top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
Data Redaktor Zmiana
19.04.2016 14:39:57 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 34/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budŜetu Gminy Strzałkowo, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2015 r.
19.04.2016 14:23:22 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 33/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2015 r.
19.04.2016 14:23:15 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 33/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2015 r.
19.04.2016 14:22:43 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 32/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola "Kubuś Puchatek" w Strzałkowie
19.04.2016 14:22:34 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 32/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola "Kubuś Puchatek" w Strzałkowie
19.04.2016 14:21:36 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 31/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
19.04.2016 14:21:24 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 31/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
19.04.2016 14:14:55 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 30/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
19.04.2016 14:14:50 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 30/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
19.04.2016 14:13:49 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 29/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2015 r.
19.04.2016 14:13:42 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 29/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2015 r.
19.04.2016 14:12:58 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 28/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości położónej w obrębie geod. Krępkowo, stanowiącej własność gminy Strzałkowo
19.04.2016 14:12:50 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 28/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości położónej w obrębie geod. Krępkowo, stanowiącej własność gminy Strzałkowo
19.04.2016 14:11:12 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 27/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola "Kubuś Puchatek" w Strzałkowie
19.04.2016 14:11:06 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 27/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola "Kubuś Puchatek" w Strzałkowie
19.04.2016 14:09:48 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 26/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
19.04.2016 14:09:40 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 26/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
19.04.2016 14:09:06 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 25/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
19.04.2016 14:08:35 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 25/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
19.04.2016 14:07:29 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2015 r.
19.04.2016 14:07:21 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2015 r.
19.04.2016 14:06:56 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 23/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola "Kubuś Puchatek" w Strzałkowie
19.04.2016 14:06:47 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 23/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola "Kubuś Puchatek" w Strzałkowie
19.04.2016 14:05:42 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 22/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Strzałkowie i uzupełnienia jej składu dla przeprowadzenia ponownego głosowania w dniu 24 maja 2015 r. w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
19.04.2016 14:05:35 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 22/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Strzałkowie i uzupełnienia jej składu dla przeprowadzenia ponownego głosowania w dniu 24 maja 2015 r. w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
19.04.2016 14:03:00 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 21/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2015 r.
19.04.2016 14:02:52 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 21/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2015 r.
19.04.2016 14:02:10 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 20/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli (przeglądu inspekcyjnego) posesji w zakresie istniejącej kanalizacji sanitarnej i bezumownego korzystania z sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Strzałkowo
19.04.2016 14:02:04 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 20/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli (przeglądu inspekcyjnego) posesji w zakresie istniejącej kanalizacji sanitarnej i bezumownego korzystania z sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Strzałkowo
19.04.2016 14:00:12 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 19/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2015 r.
19.04.2016 14:00:03 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 19/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2015 r.
19.04.2016 13:59:35 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 18/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
19.04.2016 13:59:28 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 18/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
19.04.2016 13:57:59 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 17/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2015 r.
19.04.2016 13:57:52 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 17/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2015 r.
19.04.2016 13:57:12 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 16/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2015 rok.
19.04.2016 13:56:58 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 16/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2015 rok.
19.04.2016 13:55:38 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie geod. Strzałkowo (ulice Fiołkowa, Magnoliowa, Makowa, Różana, Wrzosowa)
19.04.2016 13:55:26 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie geod. Strzałkowo (ulice Fiołkowa, Magnoliowa, Makowa, Różana, Wrzosowa)
19.04.2016 13:55:23 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie geod. Strzałkowo (ulice Fiołkowa, Magnoliowa, Makowa, Różana, Wrzosowa)
19.04.2016 13:55:20 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie geod. Strzałkowo (ulice Fiołkowa, Magnoliowa, Makowa, Różana, Wrzosowa)
19.04.2016 13:55:01 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych obejmująca: Część 1: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Szemborowo (Szemborowo-Szemborowo Parcele - etap III), Część 2: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Babin, Część 3: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Krępkowo
19.04.2016 13:54:57 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych obejmująca: Część 1: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Szemborowo (Szemborowo-Szemborowo Parcele - etap III), Część 2: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Babin, Część 3: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Krępkowo
19.04.2016 13:31:49 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 15/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na 2015 rok oraz specjalności i form kształcenia
19.04.2016 13:31:42 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 15/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na 2015 rok oraz specjalności i form kształcenia
19.04.2016 13:29:32 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 14/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, położonej w Strzałkowie
19.04.2016 13:29:25 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 14/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, położonej w Strzałkowie
19.04.2016 13:28:10 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 13/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2015 r.
19.04.2016 13:28:04 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 13/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2015 r.
19.04.2016 13:27:01 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 12/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Strzałkowo za 2014 rok
box
bot foot
bip bip