top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
Data Redaktor Zmiana
31.05.2016 09:22:09 Jakub Malinowski Usunięto artykuł zmiana WPF z kategorii Projekty uchwał
31.05.2016 09:22:06 Jakub Malinowski Usunięto artykuł zmiana budżetu z kategorii Projekty uchwał
25.05.2016 14:31:11 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy - zawiadomienie, że w związku z prowadzonym postępowaniem wyjaśniającym sprawa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie zespołu 18 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy do 63 MW zlokalizowanych na terenie Gminy Strzałkowo, województwo wielkopolskie” na działkach o nr ewid. 34/5 (obręb Chwałkowice), 5/1, 7, 14, 46, 55 (obręb Gonice II), 61, 81/9, 161, 167, 181/2, 183, 216/6 (obręb Szemborowo), 18/1, 198 (obręb Staw), gm. Strzałkowo, powiat słupecki, woj. wielkopolskie zostanie załatwiona w terminie późniejszym, tj. do dnia 29.07.2016 r.
25.05.2016 14:25:36 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy - zawiadomienie, że że w dniu 24.05.2016r. zostało wydane postanowienie znak: GPOS.6220.16.2015.2016 nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „posadowieniu elektrowni wiatrowej o mocy do 3,2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 89, obręb Brudzewo, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie”. Postępowanie w ww sprawie toczy się na wniosek MALLARD ENERGY Sp. z o.o. ul. Krasnobrodzka 19/3, 03-214 Warszawa.
25.05.2016 14:21:47 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta GMiny Strzałkowo o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospdoarowania przestrzennego dla wybranych terenów m. Strzałkowo położonych w rejonie ul. Paruszewskiej i al. Prym. Wyszyńskiego
25.05.2016 14:21:38 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta GMiny Strzałkowo o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospdoarowania przestrzennego dla wybranych terenów m. Strzałkowo położonych w rejonie ul. Paruszewskiej i al. Prym. Wyszyńskiego
25.05.2016 14:18:43 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta GMiny Strzałkowo o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospdoarowania przestrzennego dla wybranych terenów m. Strzałkowo położonych w rejonie ul. KOpernika, Ogrodowej i Rolniczej
25.05.2016 14:18:31 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta GMiny Strzałkowo o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospdoarowania przestrzennego dla wybranych terenów m. Strzałkowo położonych w rejonie ul. KOpernika, Ogrodowej i Rolniczej
25.05.2016 14:07:31 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Petycja Koła Łowickiego "Tumak" przeciwko powstaniu wytwórni mas bitumicznych
25.05.2016 14:07:25 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Petycja Koła Łowickiego "Tumak" przeciwko powstaniu wytwórni mas bitumicznych
24.05.2016 15:15:27 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo - zawiadomienie, że że w dniu 23.05.2016r. zostało wydane postanowienie znak: GPOS.6220.1.2016 nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie zespołu elektrowni wiatrowych w Gminie Strzałkowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 7 MW w miejscowości: Kościanki, Graboszewo ( na nieruchomościach oznaczonych nr ewid. 10, 11, 96/2, obręb Kościanki oraz nr ewid. 235, obręb Graboszewo, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie). Postępowanie w ww sprawie toczy się na wniosek EKO ENERGIA WIELKOPOLSKA Sp. z o.o. I Wspólnicy Sp.k. ul. Poznańska 58A/3, 60 – 853 Poznań.
20.05.2016 11:23:14 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy - zawiadomienie, że w dniu 19.05.2016r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegające na: „budowie obory wolnostojącej o obsadzie do 162,5 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce oznaczonej numerem geod. 389, obręb Brudzewo, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie” – Inwestor Pani Kamila Pawlak i Pan Dariusz Pawlak, zam. Brudzewo, 62-420 Strzałkowo
20.05.2016 11:21:05 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy - zawiadomienie, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegające na: powierzchniowym wydobywaniu kopaliny pospolitej – kruszywa naturalnego zlokalizowanego na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 24/3, obręb Katarzynowo w miejscowości Katarzynowo, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie – Inwestor Pani Anna Kowalska, zam. ul. Ks. Twardego 27, 62-301 Marzenin
18.05.2016 09:06:09 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Natalia Adryan - Referent ds. świadczeń wychowawczych - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzałkowie
18.05.2016 09:06:05 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Natalia Adryan - Referent ds. świadczeń wychowawczych - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzałkowie
18.05.2016 08:51:06 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Piotr Kowalski - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Wólce Oświadczenie majątkowe (treść w załączniku)
18.05.2016 08:50:56 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Piotr Gałan Dyrektor Gimnazjum im. J. Korczaka w Strzałkowie Oświadczenie majątkowe (treść w załączniku)
18.05.2016 08:50:45 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Mariola Mikołajczak
Dyrektor Przedszkola "Kubuś Puchatek" w Strzałkowie

18.05.2016 08:50:30 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Ewelina Kołodziejczak Referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzałkowie
18.05.2016 08:50:13 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Lidia Śmidowicz
Zastępca Wójta Gminy
Oświadczenie majątkowe (treść w załączniku)
18.05.2016 08:49:58 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Mariola Wawrzyniak
Starszy pracownik socjalny - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzałkowie.
Oświadczenie majątkowe (treść w załączniku)
18.05.2016 08:49:48 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Honorata Łysiak
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie
Oświadczenie majątkowe (treść w załączniku)
18.05.2016 08:49:38 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Hanna Przybyła
Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II w Babinie
Oświadczenie majątkowe (treść w załączniku)
18.05.2016 08:49:28 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Małgorzata Nowak
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie
Oświadczenie majątkowe (treść w załączniku)
18.05.2016 08:49:16 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Małgorzata Grzelak
Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Strzałkowo
Oświadczenie majątkowe (treść w załączniku)
18.05.2016 08:49:04 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Krystyna Kuropaczewska
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powst. Wlkp. w Strzałkowie
Oświadczenie majątkowe (treść w załączniku)
18.05.2016 08:48:47 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Teresa Jóźwiak
Skarbnik Gminy
Oświadczenie majątkowe (treść w załączniku)
18.05.2016 08:48:34 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Lech A. Nowaczyk
Sekretarz Gminy
Oświadczenie majątkowe (treść w załączniku)
18.05.2016 08:47:49 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Natalia Adryan - Referent ds. świadczeń wychowawczych - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzałkowie
18.05.2016 08:23:14 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Krzysztof Stefański
18.05.2016 08:22:52 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Beata Zimniewicz
18.05.2016 08:22:24 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Jolanta Dubińska
18.05.2016 08:21:46 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Lucyna Chłędowska
18.05.2016 08:21:19 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Tomasz Gałan
18.05.2016 08:20:57 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Lucyna Górcewicz
18.05.2016 08:20:34 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Krzysztof Graczyk
18.05.2016 08:20:03 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Lilla Graczyk
18.05.2016 08:19:32 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Henryka Twardowska
18.05.2016 08:18:56 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Marek Hejna
18.05.2016 08:18:14 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Olech Głodkowski
18.05.2016 08:17:43 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Tomasz Synowiec
18.05.2016 08:17:05 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Irena Maciejewska
18.05.2016 08:16:34 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Benedykt Augustyniak
16.05.2016 14:30:39 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
12.05.2016 08:35:57 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
12.05.2016 08:35:51 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
12.05.2016 08:35:36 Jakub Malinowski Usunięto artykuł zmiana budżzetu z kategorii Projekty uchwał
12.05.2016 08:35:23 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
12.05.2016 08:35:05 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
12.05.2016 08:34:49 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
box
bot foot
bip bip