top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141
Data Redaktor Zmiana
12.12.2016 09:20:07 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIII/157/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 15 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
12.12.2016 09:19:25 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIII/156/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 15 września 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowewgo przez Gminę Strzałkowo
12.12.2016 09:19:19 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIII/156/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 15 września 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowewgo przez Gminę Strzałkowo
12.12.2016 09:18:04 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIII/155/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 15 września 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Słupeckiemu w realizacji zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3071P w miejscowości Strzałkowo
12.12.2016 09:17:51 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIII/155/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 15 września 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Słupeckiemu w realizacji zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3071P w miejscowości Strzałkowo
12.12.2016 09:17:00 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIII/154/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 15 września 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Słupeckiemu w realizacji zadnia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3074P w miejscowości Słomczyce
12.12.2016 09:16:50 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIII/154/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 15 września 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Słupeckiemu w realizacji zadnia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3074P w miejscowości Słomczyce
12.12.2016 09:15:26 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIII/153/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 15 września 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupeckiemu
12.12.2016 09:15:10 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIII/153/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 15 września 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupeckiemu
09.12.2016 14:32:39 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Świadczenie usług pocztowych
09.12.2016 14:32:15 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Świadczenie usług pocztowych
09.12.2016 13:34:47 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXII/152/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 15 lipca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
09.12.2016 13:34:37 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXII/152/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 15 lipca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
09.12.2016 13:33:55 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXII/151/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupeckiemu
09.12.2016 13:33:47 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXII/151/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupeckiemu
09.12.2016 13:32:38 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXI/150/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skłądanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środkó komunikacji elektronicznej
09.12.2016 13:32:32 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXI/150/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skłądanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środkó komunikacji elektronicznej
09.12.2016 13:29:54 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXI/149/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Strzałkowo
09.12.2016 13:29:47 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXI/149/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Strzałkowo
09.12.2016 13:29:00 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXI/148/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
09.12.2016 13:28:55 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXI/148/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
09.12.2016 13:27:51 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXI/147/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
09.12.2016 13:27:43 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXI/147/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
09.12.2016 13:26:03 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXI/146/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzałkowo
09.12.2016 13:25:57 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXI/146/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzałkowo
09.12.2016 13:25:08 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXI/145/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Strzałkowo za 2015 rok
09.12.2016 13:25:02 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXI/145/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Strzałkowo za 2015 rok
09.12.2016 13:24:20 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXI/144/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Strzałkowo za 2015 rok
09.12.2016 13:24:11 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXI/144/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Strzałkowo za 2015 rok
09.12.2016 13:23:05 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXI/143/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
09.12.2016 13:22:51 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXI/143/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
09.12.2016 13:22:09 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXI/142/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016
09.12.2016 13:21:53 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXI/142/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016
09.12.2016 10:03:28 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu „Budowa Wiejskiego Domu Kultury z funkcją edukacyjną i zapleczem rekreacyjno-sportowym polegającą na rozbudowie, nadbudowie, adaptacji istniejącego budynku (budynek świetlicy wiejskiej z funkcją edukacyjną – salą komputerową, plac zabaw, boisko sportowe) w Skarboszewie”
09.12.2016 10:03:13 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł „Budowa Wiejskiego Domu Kultury z funkcją edukacyjną i zapleczem rekreacyjno-sportowym polegającą na rozbudowie, nadbudowie, adaptacji istniejącego budynku (budynek świetlicy wiejskiej z funkcją edukacyjną – salą komputerową, plac zabaw, boisko sportowe) w Skarboszewie”
08.12.2016 15:14:30 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków będących własnością Gminy Strzałkowo
08.12.2016 15:14:27 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków będących własnością Gminy Strzałkowo
08.12.2016 15:14:25 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków będących własnością Gminy Strzałkowo
08.12.2016 15:14:22 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków będących własnością Gminy Strzałkowo
08.12.2016 15:14:20 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków będących własnością Gminy Strzałkowo
08.12.2016 15:14:17 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków będących własnością Gminy Strzałkowo
08.12.2016 15:14:14 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków będących własnością Gminy Strzałkowo
08.12.2016 15:14:11 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków będących własnością Gminy Strzałkowo
08.12.2016 15:14:09 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków będących własnością Gminy Strzałkowo
08.12.2016 15:14:06 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków będących własnością Gminy Strzałkowo
08.12.2016 15:14:03 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków będących własnością Gminy Strzałkowo
08.12.2016 15:14:00 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków będących własnością Gminy Strzałkowo
08.12.2016 15:13:29 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków będących własnością Gminy Strzałkowo
08.12.2016 11:48:01 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w miejscowości Strzałkowo dla rejonu przy ul. Kopernika, ul. Ogrodowej i ul. Rolniczej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
08.12.2016 11:47:57 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w miejscowości Strzałkowo dla rejonu przy ul. Kopernika, ul. Ogrodowej i ul. Rolniczej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
box
bot foot
bip bip