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie zwolnienia dyrektora Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Strzałkowie Pana Piotra Gałana z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć, określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela na rok szkolny 2016/2017
08.08.2016 12:23:50 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 77/2016 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie zwolnienia dyrektora Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Strzałkowie Pana Piotra Gałana z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć, określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela na rok szkolny 2016/2017
08.08.2016 12:22:09 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 76/2016 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie zwolnienia wicedyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie Pani Alicji Brzezińskiej z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć, określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela na rok szkolny 2016/2017
08.08.2016 12:21:58 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 76/2016 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie zwolnienia wicedyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie Pani Alicji Brzezińskiej z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć, określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela na rok szkolny 2016/2017
08.08.2016 12:13:06 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 75/2016 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2016 r.
08.08.2016 12:13:00 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 75/2016 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2016 r.
08.08.2016 12:12:37 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 74/2016 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2016 r.
box
bot foot
bip bip