top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
Data Redaktor Zmiana
21.06.2017 15:04:29 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXI/218/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic w miejscowości Strzałkowo
21.06.2017 15:04:15 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXI/219/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie utworzenia na terenie gminy Strzałkowo punktu przedszkolnego w Młodziejewicach
21.06.2017 15:03:17 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXI/220/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie utworzenia Przedszkola Gminnego w Wólce
21.06.2017 15:02:44 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXI/219/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie utworzenia na terenie gminy Strzałkowo punktu przedszkolnego w Młodziejewicach
21.06.2017 15:01:28 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXI/218/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic w miejscowości Strzałkowo
21.06.2017 15:00:53 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXI/217/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Strzałkowo w drodze darowizny nieruchomości niezabudowanej, położonej w m. Strzałkowo
21.06.2017 14:59:27 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXI/216/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie udzielani absolutorium Wójtowi Gminy Strzałkowo za 2016 rok
21.06.2017 14:58:47 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXI/215/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Strzałkowo za 2016 roku
21.06.2017 14:53:47 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXI/214/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 25 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017
21.06.2017 14:53:13 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXI/213/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 25 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
21.06.2017 14:52:17 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXI/212/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w miejscowości Strzałkowo dla rejonu przy ul. Paruszewskiej, ulicy Al. Prym. Wyszyńskiego
21.06.2017 12:42:56 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXX/211/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 6 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017
21.06.2017 12:42:45 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXX/211/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 6 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017
21.06.2017 12:42:06 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXX/210/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 6 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
21.06.2017 12:41:55 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXX/210/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 6 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
21.06.2017 12:39:49 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIX/209/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zasad udzielania oraz trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska związanych ze zmianą systemu ogrzewania
21.06.2017 12:39:42 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIX/209/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zasad udzielania oraz trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska związanych ze zmianą systemu ogrzewania
21.06.2017 12:38:02 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIX/208/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej lub innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Strzałkowo
21.06.2017 12:37:56 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIX/208/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej lub innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Strzałkowo
21.06.2017 12:35:11 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIX/207/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Strzałkowo, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
21.06.2017 12:35:01 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIX/207/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Strzałkowo, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
21.06.2017 12:32:53 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIX/206/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzałkowo
21.06.2017 12:32:44 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIX/206/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzałkowo
21.06.2017 12:29:23 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIX/205/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie przekształcenia Przedszkola Gminnego Kubuś Puchatek w Strzałkowie poprzez likwidację Przedszkoli Filialnych w Wólce i Młodziejewicach
21.06.2017 12:29:15 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIX/205/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie przekształcenia Przedszkola Gminnego Kubuś Puchatek w Strzałkowie poprzez likwidację Przedszkoli Filialnych w Wólce i Młodziejewicach
21.06.2017 12:27:37 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIX/204/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017
21.06.2017 12:27:30 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIX/204/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017
21.06.2017 12:25:53 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIX/203/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
21.06.2017 12:25:45 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIX/203/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
21.06.2017 12:24:56 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIX/202/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w miejscowości Strzałkowo dla rejonu przy ulicy Paruszewskiej, ulicy Al. Prymasa Wyszyńskiego
21.06.2017 12:24:40 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIX/202/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w miejscowości Strzałkowo dla rejonu przy ulicy Paruszewskiej, ulicy Al. Prymasa Wyszyńskiego
21.06.2017 12:05:07 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVIII/201/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Strzałkowo
21.06.2017 12:04:28 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVIII/201/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Strzałkowo
21.06.2017 12:02:59 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVIII/200/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego
21.06.2017 12:02:53 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVIII/200/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego
21.06.2017 12:01:31 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVIII/199/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych dzieci w wieku do lat 5 prowadzonych przez Gminę Strzałkowo
21.06.2017 12:01:19 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVIII/199/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych dzieci w wieku do lat 5 prowadzonych przez Gminę Strzałkowo
21.06.2017 11:59:31 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVIII/198/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzałkowo
21.06.2017 11:59:21 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVIII/198/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzałkowo
21.06.2017 11:56:47 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVIII/197/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Gminnego Kubuś Puchatek w Strzałkowie poprzez likwidację Przedszkoli Filialnych w Wólce i Młodziejewicach
21.06.2017 11:56:24 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVIII/197/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Gminnego Kubuś Puchatek w Strzałkowie poprzez likwidację Przedszkoli Filialnych w Wólce i Młodziejewicach
21.06.2017 11:54:48 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVIII/196/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017
21.06.2017 11:53:40 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVIII/196/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017
21.06.2017 11:50:35 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVIII/195/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
21.06.2017 11:50:24 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVIII/195/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
21.06.2017 11:46:47 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVIII/194/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Słupeckiemu w realizacji zadania polegającego na przedbudowie drogi powiatowej nr 3040P w miejscowości Strzałkowo
21.06.2017 11:42:31 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVIII/194/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Słupeckiemu w realizacji zadania polegającego na przedbudowie drogi powiatowej nr 3040P w miejscowości Strzałkowo
21.06.2017 11:39:54 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVIII/193/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Słupeckiemu w realizacji zadania polegającego na przedbudowie drogi powiatowej nr 3071P w miejscowości Strzałkowo
21.06.2017 11:39:26 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVIII/193/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Słupeckiemu w realizacji zadania polegającego na przedbudowie drogi powiatowej nr 3071P w miejscowości Strzałkowo
21.06.2017 11:38:14 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVIII/192/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Strzałkowo dla Powiatu Słupeckiego
box
bot foot
bip bip