top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144
Data Redaktor Zmiana
05.04.2017 09:38:35 Jakub Malinowski Usunięto artykuł zmiana budżetu z kategorii Projekty uchwał
05.04.2017 09:38:33 Jakub Malinowski Usunięto artykuł zmiana WPF z kategorii Projekty uchwał
05.04.2017 09:38:30 Jakub Malinowski Usunięto artykuł MPZP z kategorii Projekty uchwał
04.04.2017 14:32:18 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa dróg dojazdowych w obrębie geod. Strzałkowo – ul. Miodowa
31.03.2017 09:33:21 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci
29.03.2017 14:40:46 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Strzałkowo w rejonie ul. Gornej, Iwaszkiewicza i al. Prym. Wyszyńskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
29.03.2017 09:12:32 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Statystyka 2016 r.
29.03.2017 09:11:59 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Statystyka 2016 r.
27.03.2017 13:53:29 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa ul. Miodowej
27.03.2017 13:53:16 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Przebudowa ul. Miodowej
27.03.2017 13:52:38 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zakup paliwa do pojazdów samochodowych i sprzętu mechanicznego, będących własnością Gminy Strzałkowo oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Strzałkowo na lata 2017/2018
23.03.2017 13:58:26 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa dróg dojazdowych w obrębie geod. Strzałkowo – ul. Miodowa
23.03.2017 13:58:23 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa dróg dojazdowych w obrębie geod. Strzałkowo – ul. Miodowa
23.03.2017 13:58:19 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa dróg dojazdowych w obrębie geod. Strzałkowo – ul. Miodowa
22.03.2017 08:38:16 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Strzałkowo w rejonie ul. Gornej, Iwaszkiewicza i al. Prym. Wyszyńskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
22.03.2017 08:38:05 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Strzałkowo w rejonie ul. Gornej, Iwaszkiewicza i al. Prym. Wyszyńskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
20.03.2017 14:36:09 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zakup paliwa
20.03.2017 14:36:01 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zakup paliwa
20.03.2017 13:51:14 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zakup paliwa do pojazdów samochodowych i sprzętu mechanicznego, będących własnością Gminy Strzałkowo oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Strzałkowo na lata 2017/2018
17.03.2017 14:25:45 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVII/187/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017
17.03.2017 14:25:37 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVII/187/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017
17.03.2017 14:24:25 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVII/186/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
17.03.2017 14:24:15 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVII/186/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
17.03.2017 14:10:06 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVI/185/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia planów pracy stałych komisji problemowychRady Gminy Strzałkowo na 2017 rok
17.03.2017 14:09:59 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVI/185/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia planów pracy stałych komisji problemowychRady Gminy Strzałkowo na 2017 rok
17.03.2017 14:09:08 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVI/184/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Strzałkowo na 2017 rok
17.03.2017 14:08:55 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVI/184/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Strzałkowo na 2017 rok
17.03.2017 14:08:10 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVI/183/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok
17.03.2017 14:08:02 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVI/183/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok
17.03.2017 14:06:18 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVI/182/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok
17.03.2017 14:06:11 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVI/182/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok
17.03.2017 14:05:07 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVI/181/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie trubu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania udzielonej dotacji
17.03.2017 14:05:01 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVI/181/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie trubu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania udzielonej dotacji
17.03.2017 14:02:15 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVI/180/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017
17.03.2017 14:02:01 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVI/180/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017
17.03.2017 13:59:14 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVI/179/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
17.03.2017 13:59:03 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVI/179/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
17.03.2017 13:58:04 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVI/178/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016
17.03.2017 13:57:53 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVI/178/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016
17.03.2017 13:56:56 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVI/177/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
17.03.2017 13:56:41 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVI/177/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
17.03.2017 10:25:01 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
17.03.2017 10:23:56 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
17.03.2017 10:23:25 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
17.03.2017 10:23:16 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
17.03.2017 10:22:55 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
17.03.2017 10:22:47 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
17.03.2017 10:20:10 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
17.03.2017 10:20:02 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
17.03.2017 10:19:02 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
box
bot foot
bip bip