top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141
Data Redaktor Zmiana
24.05.2018 14:08:42 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXV/254/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Brudzewo, w rejonie miejscowości Kokczyn Drugi i drogi wojewódzkiej 260
22.05.2018 10:04:01 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Dzierżawa nieruchomości rolnych położonych w miejscowości Słomczyce. z kategorii Przetargi
22.05.2018 09:38:45 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
22.05.2018 09:38:31 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
21.05.2018 15:51:46 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała zmieniająca WPF
21.05.2018 15:51:14 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawoazdaniem z wykonania budżetu gminy Strzałkowo za rok 2010
21.05.2018 15:51:03 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawoazdaniem z wykonania budżetu gminy Strzałkowo za rok 2010
21.05.2018 15:50:34 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu uchwała w sprawie udzielnia aboslutorium
21.05.2018 15:50:21 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł uchwała w sprawie udzielnia aboslutorium
21.05.2018 15:49:59 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu uchwała w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Strzałkowo na lata 2018-2023
21.05.2018 15:49:45 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł uchwała w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Strzałkowo na lata 2018-2023
21.05.2018 15:49:14 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej.
21.05.2018 15:49:03 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej.
21.05.2018 15:48:16 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Strzałkowo
21.05.2018 15:48:02 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Strzałkowo
21.05.2018 15:47:21 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Strzałkowo
21.05.2018 15:46:33 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Strzałkowo
21.05.2018 15:41:11 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałkowo ul. Powidzka i Jagiellonów
21.05.2018 15:40:51 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałkowo ul. Sosnowa, Jałowcowa, Cisowa, Cedrowa, Świerkowa, Cyprysowa, Limbowa.
21.05.2018 15:40:28 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałkowo ul. Słoneczna.
21.05.2018 15:40:00 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałkowo ul. Sosnowa.
21.05.2018 15:39:36 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałkowo ul. Zielona.
21.05.2018 15:39:01 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.
21.05.2018 15:38:47 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.
21.05.2018 15:37:32 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałkowo ul. Zielona.
21.05.2018 15:37:16 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałkowo ul. Zielona.
21.05.2018 15:36:04 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałkowo ul. Sosnowa.
21.05.2018 15:35:52 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałkowo ul. Sosnowa.
21.05.2018 15:34:35 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałkowo ul. Słoneczna.
21.05.2018 15:34:23 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałkowo ul. Słoneczna.
21.05.2018 15:33:24 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałkowo ul. Powidzka i Jagiellonów
21.05.2018 15:31:53 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałkowo ul. Sosnowa, Jałowcowa, Cisowa, Cedrowa, Świerkowa, Cyprysowa, Limbowa.
21.05.2018 15:31:40 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałkowo ul. Sosnowa, Jałowcowa, Cisowa, Cedrowa, Świerkowa, Cyprysowa, Limbowa.
21.05.2018 15:29:08 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałkowo ul. Powidzka i Jagiellonów
21.05.2018 15:28:31 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałkowo ul. Powidzka i Jagiellonów
21.05.2018 15:27:50 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Zmiana budżetu na 2018 r. z kategorii Projekty uchwał
21.05.2018 15:27:45 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Zmiana WPF z kategorii Projekty uchwał
17.05.2018 23:07:03 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie
17.05.2018 23:05:30 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie
16.05.2018 09:20:19 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Benedykt Augustyniak
16.05.2018 09:20:08 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Irena Maciejewska
16.05.2018 09:19:47 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Tomasz Synowiec
16.05.2018 09:19:32 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Olech Głodkowski
16.05.2018 09:19:14 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Marek Hejna
16.05.2018 09:19:02 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Henryka Twardowska
16.05.2018 09:18:47 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Lilla Graczyk
16.05.2018 09:18:33 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Krzysztof Graczyk
16.05.2018 09:18:05 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Lucyna Górcewicz
16.05.2018 09:17:51 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Tomasz Gałan
16.05.2018 09:17:37 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Lucyna Chłędowska
box
bot foot
bip bip