top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141
Data Redaktor Zmiana
20.12.2017 13:19:57 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
20.12.2017 13:19:19 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
20.12.2017 13:19:10 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
20.12.2017 13:18:31 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
20.12.2017 13:18:18 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
20.12.2017 13:16:27 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
20.12.2017 13:15:53 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
20.12.2017 13:14:21 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
20.12.2017 13:14:02 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
20.12.2017 08:41:31 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków będących własnością Gminy Strzałkowo
19.12.2017 15:29:37 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie z dnia 12.12.2017 r.
19.12.2017 15:29:16 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie z dnia 12.12.2017 r.
15.12.2017 13:04:31 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Świadczenie usług pocztowych 2017
14.12.2017 14:47:14 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Świadczenie usług pocztowych 2017
11.12.2017 13:18:15 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przetarg w sprawie Świadczenia usług odbioru odpoadów komunalnych
11.12.2017 13:08:33 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Staw w rejonie drogi krajowej nr 92 i drogi powiatowej 3077P"
11.12.2017 13:08:25 Jakub Malinowski Usunięty załącznik z artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Staw w rejonie drogi krajowej nr 92 i drogi powiatowej 3077P"
11.12.2017 10:08:14 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Staw w rejonie drogi krajowej nr 92 i drogi powiatowej 3077P"
11.12.2017 10:07:49 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Staw w rejonie drogi krajowej nr 92 i drogi powiatowej 3077P"
08.12.2017 13:04:34 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Usługa oświetlenia ulic i dróg
08.12.2017 13:04:24 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Usługa oświetlenia ulic i dróg
08.12.2017 13:03:06 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Świadczenie usług pocztowych 2017
08.12.2017 13:02:47 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Świadczenie usług pocztowych 2017
07.12.2017 11:17:21 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków będących własnością Gminy Strzałkowo
04.12.2017 15:09:15 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarzadzenie Wójta Gminy w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
04.12.2017 15:08:55 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarzadzenie Wójta Gminy w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
04.12.2017 15:08:12 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Strzalkowo w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawiania
04.12.2017 15:07:51 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Strzalkowo w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawiania
04.12.2017 10:55:17 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
04.12.2017 10:54:53 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
04.12.2017 09:06:06 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Strzałkowo Nr 132/2017 z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej na rok 2018 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
04.12.2017 09:05:59 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Strzałkowo Nr 132/2017 z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej na rok 2018 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
04.12.2017 09:05:22 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarzadzenie Wójta Gminy Strzałkowo Nr 131/2017 z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie sporządzenia projektu uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
29.11.2017 13:10:36 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków będących własnością Gminy Strzałkowo
29.11.2017 13:10:32 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków będących własnością Gminy Strzałkowo
29.11.2017 13:10:24 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków będących własnością Gminy Strzałkowo
29.11.2017 13:10:19 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków będących własnością Gminy Strzałkowo
29.11.2017 13:10:11 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków będących własnością Gminy Strzałkowo
29.11.2017 13:10:05 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków będących własnością Gminy Strzałkowo
29.11.2017 13:09:57 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków będących własnością Gminy Strzałkowo
29.11.2017 13:09:51 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków będących własnością Gminy Strzałkowo
29.11.2017 13:09:39 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków będących własnością Gminy Strzałkowo
29.11.2017 13:09:07 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków będących własnością Gminy Strzałkowo
29.11.2017 13:08:35 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków będących własnością Gminy Strzałkowo
29.11.2017 13:07:55 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków będących własnością Gminy Strzałkowo
29.11.2017 12:46:53 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
29.11.2017 12:46:44 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
29.11.2017 12:45:59 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
29.11.2017 12:45:30 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
24.11.2017 14:56:42 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo o wydaniu w dniu 23.11.2017 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „wykonaniu urządzenia wodnego jakim jest studnia głębinowa na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 23, obręb Staw, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie”
box
bot foot
bip bip