top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141
Data Redaktor Zmiana
21.06.2017 12:04:28 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVIII/201/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Strzałkowo
21.06.2017 12:02:59 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVIII/200/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego
21.06.2017 12:02:53 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVIII/200/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego
21.06.2017 12:01:31 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVIII/199/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych dzieci w wieku do lat 5 prowadzonych przez Gminę Strzałkowo
21.06.2017 12:01:19 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVIII/199/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych dzieci w wieku do lat 5 prowadzonych przez Gminę Strzałkowo
21.06.2017 11:59:31 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVIII/198/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzałkowo
21.06.2017 11:59:21 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVIII/198/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzałkowo
21.06.2017 11:56:47 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVIII/197/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Gminnego Kubuś Puchatek w Strzałkowie poprzez likwidację Przedszkoli Filialnych w Wólce i Młodziejewicach
21.06.2017 11:56:24 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVIII/197/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Gminnego Kubuś Puchatek w Strzałkowie poprzez likwidację Przedszkoli Filialnych w Wólce i Młodziejewicach
21.06.2017 11:54:48 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVIII/196/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017
21.06.2017 11:53:40 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVIII/196/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017
21.06.2017 11:50:35 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVIII/195/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
21.06.2017 11:50:24 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVIII/195/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
21.06.2017 11:46:47 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVIII/194/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Słupeckiemu w realizacji zadania polegającego na przedbudowie drogi powiatowej nr 3040P w miejscowości Strzałkowo
21.06.2017 11:42:31 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVIII/194/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Słupeckiemu w realizacji zadania polegającego na przedbudowie drogi powiatowej nr 3040P w miejscowości Strzałkowo
21.06.2017 11:39:54 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVIII/193/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Słupeckiemu w realizacji zadania polegającego na przedbudowie drogi powiatowej nr 3071P w miejscowości Strzałkowo
21.06.2017 11:39:26 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVIII/193/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Słupeckiemu w realizacji zadania polegającego na przedbudowie drogi powiatowej nr 3071P w miejscowości Strzałkowo
21.06.2017 11:38:14 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVIII/192/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Strzałkowo dla Powiatu Słupeckiego
21.06.2017 11:38:07 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVIII/192/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Strzałkowo dla Powiatu Słupeckiego
21.06.2017 11:37:31 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVIII/191/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Strzałkowo dla Powiatu Słupeckiego
21.06.2017 11:37:06 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVIII/191/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Strzałkowo dla Powiatu Słupeckiego
21.06.2017 11:36:30 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVIII/190/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Strzałkowo dla Powiatu Słupeckiego
21.06.2017 11:36:23 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVIII/190/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Strzałkowo dla Powiatu Słupeckiego
21.06.2017 11:35:26 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVIII/189/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie funduszu sołeckiego
21.06.2017 11:35:20 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVIII/189/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie funduszu sołeckiego
21.06.2017 11:34:30 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVIII/188/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w miejscowości Strzałkowo dla rejonu przy ulicy Kopernika, ulicy Ogrodowej, ulicy Rolniczej
21.06.2017 11:34:16 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVIII/188/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w miejscowości Strzałkowo dla rejonu przy ulicy Kopernika, ulicy Ogrodowej, ulicy Rolniczej
12.06.2017 12:32:52 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy - zawiadomienie (przebudowa linii napowietrznej 15kV Słupca-Słomczyce
12.06.2017 12:32:34 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy - zawiadomienie (przebudowa linii napowietrznej 15kV Słupca-Słomczyce
09.06.2017 14:37:49 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy - zawiadomienie o wydanej w dniu 07.06.2017 r. decyzji znak: GPOS.6220.15.2012 dla WP2 Sp. z o. o. z/s ul. Leśna 51, 62 – 051 Wiry odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie zespołu 18 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy do 63 MW zlokalizowanych na terenie Gminy Strzałkowo, województwo wielkopolskie” na działkach o nr ewid. 34/5 (obręb Chwałkowice), 5/1, 7, 14, 46, 55 (obręb Gonice II), 61, 81/9, 161, 167, 181/2, 183, 216/6 (obręb Szemborowo), 18/1, 198 (obręb Staw), gm. Strzałkowo, powiat słupecki, woj. wielkopolskie
09.06.2017 12:46:30 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. infrastruktury technicznej i inwestycji
09.06.2017 09:29:16 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kazimierz Pawlak
09.06.2017 09:28:52 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Dariusz Grzywiński
Wójt Gminy Strzałkowo
Oświadczenie majątkowe (treść w załączniku)
02.06.2017 13:00:51 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie - zawiadomienie Wójta Gminy o zebraniu niezbędnego materiału dowodowego przed wydaniem decyzji - WPPZ w Luboniu, Zakład Produkcyjny w Stawie
02.06.2017 13:00:36 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie - zawiadomienie Wójta Gminy o zebraniu niezbędnego materiału dowodowego przed wydaniem decyzji - WPPZ w Luboniu, Zakład Produkcyjny w Stawie
26.05.2017 10:11:07 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Lech A. Nowaczyk
Sekretarz Gminy
Oświadczenie majątkowe (treść w załączniku)
26.05.2017 10:10:51 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Teresa Jóźwiak
Skarbnik Gminy
Oświadczenie majątkowe (treść w załączniku)
26.05.2017 10:10:38 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Krystyna Kuropaczewska
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powst. Wlkp. w Strzałkowie
Oświadczenie majątkowe (treść w załączniku)
26.05.2017 10:10:27 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Małgorzata Grzelak
Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Strzałkowo
Oświadczenie majątkowe (treść w załączniku)
26.05.2017 10:09:59 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Małgorzata Nowak
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie
Oświadczenie majątkowe (treść w załączniku)
26.05.2017 10:09:51 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Hanna Przybyła
Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II w Babinie
Oświadczenie majątkowe (treść w załączniku)
26.05.2017 10:09:41 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Honorata Łysiak
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie
Oświadczenie majątkowe (treść w załączniku)
26.05.2017 10:09:31 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Mariola Wawrzyniak
Starszy pracownik socjalny - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzałkowie.
Oświadczenie majątkowe (treść w załączniku)
26.05.2017 10:08:53 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Lidia Śmidowicz
Zastępca Wójta Gminy
Oświadczenie majątkowe (treść w załączniku)
26.05.2017 10:08:41 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Ewelina Kołodziejczak Referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzałkowie
26.05.2017 10:08:30 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Mariola Mikołajczak
Dyrektor Przedszkola "Kubuś Puchatek" w Strzałkowie

26.05.2017 10:08:21 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Piotr Gałan Dyrektor Gimnazjum im. J. Korczaka w Strzałkowie Oświadczenie majątkowe (treść w załączniku)
26.05.2017 10:08:10 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Piotr Kowalski - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Wólce Oświadczenie majątkowe (treść w załączniku)
26.05.2017 10:07:57 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Natalia Adryan - Referent ds. świadczeń wychowawczych - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzałkowie
22.05.2017 13:49:12 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Prezesa SKO w Koninie - dot. budowy fermy drobiu w m. Kokczyn Drugi
box
bot foot
bip bip