top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141
Data Redaktor Zmiana
03.11.2017 14:58:57 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
03.11.2017 14:58:48 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
03.11.2017 14:58:23 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
03.11.2017 14:58:15 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
03.11.2017 14:57:19 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
03.11.2017 14:56:55 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
02.11.2017 12:43:44 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 02.11.2017 r. dot. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy budynku inwentarskiego chlewni rozrodu wraz z infrastrukturą o obsadzie powyżej 210 DJP w m. Babin Olędry
02.11.2017 12:43:34 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 02.11.2017 r. dot. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy budynku inwentarskiego chlewni rozrodu wraz z infrastrukturą o obsadzie powyżej 210 DJP w m. Babin Olędry
31.10.2017 13:00:57 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie Wójta Gminy Strzałkowo o zebranym materiale dowodowym z dnia 31 października 2017 r.
31.10.2017 13:00:47 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zawiadomienie Wójta Gminy Strzałkowo o zebranym materiale dowodowym z dnia 31 października 2017 r.
31.10.2017 13:00:06 Jakub Malinowski Usunięty załącznik z artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 31 października 2017 r. o wydanej opini PPIS i postanowieniu RDOS
31.10.2017 12:59:28 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 31 października 2017 r. o wydanej opini PPIS i postanowieniu RDOS
31.10.2017 12:59:18 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 31 października 2017 r. o wydanej opini PPIS i postanowieniu RDOS
31.10.2017 12:59:05 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 31 października 2017 r. o wydanej opini PPIS i postanowieniu RDOS
31.10.2017 12:58:56 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 31 października 2017 r. o wydanej opini PPIS i postanowieniu RDOS
31.10.2017 12:58:45 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 31 października 2017 r. o wydanej opini PPIS i postanowieniu RDOS
30.10.2017 14:40:25 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie Wójta Gminy Strzałkowo o przedłużeniu postępowania administracyjnego w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu do obsady powyżej 40 tys. sztuk w miejscowości Kokczyn Drugi, na działkach oznaczonych numerami geod. 181/6, 181/5, obręb Brudzewo, gmina Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie.
30.10.2017 14:40:10 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zawiadomienie Wójta Gminy Strzałkowo o przedłużeniu postępowania administracyjnego w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu do obsady powyżej 40 tys. sztuk w miejscowości Kokczyn Drugi, na działkach oznaczonych numerami geod. 181/6, 181/5, obręb Brudzewo, gmina Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie.
30.10.2017 13:16:41 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci
27.10.2017 13:15:19 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo o przekazaniu akt sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie w związku z „zażaleniem” pełnomocnika Inwestora na prowadzone postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu do obsady powyżej 40 tys. sztuk w miejscowości Kokczyn Drugi, na działkach oznaczonych numerami geod. 181/6, 181/5, obręb Brudzewo, gmina Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie
27.10.2017 13:15:06 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo o przekazaniu akt sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie w związku z „zażaleniem” pełnomocnika Inwestora na prowadzone postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu do obsady powyżej 40 tys. sztuk w miejscowości Kokczyn Drugi, na działkach oznaczonych numerami geod. 181/6, 181/5, obręb Brudzewo, gmina Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie
26.10.2017 12:18:25 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zimowe utrzymanie dróg
26.10.2017 12:17:42 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zimowe utrzymanie dróg
26.10.2017 12:16:48 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zimowe utrzymanie dróg
26.10.2017 12:15:18 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kredyt długoterminowy 1.000.000,00 zł
23.10.2017 13:34:34 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o konsultacjach
19.10.2017 09:37:36 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kredyt długoterminowy 1.000.000,00 zł
17.10.2017 08:33:43 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu publicznego „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Strzałkowo”
16.10.2017 14:26:38 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Podmiot odbierajacy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
16.10.2017 10:25:20 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kredyt długoterminowy 1.000.000,00 zł
16.10.2017 10:25:11 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kredyt długoterminowy 1.000.000,00 zł
16.10.2017 09:49:26 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kredyt długoterminowy 1.000.000,00 zł
16.10.2017 09:49:07 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kredyt długoterminowy 1.000.000,00 zł
16.10.2017 09:48:58 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kredyt długoterminowy 1.000.000,00 zł
16.10.2017 09:48:48 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kredyt długoterminowy 1.000.000,00 zł
16.10.2017 09:48:15 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kredyt długoterminowy 1.000.000,00 zł
16.10.2017 09:47:57 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kredyt długoterminowy 1.000.000,00 zł
16.10.2017 09:47:50 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kredyt długoterminowy 1.000.000,00 zł
16.10.2017 09:47:38 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kredyt długoterminowy 1.000.000,00 zł
16.10.2017 09:47:29 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kredyt długoterminowy 1.000.000,00 zł
16.10.2017 09:47:16 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kredyt długoterminowy 1.000.000,00 zł
16.10.2017 09:47:07 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kredyt długoterminowy 1.000.000,00 zł
16.10.2017 09:46:55 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kredyt długoterminowy 1.000.000,00 zł
16.10.2017 09:46:47 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kredyt długoterminowy 1.000.000,00 zł
16.10.2017 09:45:21 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kredyt długoterminowy 1.000.000,00 zł
13.10.2017 15:28:54 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „budowie budynku inwentarskiego – chlewni dla tuczu świń wraz z infrastrukturą na działce oznaczonej numerem geod. 220, obręb Babin Olędry, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie” przewiduje się zakończyć w terminie do dnia 14.11.2017 r. z uwagi na prowadzone postępowanie wyjaśniające w ww sprawie oraz jej skomplikowany charakter.
13.10.2017 11:38:02 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przetarg w sprawie Świadczenia usług odbioru odpoadów komunalnych
13.10.2017 11:37:53 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przetarg w sprawie Świadczenia usług odbioru odpoadów komunalnych
13.10.2017 11:37:48 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przetarg w sprawie Świadczenia usług odbioru odpoadów komunalnych
13.10.2017 11:37:43 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przetarg w sprawie Świadczenia usług odbioru odpoadów komunalnych
box
bot foot
bip bip