top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
Data Redaktor Zmiana
22.05.2017 08:43:11 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
18.05.2017 11:41:09 Jakub Malinowski Usunięto artykuł zmiana WPF z kategorii Projekty uchwał
18.05.2017 11:41:07 Jakub Malinowski Usunięto artykuł zmiana budżetu z kategorii Projekty uchwał
16.05.2017 08:09:47 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Informacja z wykonania budżetu Gminy Strzałkowo za 2016 r.
16.05.2017 08:09:33 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Informacja z wykonania budżetu Gminy Strzałkowo za 2016 r.
12.05.2017 13:49:56 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Benedykt Augustyniak
12.05.2017 13:49:28 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Irena Maciejewska
12.05.2017 13:48:53 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Tomasz Synowiec
12.05.2017 13:48:07 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Olech Głodkowski
12.05.2017 13:47:43 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Marek Hejna
12.05.2017 13:47:19 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Henryka Twardowska
12.05.2017 13:46:52 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Lilla Graczyk
12.05.2017 13:46:33 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Krzysztof Graczyk
12.05.2017 13:46:06 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Lucyna Górcewicz
12.05.2017 13:45:44 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Tomasz Gałan
12.05.2017 13:45:17 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Lucyna Chłędowska
12.05.2017 13:44:52 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Jolanta Dubińska
12.05.2017 13:44:20 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Beata Zimniewicz
12.05.2017 13:43:51 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Krzysztof Stefański
12.05.2017 13:42:35 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Artur Cygan z kategorii Oświadczenia majątkowe
12.05.2017 13:42:23 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Agnieszka Górska z kategorii Oświadczenia majątkowe
12.05.2017 13:42:19 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Piotr Kowalski z kategorii Oświadczenia majątkowe
12.05.2017 13:42:15 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Ewa Jałoszyńska z kategorii Oświadczenia majątkowe
12.05.2017 13:42:11 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Włodzimierz Musielak z kategorii Oświadczenia majątkowe
12.05.2017 13:42:06 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Józef Pikos z kategorii Oświadczenia majątkowe
12.05.2017 13:42:01 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Jan Żurek z kategorii Oświadczenia majątkowe
12.05.2017 13:41:56 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Mirosław Czerniak z kategorii Oświadczenia majątkowe
12.05.2017 13:41:51 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Barbara Wojtkowiak-Idziak z kategorii Oświadczenia majątkowe
12.05.2017 13:41:46 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Aleksander Machowiak z kategorii Oświadczenia majątkowe
09.05.2017 14:08:45 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu „Przebudowa dróg: Cześć 1 – Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Skąpe Cześć 2 – Przebudowa drogi dojazdowej w obrębie geod. Strzałkowo – ul. Miodowa, Cześć 3 –Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Graboszewo Część 4Przebudowa drogi gminnej nr 424008P w obrębie Staw (etap I droga krajowa Nr 110/1 – Staw) Część 5 – Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Babin Olędry”
09.05.2017 13:06:01 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. infrastruktury technicznej i inwestycji
09.05.2017 09:14:36 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. infrastruktury technicznej i inwestycji
08.05.2017 14:07:13 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Strzałkowo za rok 2016
08.05.2017 14:06:52 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Strzałkowo za rok 2016
04.05.2017 14:24:34 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. infrastruktury technicznej i inwestycji
04.05.2017 14:17:04 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. infrastruktury technicznej i inwestycji
04.05.2017 11:34:43 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. infrastruktury technicznej i inwestycji
25.04.2017 14:06:03 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - przebudowa lini napowietrznej 15 kV rel. Słupca - Słomczyce
25.04.2017 14:05:54 Jakub Malinowski Usunięty załącznik z artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - przebudowa lini napowietrznej 15 kV rel. Słupca - Słomczyce
25.04.2017 14:05:43 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta gminy Strzałkowo o wszczęciu poostępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa oświetlenia ciągu pieszo rowerowego na trasach Strzałkowo - Słupca , Strzałkowo - Wólka.
25.04.2017 14:05:20 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta gminy Strzałkowo o wszczęciu poostępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa oświetlenia ciągu pieszo rowerowego na trasach Strzałkowo - Słupca , Strzałkowo - Wólka.
25.04.2017 14:03:20 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - przebudowa lini napowietrznej 15 kV rel. Słupca - Słomczyce
25.04.2017 14:02:53 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - przebudowa lini napowietrznej 15 kV rel. Słupca - Słomczyce
24.04.2017 15:07:32 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego z dn. 24.04.2017 r.
24.04.2017 15:07:02 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego z dn. 24.04.2017 r.
24.04.2017 13:22:21 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu „Przebudowa dróg: Cześć 1 – Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Skąpe Cześć 2 – Przebudowa drogi dojazdowej w obrębie geod. Strzałkowo – ul. Miodowa, Cześć 3 –Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Graboszewo Część 4Przebudowa drogi gminnej nr 424008P w obrębie Staw (etap I droga krajowa Nr 110/1 – Staw) Część 5 – Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Babin Olędry”
24.04.2017 13:22:01 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa dróg
24.04.2017 13:21:47 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Przebudowa dróg
20.04.2017 12:10:28 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu „Przebudowa dróg: Cześć 1 – Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Skąpe Cześć 2 – Przebudowa drogi dojazdowej w obrębie geod. Strzałkowo – ul. Miodowa, Cześć 3 –Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Graboszewo Część 4Przebudowa drogi gminnej nr 424008P w obrębie Staw (etap I droga krajowa Nr 110/1 – Staw) Część 5 – Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Babin Olędry”
13.04.2017 11:56:41 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo - zawiadomienie, że w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie zespołu 18 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy do 63 MW zlokalizowanych na terenie Gminy Strzałkowo, województwo wielkopolskie” na działkach o nr ewid. 34/5 (obręb Chwałkowice), 5/1, 7, 14, 46, 55 (obręb Gonice II), 61, 81/9, 161, 167, 181/2, 183, 216/6 (obręb Szemborowo), 18/1, 198 (obręb Staw), gm. Strzałkowo, powiat słupecki, woj. wielkopolskie, został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji.
box
bot foot
bip bip