top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141
Data Redaktor Zmiana
08.12.2016 11:47:53 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w miejscowości Strzałkowo dla rejonu przy ul. Kopernika, ul. Ogrodowej i ul. Rolniczej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
08.12.2016 11:47:50 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w miejscowości Strzałkowo dla rejonu przy ul. Kopernika, ul. Ogrodowej i ul. Rolniczej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
08.12.2016 11:47:36 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w miejscowości Strzałkowo dla rejonu przy ul. Paruszewskiej i al. Prym. Wyszyńskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
08.12.2016 11:47:28 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w miejscowości Strzałkowo dla rejonu przy ul. Paruszewskiej i al. Prym. Wyszyńskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
08.12.2016 11:47:14 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w miejscowości Strzałkowo dla rejonu przy ul. Paruszewskiej i al. Prym. Wyszyńskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
08.12.2016 11:47:08 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w miejscowości Strzałkowo dla rejonu przy ul. Paruszewskiej i al. Prym. Wyszyńskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
08.12.2016 07:58:12 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w miejscowości Strzałkowo dla rejonu przy ul. Kopernika, ul. Ogrodowej i ul. Rolniczej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
08.12.2016 07:58:06 Jakub Malinowski Usunięty załącznik z artykułu OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w miejscowości Strzałkowo dla rejonu przy ul. Kopernika, ul. Ogrodowej i ul. Rolniczej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
08.12.2016 07:57:49 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w miejscowości Strzałkowo dla rejonu przy ul. Paruszewskiej i al. Prym. Wyszyńskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
08.12.2016 07:57:43 Jakub Malinowski Usunięty załącznik z artykułu OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w miejscowości Strzałkowo dla rejonu przy ul. Paruszewskiej i al. Prym. Wyszyńskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
02.12.2016 14:45:29 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - linii kablowych Słupca-Kołaczkowo
02.12.2016 14:45:17 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - linii kablowych Słupca-Kołaczkowo
30.11.2016 14:02:19 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Rozeznanie rynku dotyczące szacunkowych kosztów opracowania dokumentacji aplikacyjnej projektu „ Budowa Wiejskiego Domu Kultury z funkcją edukacyjną i zapleczem rekreacyjno-sportowym polegającą na rozbudowie, nadbudowie, adaptacji istniejącego budynku (budynek świetlicy wiejskiej z funkcją edukacyjną – salą komputerową, plac zabaw, boisko sportowe) w Skarboszewie” w ramach konkursu nr RPWP.04.04.01-IZ-00-30-0012/16 Działanie 4.4, Poddziałanie 4.4.1. „Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego”.
30.11.2016 14:02:12 Jakub Malinowski Usunięty załącznik z artykułu Rozeznanie rynku dotyczące szacunkowych kosztów opracowania dokumentacji aplikacyjnej projektu „ Budowa Wiejskiego Domu Kultury z funkcją edukacyjną i zapleczem rekreacyjno-sportowym polegającą na rozbudowie, nadbudowie, adaptacji istniejącego budynku (budynek świetlicy wiejskiej z funkcją edukacyjną – salą komputerową, plac zabaw, boisko sportowe) w Skarboszewie” w ramach konkursu nr RPWP.04.04.01-IZ-00-30-0012/16 Działanie 4.4, Poddziałanie 4.4.1. „Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego”.
30.11.2016 14:01:43 Jakub Malinowski Usunięty załącznik z artykułu Rozeznanie rynku dotyczące szacunkowych kosztów opracowania dokumentacji aplikacyjnej projektu „ Budowa Wiejskiego Domu Kultury z funkcją edukacyjną i zapleczem rekreacyjno-sportowym polegającą na rozbudowie, nadbudowie, adaptacji istniejącego budynku (budynek świetlicy wiejskiej z funkcją edukacyjną – salą komputerową, plac zabaw, boisko sportowe) w Skarboszewie” w ramach konkursu nr RPWP.04.04.01-IZ-00-30-0012/16 Działanie 4.4, Poddziałanie 4.4.1. „Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego”.
30.11.2016 14:01:37 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Rozeznanie rynku dotyczące szacunkowych kosztów opracowania dokumentacji aplikacyjnej projektu „ Budowa Wiejskiego Domu Kultury z funkcją edukacyjną i zapleczem rekreacyjno-sportowym polegającą na rozbudowie, nadbudowie, adaptacji istniejącego budynku (budynek świetlicy wiejskiej z funkcją edukacyjną – salą komputerową, plac zabaw, boisko sportowe) w Skarboszewie” w ramach konkursu nr RPWP.04.04.01-IZ-00-30-0012/16 Działanie 4.4, Poddziałanie 4.4.1. „Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego”.
