top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
Data Redaktor Zmiana
16.02.2018 09:17:49 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXIII/235/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 9 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017
16.02.2018 09:17:28 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXIII/235/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 9 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017
16.02.2018 09:14:55 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXII/234/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/311/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Staw w rejonie drogi krajowej nr 92 i drogi powiatowej 3077P
16.02.2018 09:14:46 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXII/234/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/311/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Staw w rejonie drogi krajowej nr 92 i drogi powiatowej 3077P
16.02.2018 09:12:52 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXII/233/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/310/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie geodezyjnym Strzałkowo w rejonie drogi krajowej nr 92 i linii kolejowej
16.02.2018 09:12:40 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXII/233/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/310/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie geodezyjnym Strzałkowo w rejonie drogi krajowej nr 92 i linii kolejowej
16.02.2018 09:07:55 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXII/232/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 14 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Strzałkowo w rejonie ulicy Rolniczej i Kopernika
16.02.2018 09:07:38 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXII/232/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 14 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Strzałkowo w rejonie ulicy Rolniczej i Kopernika
16.02.2018 09:05:22 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXII/231/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. w Koninie za 2016 rok
16.02.2018 09:05:12 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXII/231/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. w Koninie za 2016 rok
16.02.2018 09:02:40 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXII/230/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej w m. Strzałkowo, stanowiącej własność Gminy Strzałkowo
16.02.2018 09:02:29 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXII/230/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej w m. Strzałkowo, stanowiącej własność Gminy Strzałkowo
16.02.2018 08:59:40 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXII/229/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 14 września 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wólce
16.02.2018 08:59:29 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXII/229/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 14 września 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wólce
16.02.2018 08:58:19 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXII/228/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 14 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Wólce w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. im. Henryka Sienkiewicza w Wólce
16.02.2018 08:58:03 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXII/228/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 14 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Wólce w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. im. Henryka Sienkiewicza w Wólce
16.02.2018 08:56:04 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXII/227/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 14 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie
16.02.2018 08:55:52 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXII/227/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 14 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie
16.02.2018 08:48:26 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXII/226/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zakończenia działalności Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Strzałkowie
16.02.2018 08:48:12 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXII/226/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zakończenia działalności Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Strzałkowie
16.02.2018 08:46:37 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXII/225/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 14 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
16.02.2018 08:46:14 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXII/225/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 14 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
16.02.2018 08:43:24 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXII/224/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 14 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017
16.02.2018 08:35:57 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXII/224/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 14 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017
16.02.2018 08:33:47 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXII/223/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
16.02.2018 08:33:37 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXII/223/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
16.02.2018 08:31:07 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXII/222/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 14 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupeckiemu
16.02.2018 08:30:53 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXII/222/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 14 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupeckiemu
16.02.2018 08:28:37 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXII/221/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 14 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Strzałkowo dla Powiatu Słupeckiego
16.02.2018 08:28:10 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXII/221/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 14 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Strzałkowo dla Powiatu Słupeckiego
15.02.2018 08:55:13 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała budżetowa na rok 2018
15.02.2018 08:54:01 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała budżetowa na rok 2018
15.02.2018 08:53:37 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała budżetowa na rok 2018
15.02.2018 08:52:59 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała budżetowa na rok 2018
14.02.2018 13:07:01 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. STRZAŁKOWO Etap I - UL. Sosnowa, Jałowcowa, Cisowa, Cedrowa, Świerkowa, Cyprysowa, Limbowa Etap II - UL. Sosnowa
14.02.2018 13:06:51 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. STRZAŁKOWO Etap I - UL. Sosnowa, Jałowcowa, Cisowa, Cedrowa, Świerkowa, Cyprysowa, Limbowa Etap II - UL. Sosnowa
14.02.2018 13:06:39 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. STRZAŁKOWO Etap I - UL. Sosnowa, Jałowcowa, Cisowa, Cedrowa, Świerkowa, Cyprysowa, Limbowa Etap II - UL. Sosnowa
14.02.2018 13:06:30 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. STRZAŁKOWO Etap I - UL. Sosnowa, Jałowcowa, Cisowa, Cedrowa, Świerkowa, Cyprysowa, Limbowa Etap II - UL. Sosnowa
14.02.2018 13:06:19 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. STRZAŁKOWO Etap I - UL. Sosnowa, Jałowcowa, Cisowa, Cedrowa, Świerkowa, Cyprysowa, Limbowa Etap II - UL. Sosnowa
14.02.2018 13:06:00 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. STRZAŁKOWO Etap I - UL. Sosnowa, Jałowcowa, Cisowa, Cedrowa, Świerkowa, Cyprysowa, Limbowa Etap II - UL. Sosnowa
14.02.2018 13:05:48 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. STRZAŁKOWO Etap I - UL. Sosnowa, Jałowcowa, Cisowa, Cedrowa, Świerkowa, Cyprysowa, Limbowa Etap II - UL. Sosnowa
14.02.2018 13:05:35 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. STRZAŁKOWO Etap I - UL. Sosnowa, Jałowcowa, Cisowa, Cedrowa, Świerkowa, Cyprysowa, Limbowa Etap II - UL. Sosnowa
14.02.2018 13:05:23 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. STRZAŁKOWO Etap I - UL. Sosnowa, Jałowcowa, Cisowa, Cedrowa, Świerkowa, Cyprysowa, Limbowa Etap II - UL. Sosnowa
14.02.2018 13:05:09 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. STRZAŁKOWO Etap I - UL. Sosnowa, Jałowcowa, Cisowa, Cedrowa, Świerkowa, Cyprysowa, Limbowa Etap II - UL. Sosnowa
14.02.2018 13:04:50 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. STRZAŁKOWO Etap I - UL. Sosnowa, Jałowcowa, Cisowa, Cedrowa, Świerkowa, Cyprysowa, Limbowa Etap II - UL. Sosnowa
14.02.2018 13:04:36 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. STRZAŁKOWO Etap I - UL. Sosnowa, Jałowcowa, Cisowa, Cedrowa, Świerkowa, Cyprysowa, Limbowa Etap II - UL. Sosnowa
14.02.2018 13:04:22 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. STRZAŁKOWO Etap I - UL. Sosnowa, Jałowcowa, Cisowa, Cedrowa, Świerkowa, Cyprysowa, Limbowa Etap II - UL. Sosnowa
14.02.2018 13:04:03 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. STRZAŁKOWO Etap I - UL. Sosnowa, Jałowcowa, Cisowa, Cedrowa, Świerkowa, Cyprysowa, Limbowa Etap II - UL. Sosnowa
14.02.2018 13:03:51 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. STRZAŁKOWO Etap I - UL. Sosnowa, Jałowcowa, Cisowa, Cedrowa, Świerkowa, Cyprysowa, Limbowa Etap II - UL. Sosnowa
14.02.2018 13:03:37 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. STRZAŁKOWO Etap I - UL. Sosnowa, Jałowcowa, Cisowa, Cedrowa, Świerkowa, Cyprysowa, Limbowa Etap II - UL. Sosnowa
box
bot foot
bip bip