top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141
Data Redaktor Zmiana
27.12.2016 08:03:34 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
27.12.2016 08:03:27 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
27.12.2016 08:03:06 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
27.12.2016 08:02:49 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
23.12.2016 08:27:52 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospdoarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Brudzewo w rejonie miejscowości Kokczyn Drugi i drogi wojewódzkiej 260 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
23.12.2016 08:27:40 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospdoarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Brudzewo w rejonie miejscowości Kokczyn Drugi i drogi wojewódzkiej 260 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
21.12.2016 15:01:34 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy - zawiadomienie, że o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu do obsady powyżej 40 tyś. sztuk w miejscowości Kokczyn Drugi, na działkach oznaczonych numerami geod. 181/6, 181/5, obręb Brudzewo, gmina Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie - Inwestor Pan Mikołaj Szynkler, ul. Dębińska, 62-230 Witkowo, w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w inwestycji
21.12.2016 12:55:31 Jakub Malinowski Usunięto artykuł zmiany w WPF z kategorii Projekty uchwał
21.12.2016 12:55:29 Jakub Malinowski Usunięto artykuł zmiany w budżecie z kategorii Projekty uchwał
21.12.2016 12:55:26 Jakub Malinowski Usunięto artykuł podatek od środków transportu z kategorii Projekty uchwał
21.12.2016 12:55:24 Jakub Malinowski Usunięto artykuł tekst jednolity - zwolnienia w podatku od nieruchomości z kategorii Projekty uchwał
21.12.2016 12:55:21 Jakub Malinowski Usunięto artykuł prace społecznie użyteczne z kategorii Projekty uchwał
21.12.2016 12:55:16 Jakub Malinowski Usunięto artykuł program współpracy z OPP z kategorii Projekty uchwał
21.12.2016 12:55:14 Jakub Malinowski Usunięto artykuł podatek od nieruchomości - stawki z kategorii Projekty uchwał
21.12.2016 12:55:10 Jakub Malinowski Usunięto artykuł podatek rolny z kategorii Projekty uchwał
21.12.2016 10:48:51 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu „Budowa Wiejskiego Domu Kultury z funkcją edukacyjną i zapleczem rekreacyjno-sportowym polegającą na rozbudowie, nadbudowie, adaptacji istniejącego budynku (budynek świetlicy wiejskiej z funkcją edukacyjną – salą komputerową, plac zabaw, boisko sportowe) w Skarboszewie”
21.12.2016 10:48:17 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Świadczenie usług pocztowych
16.12.2016 14:27:52 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Rejestr żlobków i klubów dziecięcych na terenia gminy Strzałkowo
16.12.2016 14:26:44 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Rejestr żlobków i klubów dziecięcych na terenia gminy Strzałkowo
16.12.2016 11:44:34 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Dostawa gazu
16.12.2016 11:44:15 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Dostawa gazu z kategorii Informacje z otwarcia ofert
16.12.2016 11:44:06 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
16.12.2016 11:44:05 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Dostawa gazu
16.12.2016 11:01:51 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - linii kablowych Słupca-Kołaczkowo
16.12.2016 11:01:30 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - linii kablowych Słupca-Kołaczkowo
14.12.2016 11:57:07 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zawiadimienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego o wszczęsciu postępowania administracyjnego dot. pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzania ścieków - wód opadowych i roztopowych z odcinka autostrady A2
14.12.2016 11:56:29 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zawiadimienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego o wszczęsciu postępowania administracyjnego dot. pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzania ścieków - wód opadowych i roztopowych z odcinka autostrady A2
13.12.2016 15:21:08 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków będących własnością Gminy Strzałkowo
13.12.2016 15:21:04 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków będących własnością Gminy Strzałkowo
13.12.2016 15:21:01 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków będących własnością Gminy Strzałkowo
13.12.2016 15:04:17 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 89/2016 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej na rok 2017 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
13.12.2016 15:04:14 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 89/2016 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej na rok 2017 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
13.12.2016 15:04:02 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 88/2016 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie sporządzenia projektu uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
13.12.2016 08:16:23 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 80/2016 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Strzałkowo, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2016 r.
13.12.2016 08:16:10 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 80/2016 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Strzałkowo, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2016 r.
12.12.2016 11:35:46 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 89/2016 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej na rok 2017 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
12.12.2016 11:32:40 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 92/2016 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2016 r.
12.12.2016 11:32:33 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 92/2016 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2016 r.
12.12.2016 11:31:52 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2016 r.
12.12.2016 11:31:46 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2016 r.
12.12.2016 11:30:46 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 90/2016 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Strzałkowo nr 69/2016 z dnia 24.04.2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektu użyteczności publicznej Gminy Strzałkowo
12.12.2016 11:30:38 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 90/2016 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Strzałkowo nr 69/2016 z dnia 24.04.2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektu użyteczności publicznej Gminy Strzałkowo
12.12.2016 11:28:40 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 89/2016 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej na rok 2017 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
12.12.2016 11:27:05 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 88/2016 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie sporządzenia projektu uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
12.12.2016 11:26:48 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 88/2016 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie sporządzenia projektu uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
12.12.2016 11:25:52 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 87/2016 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomość przeznaczonej do sprzedaży
12.12.2016 11:25:47 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 87/2016 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomość przeznaczonej do sprzedaży
12.12.2016 11:24:36 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 86/2016 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2016 r.
12.12.2016 11:24:29 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 86/2016 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2016 r.
12.12.2016 11:24:05 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 85/2016 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2016 r.
box
bot foot
bip bip