top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
Data Redaktor Zmiana
12.12.2016 09:53:27 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXV/171/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Strzałkowo w 2017 roku
12.12.2016 09:52:08 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXV/170/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie podatku od środków transportowych
12.12.2016 09:51:59 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXV/170/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie podatku od środków transportowych
12.12.2016 09:46:11 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXV/169/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
12.12.2016 09:45:59 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXV/169/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
12.12.2016 09:45:06 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXV/168/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016
12.12.2016 09:44:57 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXV/168/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016
12.12.2016 09:44:24 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXV/167/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
12.12.2016 09:44:15 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXV/167/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
12.12.2016 09:35:05 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIV/166/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 20 października 2016 r. w sprawie zaopiniowania cennika na 2017 rok za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20... - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
12.12.2016 09:34:58 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIV/166/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 20 października 2016 r. w sprawie zaopiniowania cennika na 2017 rok za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20... - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
12.12.2016 09:32:46 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIV/165/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzałkowo na lata 2016-2020"
12.12.2016 09:32:35 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIV/165/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzałkowo na lata 2016-2020"
12.12.2016 09:31:31 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIV/164/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Brudzewo w rejonie miejscowości Kokczyn Drugi i drogi wojewódzkiej nr 260
12.12.2016 09:31:19 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIV/164/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Brudzewo w rejonie miejscowości Kokczyn Drugi i drogi wojewódzkiej nr 260
12.12.2016 09:29:33 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIV/163/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 20 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
12.12.2016 09:29:21 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIV/163/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 20 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
12.12.2016 09:28:41 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIV/162/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 20 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016
12.12.2016 09:28:32 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIV/162/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 20 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016
12.12.2016 09:26:46 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIII/161/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 15 września 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania udzielonej dotacji
12.12.2016 09:26:36 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIII/161/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 15 września 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania udzielonej dotacji
12.12.2016 09:25:06 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIII/160/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 15 września 2016 r. w sprawie utworzenia Filii Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie oraz zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie
12.12.2016 09:24:59 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIII/160/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 15 września 2016 r. w sprawie utworzenia Filii Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie oraz zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie
12.12.2016 09:23:35 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIII/159/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 15 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie za 2015 rok
12.12.2016 09:23:29 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIII/159/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 15 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie za 2015 rok
12.12.2016 09:21:27 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIII/158/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 15 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016
12.12.2016 09:21:17 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIII/158/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 15 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016
12.12.2016 09:20:19 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIII/157/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 15 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
12.12.2016 09:20:07 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIII/157/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 15 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
12.12.2016 09:19:25 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIII/156/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 15 września 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowewgo przez Gminę Strzałkowo
12.12.2016 09:19:19 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIII/156/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 15 września 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowewgo przez Gminę Strzałkowo
12.12.2016 09:18:04 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIII/155/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 15 września 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Słupeckiemu w realizacji zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3071P w miejscowości Strzałkowo
12.12.2016 09:17:51 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIII/155/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 15 września 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Słupeckiemu w realizacji zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3071P w miejscowości Strzałkowo
12.12.2016 09:17:00 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIII/154/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 15 września 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Słupeckiemu w realizacji zadnia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3074P w miejscowości Słomczyce
12.12.2016 09:16:50 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIII/154/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 15 września 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Słupeckiemu w realizacji zadnia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3074P w miejscowości Słomczyce
12.12.2016 09:15:26 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIII/153/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 15 września 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupeckiemu
12.12.2016 09:15:10 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIII/153/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 15 września 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupeckiemu
09.12.2016 14:32:39 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Świadczenie usług pocztowych
09.12.2016 14:32:15 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Świadczenie usług pocztowych
09.12.2016 13:34:47 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXII/152/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 15 lipca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
09.12.2016 13:34:37 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXII/152/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 15 lipca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
09.12.2016 13:33:55 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXII/151/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupeckiemu
09.12.2016 13:33:47 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXII/151/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupeckiemu
09.12.2016 13:32:38 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXI/150/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skłądanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środkó komunikacji elektronicznej
09.12.2016 13:32:32 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXI/150/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skłądanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środkó komunikacji elektronicznej
09.12.2016 13:29:54 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXI/149/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Strzałkowo
09.12.2016 13:29:47 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXI/149/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Strzałkowo
09.12.2016 13:29:00 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXI/148/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
09.12.2016 13:28:55 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXI/148/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
09.12.2016 13:27:51 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXI/147/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
box
bot foot
bip bip