top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141
Data Redaktor Zmiana
13.09.2017 09:20:23 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
13.09.2017 09:19:47 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
13.09.2017 09:19:41 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
13.09.2017 09:19:19 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
13.09.2017 09:19:14 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
13.09.2017 09:18:35 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
13.09.2017 09:18:17 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
13.09.2017 09:18:11 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
13.09.2017 09:17:10 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
13.09.2017 09:17:05 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
13.09.2017 09:16:47 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
13.09.2017 09:16:41 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
13.09.2017 09:15:17 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
13.09.2017 09:15:05 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
13.09.2017 09:14:15 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
13.09.2017 09:14:05 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
13.09.2017 09:13:48 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
13.09.2017 09:13:42 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
13.09.2017 09:13:10 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
13.09.2017 09:13:01 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
13.09.2017 09:12:41 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
13.09.2017 09:12:35 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
13.09.2017 09:12:08 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
13.09.2017 09:11:52 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
13.09.2017 09:10:34 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z kategorii Projekty uchwał
13.09.2017 09:10:32 Jakub Malinowski Usunięto artykuł zmiana WPF z kategorii Projekty uchwał
13.09.2017 09:10:30 Jakub Malinowski Usunięto artykuł zmiana budżetu z kategorii Projekty uchwał
13.09.2017 09:10:27 Jakub Malinowski Usunięto artykuł zatwierdzenia sprawozdania finansowego z kategorii Projekty uchwał
13.09.2017 09:10:24 Jakub Malinowski Usunięto artykuł udzielenie absolutorium z kategorii Projekty uchwał
13.09.2017 09:10:22 Jakub Malinowski Usunięto artykuł nabycie nieruchomości z kategorii Projekty uchwał
13.09.2017 09:10:20 Jakub Malinowski Usunięto artykuł zmiana nazw ulic z kategorii Projekty uchwał
13.09.2017 09:10:18 Jakub Malinowski Usunięto artykuł punkt przedszkolny z kategorii Projekty uchwał
13.09.2017 09:10:15 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Przedszkole Gminne w Wólce z kategorii Projekty uchwał
06.09.2017 14:04:04 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego na trasach Strzałkowo-Słupca i Strzałkowo- Wólka
01.09.2017 13:27:10 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy - zawiadomienie że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęto procedurę udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „budowie budynku inwentarskiego – chlewni dla tuczu świń wraz z infrastrukturą na działce oznaczonej numerem geod. 220, obręb Babin Olędry, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie” - Inwestor Pan Bartłomiej Przywarty, Ostrowo Kościelne, 62-420 Strzałkowo
01.09.2017 13:03:12 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - wodociąg Babin
01.09.2017 13:02:57 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - wodociąg Babin
31.08.2017 12:06:03 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Strzałkowo o wydanej w dniu 09.08.2017 r. opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy oraz o wydanym w dniu 25.08.2017 r. (otrzymano w dniu 28.08.2017 r.) postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.
31.08.2017 12:04:02 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo - zawiadomienie, że postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu do obsady powyżej 40 tys. sztuk w miejscowości Kokczyn Drugi, na działkach oznaczonych numerami geod. 181/6, 181/5, obręb Brudzewo, gmina Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie przewiduje się zakończyć w terminie do dnia 30.09.2017 r. z uwagi na prowadzone postępowanie wyjaśniające w ww sprawie oraz jej skomplikowany charakter
28.08.2017 14:12:28 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Strzałkowo za pierwsze półrocze 2017 r.
24.08.2017 14:23:03 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Strzałkowo
24.08.2017 14:22:47 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Strzałkowo
24.08.2017 14:22:33 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Strzałkowo
21.08.2017 15:17:05 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Saniarnego w Słupcy w sprawie uzgodnienia warunków realizacji inwestycji - budowy fermy drobiu w m. Kokczyn Drugi
21.08.2017 15:16:56 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Saniarnego w Słupcy w sprawie uzgodnienia warunków realizacji inwestycji - budowy fermy drobiu w m. Kokczyn Drugi
17.08.2017 10:04:35 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego na trasach Strzałkowo-Słupca i Strzałkowo- Wólka
14.08.2017 12:55:46 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Strzałkowo
14.08.2017 12:55:30 Jakub Malinowski Usunięty załącznik z artykułu Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Strzałkowo
14.08.2017 12:55:16 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Obwieszczenie Wojta Gminy Strzałkowo o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa wiaty przystankowo-rowerowej
14.08.2017 09:37:00 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Strzałkowo
box
bot foot
bip bip