top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
Data Redaktor Zmiana
19.04.2016 15:20:15 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 54/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia pomieszczeń użytkowych w budynku komunalnym byłego Ośrodka Zdrowia w Strzałkowie przy ul. Prym. Wyszyńskiego 14
19.04.2016 15:18:43 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 53/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej na rok 2016 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
19.04.2016 15:18:19 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 53/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej na rok 2016 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
19.04.2016 15:18:04 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 53/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej na rok 2016 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
19.04.2016 15:16:45 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 53/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej na rok 2016 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
19.04.2016 15:16:10 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 52/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej na rok 2016 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
19.04.2016 15:14:37 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 51/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie sporządzenia projektu uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
19.04.2016 15:14:20 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 51/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie sporządzenia projektu uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
19.04.2016 15:05:55 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 50/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 19 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2015 r.
19.04.2016 15:05:40 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 50/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 19 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2015 r.
19.04.2016 15:05:10 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 49/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 12 paźziernika 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2015 r.
19.04.2016 15:05:01 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 49/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 12 paźziernika 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2015 r.
19.04.2016 15:04:28 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 48/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
19.04.2016 15:04:17 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 48/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
19.04.2016 15:00:26 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 47/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2015 r.
19.04.2016 15:00:18 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 47/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2015 r.
19.04.2016 14:59:56 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 46/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2015 r.
19.04.2016 14:59:49 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 46/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2015 r.
19.04.2016 14:59:26 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2015 r.
19.04.2016 14:59:19 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2015 r.
19.04.2016 14:58:52 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 44/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 2 września 2015 r. w sprawie wyboru formy, sposobu i trybu oraz zasad przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących projektu "Strategia Rozwoju Gminy Strzałkowo na lata 2015-2020"
19.04.2016 14:58:43 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 44/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 2 września 2015 r. w sprawie wyboru formy, sposobu i trybu oraz zasad przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących projektu "Strategia Rozwoju Gminy Strzałkowo na lata 2015-2020"
19.04.2016 14:56:05 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 43/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 2 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2015 r.
19.04.2016 14:55:39 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 43/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 2 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2015 r.
19.04.2016 14:55:13 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 42/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 1 września 2015 r. w sprawie zwolnienia wicedyrektora Szkoły Podstawowej im. Powst. Wlkp. w Strzałkowie p. Alicji Brzezińskiej z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć, okreśłonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela na rok szkolny 2015-2016
19.04.2016 14:55:06 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 42/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 1 września 2015 r. w sprawie zwolnienia wicedyrektora Szkoły Podstawowej im. Powst. Wlkp. w Strzałkowie p. Alicji Brzezińskiej z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć, okreśłonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela na rok szkolny 2015-2016
19.04.2016 14:52:51 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 41/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 1 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2015 r.
19.04.2016 14:52:43 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 41/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 1 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2015 r.
19.04.2016 14:51:58 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 40/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2015 r.
19.04.2016 14:51:47 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 40/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2015 r.
19.04.2016 14:51:12 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 39/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2015 r.
19.04.2016 14:51:03 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 39/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2015 r.
19.04.2016 14:50:23 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
19.04.2016 14:50:14 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
19.04.2016 14:48:19 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 37/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji do spraw referendum w związku z zarządzeniem przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej referendum ogólnokrajowego na dzień 6 września 2015 r.
19.04.2016 14:48:13 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 37/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji do spraw referendum w związku z zarządzeniem przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej referendum ogólnokrajowego na dzień 6 września 2015 r.
19.04.2016 14:45:00 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 36/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2015 r.
19.04.2016 14:44:53 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 36/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2015 r.
19.04.2016 14:44:25 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 35/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
19.04.2016 14:44:18 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 35/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
19.04.2016 14:40:08 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 34/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budŜetu Gminy Strzałkowo, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2015 r.
19.04.2016 14:39:57 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 34/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budŜetu Gminy Strzałkowo, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2015 r.
19.04.2016 14:23:22 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 33/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2015 r.
19.04.2016 14:23:15 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 33/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2015 r.
19.04.2016 14:22:43 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 32/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola "Kubuś Puchatek" w Strzałkowie
19.04.2016 14:22:34 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 32/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola "Kubuś Puchatek" w Strzałkowie
19.04.2016 14:21:36 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 31/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
19.04.2016 14:21:24 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 31/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
19.04.2016 14:14:55 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 30/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
19.04.2016 14:14:50 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 30/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
box
bot foot
bip bip