top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141
Data Redaktor Zmiana
03.11.2016 13:27:35 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zimowe utrzymanie dróg
26.10.2016 15:12:48 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Rozeznanie rynku dotyczące szacunkowych kosztów wymiany dwóch filtrów pośpiesznych oraz trzech aeratorów w ramach modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Brudzewo
26.10.2016 15:12:28 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Rozeznanie rynku dotyczące szacunkowych kosztów wymiany dwóch filtrów pośpiesznych oraz trzech aeratorów w ramach modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Brudzewo
20.10.2016 14:09:53 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy - zawiadomienie, że w dniu 20.10.2016 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „rozbudowie istniejącego zakładu i rozbioru trzody chlewnej o dodatkowe powierzchnie magazynowo produkcyjne oraz o budynek biurowo-garażowy i garażowy, na działce oznaczonej nr ewid. 118, obręb Babin Olędry, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, woj. wielkopolskie” – Inwestor Ubojnia Przywarty Sp. z o.o., Sp. Komandytowa Babin Olędry 15, 62-420 Strzałkowo
17.10.2016 10:16:15 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
17.10.2016 10:16:12 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
17.10.2016 10:16:03 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
17.10.2016 10:16:00 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
17.10.2016 10:15:56 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
17.10.2016 10:15:51 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
17.10.2016 10:15:41 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
17.10.2016 10:15:28 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
17.10.2016 09:55:43 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
17.10.2016 09:55:36 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
17.10.2016 09:53:52 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
17.10.2016 09:53:23 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
17.10.2016 09:53:07 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
17.10.2016 09:52:31 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
17.10.2016 09:52:18 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
17.10.2016 09:51:57 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
17.10.2016 09:51:40 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
14.10.2016 10:35:17 Jakub Malinowski Usunięto artykuł utworzenie Filii Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie oraz zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie z kategorii Projekty uchwał
14.10.2016 10:35:16 Jakub Malinowski Usunięto artykuł zatwierdzenie wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie za 2015 rok z kategorii Projekty uchwał
14.10.2016 10:35:14 Jakub Malinowski Usunięto artykuł zmiana budżzetu z kategorii Projekty uchwał
14.10.2016 10:35:12 Jakub Malinowski Usunięto artykuł zmiana WPF z kategorii Projekty uchwał
14.10.2016 10:35:10 Jakub Malinowski Usunięto artykuł szczegółowe zasady wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach w spółkach prawa handlowego z kategorii Projekty uchwał
14.10.2016 10:35:08 Jakub Malinowski Usunięto artykuł udzielenie pomocy rzeczowej Powiatowi Słupeckiemu droga 3071P z kategorii Projekty uchwał
14.10.2016 10:35:05 Jakub Malinowski Usunięto artykuł udzielenie pomocy rzeczowej Powiatowi Słupeckiemu z kategorii Projekty uchwał
14.10.2016 10:35:03 Jakub Malinowski Usunięto artykuł udzielenie pomocy Powiatowi Słupeckiemu z kategorii Projekty uchwał
11.10.2016 09:03:24 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego
11.10.2016 09:03:05 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego
06.10.2016 15:02:16 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strzałkowo o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzałkowo na lata 2016-2020”.
06.10.2016 13:53:06 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy - zawiadomienie, że w dniu 19.09.2016r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałkowo (ul. Powidzka, ul. Jagiellonów, ul. Polna) gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie” – Inwestor Gmina Strzałkowo reprezentowana przez pełnomocnika Pana Marka Kubiaka (pełnomocnictwo z dnia 21.07.2016r.)
06.10.2016 13:51:38 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo - zawiadomienie, że w dniu 14.09.2016r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie zakładu przetwórstwa mięsnego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 184, obręb Kornaty, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie”. – Inwestor Pan Marcin Lisiak, zam. Kornaty, 62-420 Strzałkowo
06.10.2016 13:49:19 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy - zawiadomienie, że w dniu 14.09.2016 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „skupie i zbieraniu złomu od przedsiębiorców posiadających odpowiednie pozwolenia, na terenie bazy magazynowo – przeładunkowej w miejscowości Strzałkowo na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 54, obręb Strzałkowo, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie” – Inwestor Chemcial Worldwide Business S.A. ul. Wspólna 6, 62-400 Słupca
03.10.2016 14:31:12 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie - konsultacje z organizacjami pozarządowymi nad projektem rocznego programu współpracy na rok 2017
23.09.2016 12:33:07 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Rozeznanie rynku dotyczące szacunkowych kosztów opracowania dokumentacji aplikacyjnej projektu „ Rozbudowa, przebudowa i budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Strzałkowo” w ramach konkursu nr RPWP.04.03.01-IZ-00-30-002/16 Działanie 4.3, Poddziałanie 4.3.1. Gospodarka wodno-ściekowa –OSI.
23.09.2016 12:32:43 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Rozeznanie rynku dotyczące szacunkowych kosztów opracowania dokumentacji aplikacyjnej projektu „ Rozbudowa, przebudowa i budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Strzałkowo” w ramach konkursu nr RPWP.04.03.01-IZ-00-30-002/16 Działanie 4.3, Poddziałanie 4.3.1. Gospodarka wodno-ściekowa –OSI.
22.09.2016 13:36:18 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzałkowo na lata 2016-2020
15.09.2016 14:18:02 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie budynku inwentarskiego – chlewni dla tuczu świń wraz z infrastrukturą na działce oznaczonej numerem geod. 220, obręb Babin Olędry, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie” - Inwestor Pan Bartłomiej Przywarty, Ostrowo Kościelne, 62-420 Strzałkowo
12.09.2016 10:46:49 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
12.09.2016 10:46:35 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
12.09.2016 10:45:27 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
12.09.2016 10:45:19 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
12.09.2016 10:44:20 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
12.09.2016 10:44:09 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
12.09.2016 10:29:00 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
12.09.2016 10:28:50 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
12.09.2016 10:28:12 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
12.09.2016 10:28:04 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
box
bot foot
bip bip