30.11.2016 13:53:27 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Rozeznanie rynku dotyczące szacunkowych kosztów opracowania dokumentacji aplikacyjnej projektu „ Budowa Wiejskiego Domu Kultury z funkcją edukacyjną i zapleczem rekreacyjno-sportowym polegającą na rozbudowie, nadbudowie, adaptacji istniejącego budynku (budynek świetlicy wiejskiej z funkcją edukacyjną – salą komputerową, plac zabaw, boisko sportowe) w Skarboszewie” w ramach konkursu nr RPWP.04.04.01-IZ-00-30-0012/16 Działanie 4.4, Poddziałanie 4.4.1. „Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego”.
30.11.2016 13:53:13 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Rozeznanie rynku dotyczące szacunkowych kosztów opracowania dokumentacji aplikacyjnej projektu „ Budowa Wiejskiego Domu Kultury z funkcją edukacyjną i zapleczem rekreacyjno-sportowym polegającą na rozbudowie, nadbudowie, adaptacji istniejącego budynku (budynek świetlicy wiejskiej z funkcją edukacyjną – salą komputerową, plac zabaw, boisko sportowe) w Skarboszewie” w ramach konkursu nr RPWP.04.04.01-IZ-00-30-0012/16 Działanie 4.4, Poddziałanie 4.4.1. „Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego”.
24.11.2016 14:26:17 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w miejscowości Strzałkowo dla rejonu przy ul. Paruszewskiej i al. Prym. Wyszyńskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
24.11.2016 14:26:04 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w miejscowości Strzałkowo dla rejonu przy ul. Paruszewskiej i al. Prym. Wyszyńskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
24.11.2016 14:24:57 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w miejscowości Strzałkowo dla rejonu przy ul. Kopernika, ul. Ogrodowej i ul. Rolniczej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
24.11.2016 14:24:22 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w miejscowości Strzałkowo dla rejonu przy ul. Kopernika, ul. Ogrodowej i ul. Rolniczej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
16.11.2016 12:47:25 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zimowe utrzymanie dróg
16.11.2016 12:47:07 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zimowe utrzymanie dróg
08.11.2016 13:36:34 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu - 2014 r.
08.11.2016 10:51:10 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu - 2015 r.
07.11.2016 11:19:13 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
07.11.2016 11:18:59 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
07.11.2016 11:18:39 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
07.11.2016 11:18:29 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
07.11.2016 11:18:06 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
07.11.2016 11:17:58 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
07.11.2016 11:17:19 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
07.11.2016 11:17:11 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
07.11.2016 11:16:47 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
07.11.2016 11:16:40 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
07.11.2016 11:15:48 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
07.11.2016 11:15:40 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
07.11.2016 11:15:04 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
07.11.2016 11:14:57 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
07.11.2016 11:14:38 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
07.11.2016 11:14:23 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
07.11.2016 10:39:35 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy - zawiadomienie, że w dniu 03.11.2016 r. została wydana decyzja umarzająca postepowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegające na: „budowie, wykonaniu nieprzepływowego stawu retencyjnego w zakresie melioracji wodnej szczegółowej w miejscowości Graboszewo, działka o nr ewid. 186/7, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie” – Inwestor Pani Wioletta Piękna, Gozdowo 11a, 62-300 Września reprezentowana przez pełnomocnika Panią Dagmarę Brzezińską
04.11.2016 09:53:29 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy - zawiadomienie, że z uwagi na skomplikowany charakter sprawy oraz prowadzone postępowanie wyjaśniające sprawa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „przeładunku, załadunku, sortowaniu i składowaniu węgla” na działkach o nr ewid. 407/16, 407/15, 407/13 i 333/5 w m. Strzałkowo, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, woj. wielkopolskie – Inwestor Terminal Strzałkowo Sp. z o.o. z siedzibą w Strzałkowie zostanie załatwiona w terminie do dnia 30.11.2016 r.
04.11.2016 09:50:39 Jakub Malinowski Usunięto artykuł zmiany w budżecie z kategorii Projekty uchwał
04.11.2016 09:50:36 Jakub Malinowski Usunięto artykuł zmiany w WPF z kategorii Projekty uchwał
04.11.2016 09:50:34 Jakub Malinowski Usunięto artykuł mpzp obręb Brudzewo z kategorii Projekty uchwał
04.11.2016 09:50:32 Jakub Malinowski Usunięto artykuł odpady 2017 opinia z kategorii Projekty uchwał
04.11.2016 09:50:28 Jakub Malinowski Usunięto artykuł PGN z kategorii Projekty uchwał
03.11.2016 13:27:55 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zimowe utrzymanie dróg
box
bot foot
bip bip