top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
Data Redaktor Zmiana
31.10.2017 12:59:05 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 31 października 2017 r. o wydanej opini PPIS i postanowieniu RDOS
31.10.2017 12:58:56 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 31 października 2017 r. o wydanej opini PPIS i postanowieniu RDOS
31.10.2017 12:58:45 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 31 października 2017 r. o wydanej opini PPIS i postanowieniu RDOS
30.10.2017 14:40:25 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie Wójta Gminy Strzałkowo o przedłużeniu postępowania administracyjnego w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu do obsady powyżej 40 tys. sztuk w miejscowości Kokczyn Drugi, na działkach oznaczonych numerami geod. 181/6, 181/5, obręb Brudzewo, gmina Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie.
30.10.2017 14:40:10 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zawiadomienie Wójta Gminy Strzałkowo o przedłużeniu postępowania administracyjnego w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu do obsady powyżej 40 tys. sztuk w miejscowości Kokczyn Drugi, na działkach oznaczonych numerami geod. 181/6, 181/5, obręb Brudzewo, gmina Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie.
30.10.2017 13:16:41 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci
27.10.2017 13:15:19 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo o przekazaniu akt sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie w związku z „zażaleniem” pełnomocnika Inwestora na prowadzone postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu do obsady powyżej 40 tys. sztuk w miejscowości Kokczyn Drugi, na działkach oznaczonych numerami geod. 181/6, 181/5, obręb Brudzewo, gmina Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie
27.10.2017 13:15:06 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo o przekazaniu akt sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie w związku z „zażaleniem” pełnomocnika Inwestora na prowadzone postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu do obsady powyżej 40 tys. sztuk w miejscowości Kokczyn Drugi, na działkach oznaczonych numerami geod. 181/6, 181/5, obręb Brudzewo, gmina Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie
26.10.2017 12:18:25 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zimowe utrzymanie dróg
26.10.2017 12:17:42 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zimowe utrzymanie dróg
26.10.2017 12:16:48 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zimowe utrzymanie dróg
26.10.2017 12:15:18 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kredyt długoterminowy 1.000.000,00 zł
23.10.2017 13:34:34 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o konsultacjach
19.10.2017 09:37:36 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kredyt długoterminowy 1.000.000,00 zł
17.10.2017 08:33:43 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu publicznego „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Strzałkowo”
16.10.2017 14:26:38 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Podmiot odbierajacy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
16.10.2017 10:25:20 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kredyt długoterminowy 1.000.000,00 zł
16.10.2017 10:25:11 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kredyt długoterminowy 1.000.000,00 zł
16.10.2017 09:49:26 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kredyt długoterminowy 1.000.000,00 zł
16.10.2017 09:49:07 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kredyt długoterminowy 1.000.000,00 zł
16.10.2017 09:48:58 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kredyt długoterminowy 1.000.000,00 zł
16.10.2017 09:48:48 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kredyt długoterminowy 1.000.000,00 zł
16.10.2017 09:48:15 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kredyt długoterminowy 1.000.000,00 zł
16.10.2017 09:47:57 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kredyt długoterminowy 1.000.000,00 zł
16.10.2017 09:47:50 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kredyt długoterminowy 1.000.000,00 zł
16.10.2017 09:47:38 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kredyt długoterminowy 1.000.000,00 zł
16.10.2017 09:47:29 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kredyt długoterminowy 1.000.000,00 zł
16.10.2017 09:47:16 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kredyt długoterminowy 1.000.000,00 zł
16.10.2017 09:47:07 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kredyt długoterminowy 1.000.000,00 zł
16.10.2017 09:46:55 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kredyt długoterminowy 1.000.000,00 zł
16.10.2017 09:46:47 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kredyt długoterminowy 1.000.000,00 zł
16.10.2017 09:45:21 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kredyt długoterminowy 1.000.000,00 zł
13.10.2017 15:28:54 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „budowie budynku inwentarskiego – chlewni dla tuczu świń wraz z infrastrukturą na działce oznaczonej numerem geod. 220, obręb Babin Olędry, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie” przewiduje się zakończyć w terminie do dnia 14.11.2017 r. z uwagi na prowadzone postępowanie wyjaśniające w ww sprawie oraz jej skomplikowany charakter.
13.10.2017 11:38:02 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przetarg w sprawie Świadczenia usług odbioru odpoadów komunalnych
13.10.2017 11:37:53 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przetarg w sprawie Świadczenia usług odbioru odpoadów komunalnych
13.10.2017 11:37:48 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przetarg w sprawie Świadczenia usług odbioru odpoadów komunalnych
13.10.2017 11:37:43 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przetarg w sprawie Świadczenia usług odbioru odpoadów komunalnych
13.10.2017 11:37:37 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przetarg w sprawie Świadczenia usług odbioru odpoadów komunalnych
13.10.2017 11:37:31 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przetarg w sprawie Świadczenia usług odbioru odpoadów komunalnych
13.10.2017 11:37:26 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przetarg w sprawie Świadczenia usług odbioru odpoadów komunalnych
13.10.2017 11:37:20 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przetarg w sprawie Świadczenia usług odbioru odpoadów komunalnych
13.10.2017 11:37:12 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przetarg w sprawie Świadczenia usług odbioru odpoadów komunalnych
13.10.2017 11:36:49 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przetarg w sprawie Świadczenia usług odbioru odpoadów komunalnych
13.10.2017 11:36:38 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przetarg w sprawie Świadczenia usług odbioru odpoadów komunalnych
13.10.2017 11:36:29 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przetarg w sprawie Świadczenia usług odbioru odpoadów komunalnych
13.10.2017 11:35:54 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przetarg w sprawie Świadczenia usług odbioru odpoadów komunalnych
13.10.2017 11:35:20 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Przetarg w sprawie Świadczenia usług odbioru odpoadów komunalnych
13.10.2017 11:33:39 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Przetarg w sprawie Świadczenia usług odbioru odpoadów komunalnych
13.10.2017 11:32:50 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kredyt długoterminowy 1.000.000,00 zł
12.10.2017 14:38:49 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Strzałkowo o uzgodnienie i zaopiniowanie warunków realizacji przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy z uwagi na nowe okoliczności w sprawie
box
bot foot
bip bip