top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141
Data Redaktor Zmiana
10.03.2017 14:33:43 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa dróg dojazdowych w obrębie geod. Strzałkowo – ul. Miodowa
10.03.2017 14:33:40 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa dróg dojazdowych w obrębie geod. Strzałkowo – ul. Miodowa
10.03.2017 14:33:35 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa dróg dojazdowych w obrębie geod. Strzałkowo – ul. Miodowa
10.03.2017 14:33:32 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa dróg dojazdowych w obrębie geod. Strzałkowo – ul. Miodowa
10.03.2017 14:32:48 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa dróg dojazdowych w obrębie geod. Strzałkowo – ul. Miodowa
10.03.2017 14:32:38 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa dróg dojazdowych w obrębie geod. Strzałkowo – ul. Miodowa
10.03.2017 14:32:30 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa dróg dojazdowych w obrębie geod. Strzałkowo – ul. Miodowa
10.03.2017 14:32:18 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa dróg dojazdowych w obrębie geod. Strzałkowo – ul. Miodowa
10.03.2017 14:32:15 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa dróg dojazdowych w obrębie geod. Strzałkowo – ul. Miodowa
10.03.2017 14:32:10 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa dróg dojazdowych w obrębie geod. Strzałkowo – ul. Miodowa
10.03.2017 14:31:13 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Przebudowa dróg dojazdowych w obrębie geod. Strzałkowo – ul. Miodowa
10.03.2017 13:48:40 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zakup paliwa do pojazdów samochodowych i sprzętu mechanicznego, będących własnością Gminy Strzałkowo oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Strzałkowo na lata 2017/2018
10.03.2017 13:48:37 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zakup paliwa do pojazdów samochodowych i sprzętu mechanicznego, będących własnością Gminy Strzałkowo oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Strzałkowo na lata 2017/2018
10.03.2017 13:48:33 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zakup paliwa do pojazdów samochodowych i sprzętu mechanicznego, będących własnością Gminy Strzałkowo oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Strzałkowo na lata 2017/2018
10.03.2017 13:47:49 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zakup paliwa do pojazdów samochodowych i sprzętu mechanicznego, będących własnością Gminy Strzałkowo oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Strzałkowo na lata 2017/2018
06.03.2017 12:03:32 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu KOMUNIKAT WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO
03.03.2017 13:47:34 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo - zawiadomienie, że w dniu 15.02.2017 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „ dwuetapowej rozbudowie istniejącej wytwórni mas bitumicznych o budowę zadaszonych zasieków na destrukt asfaltowy oraz w późniejszym etapie posadowienie dodatkowego zbiornika magazynowego na mączkę wypełniacza” na nieruchomościach oznaczonych nr ewid. 414/3, 414/4, 416/17 obręb Strzałkowo, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, woj. wielkopolskie” – Inwestor firma STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków reprezentowana przez pełnomocnika Pana Marka Putz i Pana Dominika Kowalskiego.
03.03.2017 13:45:47 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo - zawiadomienie, że w dniu 28.02.2017 r. została wydana decyzja odmawiająca określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu do obsady powyżej 40 tys sztuk w miejscowości Kokczyn Drugi, obręb Brudzewo na działce nr 181/6, 181/5. – Inwestor Pan Mikołaj Szynkler, ul. Dębińska 22a, 62-300 Witkowo
22.02.2017 09:58:46 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
22.02.2017 09:57:35 Jakub Malinowski Usunięty załącznik z artykułu
21.02.2017 12:59:22 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
21.02.2017 12:59:17 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
21.02.2017 12:58:57 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
21.02.2017 12:58:21 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
21.02.2017 12:58:02 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
21.02.2017 12:57:54 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
21.02.2017 12:57:32 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
21.02.2017 12:57:21 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
21.02.2017 12:57:02 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
21.02.2017 12:56:55 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
21.02.2017 12:56:32 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
21.02.2017 12:56:19 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
21.02.2017 12:55:58 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
21.02.2017 12:55:52 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
21.02.2017 12:54:48 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
21.02.2017 12:54:42 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
21.02.2017 12:54:16 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
21.02.2017 12:54:08 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
21.02.2017 12:53:53 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
21.02.2017 12:53:46 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
21.02.2017 12:53:14 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
21.02.2017 12:53:06 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
21.02.2017 12:52:54 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
21.02.2017 12:52:46 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
21.02.2017 12:50:15 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
21.02.2017 12:49:53 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
21.02.2017 12:49:27 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
21.02.2017 12:48:57 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
21.02.2017 12:48:36 Jakub Malinowski Usunięto artykuł zmiana budżetu z kategorii Projekty uchwał
21.02.2017 12:48:34 Jakub Malinowski Usunięto artykuł zmiana WPF z kategorii Projekty uchwał
box
bot foot
bip bip