top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141
Data Redaktor Zmiana
12.12.2016 11:23:58 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 85/2016 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2016 r.
12.12.2016 11:23:27 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 84/2016 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2016 r.
12.12.2016 11:23:20 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 84/2016 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2016 r.
12.12.2016 11:22:55 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 83/2016 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 16 września 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego
12.12.2016 11:22:50 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 83/2016 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 16 września 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego
12.12.2016 11:21:49 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 82/2016 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 16 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2016 r.
12.12.2016 11:21:43 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 82/2016 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 16 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2016 r.
12.12.2016 11:21:10 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 81/2016 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
12.12.2016 11:21:03 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 81/2016 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
12.12.2016 11:19:28 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 80/2016 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Strzałkowo, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2016 r.
12.12.2016 10:12:20 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIV/165/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzałkowo na lata 2016-2020"
12.12.2016 10:08:14 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXV/176/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
12.12.2016 10:08:07 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXV/176/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
12.12.2016 10:07:10 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXV/175/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
12.12.2016 10:06:57 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXV/175/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
12.12.2016 10:06:20 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXV/174/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
12.12.2016 10:06:11 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXV/174/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
12.12.2016 10:05:18 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXV/173/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie programu współpracy Gminy Strzałkowo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017
12.12.2016 10:05:09 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXV/173/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie programu współpracy Gminy Strzałkowo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017
12.12.2016 09:54:47 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXV/172/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2017 roku
12.12.2016 09:54:38 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXV/172/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2017 roku
12.12.2016 09:53:35 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXV/171/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Strzałkowo w 2017 roku
12.12.2016 09:53:27 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXV/171/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Strzałkowo w 2017 roku
12.12.2016 09:52:08 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXV/170/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie podatku od środków transportowych
12.12.2016 09:51:59 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXV/170/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie podatku od środków transportowych
12.12.2016 09:46:11 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXV/169/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
12.12.2016 09:45:59 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXV/169/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
12.12.2016 09:45:06 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXV/168/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016
12.12.2016 09:44:57 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXV/168/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016
12.12.2016 09:44:24 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXV/167/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
12.12.2016 09:44:15 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXV/167/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
12.12.2016 09:35:05 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIV/166/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 20 października 2016 r. w sprawie zaopiniowania cennika na 2017 rok za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20... - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
12.12.2016 09:34:58 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIV/166/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 20 października 2016 r. w sprawie zaopiniowania cennika na 2017 rok za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20... - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
12.12.2016 09:32:46 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIV/165/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzałkowo na lata 2016-2020"
12.12.2016 09:32:35 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIV/165/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzałkowo na lata 2016-2020"
12.12.2016 09:31:31 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIV/164/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Brudzewo w rejonie miejscowości Kokczyn Drugi i drogi wojewódzkiej nr 260
12.12.2016 09:31:19 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIV/164/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Brudzewo w rejonie miejscowości Kokczyn Drugi i drogi wojewódzkiej nr 260
12.12.2016 09:29:33 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIV/163/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 20 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
12.12.2016 09:29:21 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIV/163/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 20 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
12.12.2016 09:28:41 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIV/162/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 20 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016
12.12.2016 09:28:32 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIV/162/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 20 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016
12.12.2016 09:26:46 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIII/161/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 15 września 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania udzielonej dotacji
12.12.2016 09:26:36 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIII/161/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 15 września 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania udzielonej dotacji
12.12.2016 09:25:06 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIII/160/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 15 września 2016 r. w sprawie utworzenia Filii Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie oraz zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie
12.12.2016 09:24:59 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIII/160/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 15 września 2016 r. w sprawie utworzenia Filii Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie oraz zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie
12.12.2016 09:23:35 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIII/159/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 15 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie za 2015 rok
12.12.2016 09:23:29 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIII/159/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 15 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie za 2015 rok
12.12.2016 09:21:27 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIII/158/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 15 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016
12.12.2016 09:21:17 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIII/158/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 15 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016
12.12.2016 09:20:19 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIII/157/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 15 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
box
bot foot
bip bip