top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
Data Redaktor Zmiana
16.01.2017 14:18:32 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Plan pracy Rada z kategorii Projekty uchwał
16.01.2017 14:18:30 Jakub Malinowski Usunięto artykuł zmiana WPF z kategorii Projekty uchwał
16.01.2017 14:18:26 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Gminny Program - Narkomania z kategorii Projekty uchwał
16.01.2017 14:18:24 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Gminny Program - Alkohol z kategorii Projekty uchwał
16.01.2017 14:18:21 Jakub Malinowski Usunięto artykuł zmiana budżetu z kategorii Projekty uchwał
16.01.2017 14:18:19 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Dotacje dla przedszkola z kategorii Projekty uchwał
16.01.2017 14:18:17 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Plan pracy Komisje z kategorii Projekty uchwał
12.01.2017 10:35:54 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała budżetowa na rok 2017
12.01.2017 10:35:30 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała budżetowa na rok 2017
11.01.2017 14:44:06 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy, że z uwagi na skomplikowany charakter sprawy oraz prowadzone postępowanie wyjaśniające sprawa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „przeładunku, załadunku, sortowaniu i składowaniu węgla” na działkach o nr ewid. 407/16, 407/15, 407/13 i 333/5 w m. Strzałkowo, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, woj. wielkopolskie – Inwestor Terminal Strzałkowo Sp. z o.o. z siedzibą w Strzałkowie zostanie załatwiona w terminie do dnia 03.02.2017 r.
11.01.2017 14:42:26 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strzałkowo o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na na „przeładunku, załadunku, sortowaniu i składowaniu węgla” na działkach o nr ewid. 407/16, 407/15, 407/13 i 333/5 w m. Strzałkowo, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, woj. wielkopolskie –Terminal Strzałkowo Sp. z o.o. z siedzibą w Strzałkowie
11.01.2017 14:21:23 Jakub Malinowski Edytowano artykuł KOMUNIKAT WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO
11.01.2017 13:49:24 Jakub Malinowski Edytowano artykuł KOMUNIKAT WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO
11.01.2017 13:49:23 Jakub Malinowski Edytowano artykuł KOMUNIKAT WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO
11.01.2017 13:48:05 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł KOMUNIKAT WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO
30.12.2016 13:48:51 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków będących własnością Gminy Strzałkowo
27.12.2016 08:08:27 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
27.12.2016 08:08:15 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
27.12.2016 08:07:56 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
27.12.2016 08:07:47 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
27.12.2016 08:07:02 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
27.12.2016 08:06:56 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
27.12.2016 08:06:32 Jakub Malinowski Usunięto artykuł plan pracy rady z kategorii Projekty uchwał
27.12.2016 08:06:29 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Plan pracy komisji z kategorii Projekty uchwał
27.12.2016 08:05:29 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
27.12.2016 08:05:23 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
27.12.2016 08:05:10 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
27.12.2016 08:05:03 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
27.12.2016 08:04:18 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
27.12.2016 08:04:10 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
27.12.2016 08:03:57 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
27.12.2016 08:03:50 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
27.12.2016 08:03:34 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
27.12.2016 08:03:27 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
27.12.2016 08:03:06 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
27.12.2016 08:02:49 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
23.12.2016 08:27:52 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospdoarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Brudzewo w rejonie miejscowości Kokczyn Drugi i drogi wojewódzkiej 260 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
23.12.2016 08:27:40 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospdoarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Brudzewo w rejonie miejscowości Kokczyn Drugi i drogi wojewódzkiej 260 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
21.12.2016 15:01:34 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy - zawiadomienie, że o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu do obsady powyżej 40 tyś. sztuk w miejscowości Kokczyn Drugi, na działkach oznaczonych numerami geod. 181/6, 181/5, obręb Brudzewo, gmina Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie - Inwestor Pan Mikołaj Szynkler, ul. Dębińska, 62-230 Witkowo, w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w inwestycji
21.12.2016 12:55:31 Jakub Malinowski Usunięto artykuł zmiany w WPF z kategorii Projekty uchwał
21.12.2016 12:55:29 Jakub Malinowski Usunięto artykuł zmiany w budżecie z kategorii Projekty uchwał
21.12.2016 12:55:26 Jakub Malinowski Usunięto artykuł podatek od środków transportu z kategorii Projekty uchwał
21.12.2016 12:55:24 Jakub Malinowski Usunięto artykuł tekst jednolity - zwolnienia w podatku od nieruchomości z kategorii Projekty uchwał
21.12.2016 12:55:21 Jakub Malinowski Usunięto artykuł prace społecznie użyteczne z kategorii Projekty uchwał
21.12.2016 12:55:16 Jakub Malinowski Usunięto artykuł program współpracy z OPP z kategorii Projekty uchwał
21.12.2016 12:55:14 Jakub Malinowski Usunięto artykuł podatek od nieruchomości - stawki z kategorii Projekty uchwał
21.12.2016 12:55:10 Jakub Malinowski Usunięto artykuł podatek rolny z kategorii Projekty uchwał
21.12.2016 10:48:51 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu „Budowa Wiejskiego Domu Kultury z funkcją edukacyjną i zapleczem rekreacyjno-sportowym polegającą na rozbudowie, nadbudowie, adaptacji istniejącego budynku (budynek świetlicy wiejskiej z funkcją edukacyjną – salą komputerową, plac zabaw, boisko sportowe) w Skarboszewie”
21.12.2016 10:48:17 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Świadczenie usług pocztowych
16.12.2016 14:27:52 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Rejestr żlobków i klubów dziecięcych na terenia gminy Strzałkowo
box
bot foot
bip bip