top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
Data Redaktor Zmiana
17.03.2017 14:25:45 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVII/187/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017
17.03.2017 14:25:37 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVII/187/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017
17.03.2017 14:24:25 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVII/186/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
17.03.2017 14:24:15 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVII/186/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
17.03.2017 14:10:06 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVI/185/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia planów pracy stałych komisji problemowychRady Gminy Strzałkowo na 2017 rok
17.03.2017 14:09:59 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVI/185/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia planów pracy stałych komisji problemowychRady Gminy Strzałkowo na 2017 rok
17.03.2017 14:09:08 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVI/184/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Strzałkowo na 2017 rok
17.03.2017 14:08:55 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVI/184/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Strzałkowo na 2017 rok
17.03.2017 14:08:10 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVI/183/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok
17.03.2017 14:08:02 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVI/183/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok
17.03.2017 14:06:18 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVI/182/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok
17.03.2017 14:06:11 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVI/182/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok
17.03.2017 14:05:07 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVI/181/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie trubu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania udzielonej dotacji
17.03.2017 14:05:01 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVI/181/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie trubu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania udzielonej dotacji
17.03.2017 14:02:15 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVI/180/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017
17.03.2017 14:02:01 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVI/180/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017
17.03.2017 13:59:14 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVI/179/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
17.03.2017 13:59:03 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVI/179/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
17.03.2017 13:58:04 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVI/178/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016
17.03.2017 13:57:53 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVI/178/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016
17.03.2017 13:56:56 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVI/177/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
17.03.2017 13:56:41 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVI/177/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
17.03.2017 10:25:01 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
17.03.2017 10:23:56 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
17.03.2017 10:23:25 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
17.03.2017 10:23:16 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
17.03.2017 10:22:55 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
17.03.2017 10:22:47 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
17.03.2017 10:20:10 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
17.03.2017 10:20:02 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
17.03.2017 10:19:02 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
17.03.2017 10:18:54 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
17.03.2017 10:18:43 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
17.03.2017 10:18:35 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
17.03.2017 10:18:21 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
17.03.2017 10:18:06 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
17.03.2017 10:17:22 Jakub Malinowski Usunięto artykuł taryfy woda z kategorii Projekty uchwał
17.03.2017 10:17:20 Jakub Malinowski Usunięto artykuł zajęcie pasa drogowego z kategorii Projekty uchwał
17.03.2017 10:17:18 Jakub Malinowski Usunięto artykuł pobyt dziecka w przedszkolu z kategorii Projekty uchwał
17.03.2017 10:17:16 Jakub Malinowski Usunięto artykuł dostosowanie sieci szkół z kategorii Projekty uchwał
17.03.2017 10:17:14 Jakub Malinowski Usunięto artykuł zamiar przekształcenia przedszkola z kategorii Projekty uchwał
17.03.2017 10:17:12 Jakub Malinowski Usunięto artykuł zmiana WPF z kategorii Projekty uchwał
17.03.2017 10:17:10 Jakub Malinowski Usunięto artykuł zmiana budżetu z kategorii Projekty uchwał
17.03.2017 10:17:08 Jakub Malinowski Usunięto artykuł pomoc dla powiatu - azbest z kategorii Projekty uchwał
17.03.2017 10:17:05 Jakub Malinowski Usunięto artykuł pomoc dla powiatu - ul. Powidzka chodnik z kategorii Projekty uchwał
17.03.2017 10:17:03 Jakub Malinowski Usunięto artykuł pomoc dla powiatu - ul. Ostrowska chodnik z kategorii Projekty uchwał
17.03.2017 10:17:00 Jakub Malinowski Usunięto artykuł pomoc dla powiatu - ul. Powidzka z kategorii Projekty uchwał
17.03.2017 10:16:58 Jakub Malinowski Usunięto artykuł pomoc dla powiatu - ul. Ostrowska z kategorii Projekty uchwał
17.03.2017 10:16:55 Jakub Malinowski Usunięto artykuł mpzp Strzałkowo z kategorii Projekty uchwał
17.03.2017 10:16:53 Jakub Malinowski Usunięto artykuł fundusz sołecki z kategorii Projekty uchwał
box
bot foot
bip bip