top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
Data Redaktor Zmiana
01.08.2017 12:02:43 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego na trasach Strzałkowo-Słupca i Strzałkowo- Wólka
01.08.2017 12:02:38 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego na trasach Strzałkowo-Słupca i Strzałkowo- Wólka
01.08.2017 12:02:34 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego na trasach Strzałkowo-Słupca i Strzałkowo- Wólka
01.08.2017 12:02:29 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego na trasach Strzałkowo-Słupca i Strzałkowo- Wólka
01.08.2017 12:02:25 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego na trasach Strzałkowo-Słupca i Strzałkowo- Wólka
01.08.2017 12:02:19 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego na trasach Strzałkowo-Słupca i Strzałkowo- Wólka
01.08.2017 12:02:14 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego na trasach Strzałkowo-Słupca i Strzałkowo- Wólka
01.08.2017 12:02:11 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego na trasach Strzałkowo-Słupca i Strzałkowo- Wólka
01.08.2017 12:01:31 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego na trasach Strzałkowo-Słupca i Strzałkowo- Wólka
01.08.2017 12:01:16 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego na trasach Strzałkowo-Słupca i Strzałkowo- Wólka
01.08.2017 12:01:02 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego na trasach Strzałkowo-Słupca i Strzałkowo- Wólka
01.08.2017 12:00:55 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego na trasach Strzałkowo-Słupca i Strzałkowo- Wólka
01.08.2017 11:58:37 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego na trasach Strzałkowo-Słupca i Strzałkowo- Wólka
31.07.2017 13:34:37 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Świadczenie usług przewozowych związanych z organizacja przewozów uczniów do szkół podstawowych , przedszkoli oraz ośrodka szkolno-wychowawczego prowadzonych przez Gminę Strzałkowo w roku szkolnym 2017/2018
24.07.2017 11:37:01 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Dowozy szkolne
24.07.2017 11:36:47 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Dowozy szkolne
21.07.2017 13:47:54 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł oBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęto procedurę udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: budowie fermy drobiu do obsady powyżej 40 tys. sztuk w miejscowości Kokczyn Drugi, na działkach oznaczonych numerami geod. 181/6, 181/5, obręb Brudzewo, gmina Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie - Inwestor Pan Mikołaj Szynkler, ul. Dębińska, 62-230 Witkowo reprezentowany przez pełnomocnika Pana Stefana Szynklera.
21.07.2017 13:45:14 Jakub Malinowski Edytowano artykuł OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Strzałkowoże ponownie rozpatrywana jest przed organem I instancji sprawa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie budynku inwentarskiego – chlewni dla tuczu świń wraz z infrastrukturą na działce oznaczonej numerem geod. 220, obręb Babin Olędry, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie” z wniosku z dnia 08.12.2015 r. Pana Bartłomieja Przywartego.
21.07.2017 13:44:45 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Strzałkowoże ponownie rozpatrywana jest przed organem I instancji sprawa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie budynku inwentarskiego – chlewni dla tuczu świń wraz z infrastrukturą na działce oznaczonej numerem geod. 220, obręb Babin Olędry, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie” z wniosku z dnia 08.12.2015 r. Pana Bartłomieja Przywartego.
18.07.2017 10:35:47 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Dokumentacja PSZOK
18.07.2017 10:35:41 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Dokumentacja PSZOK
18.07.2017 10:35:35 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Dokumentacja PSZOK
18.07.2017 10:35:21 Jakub Malinowski Usunięty załącznik z artykułu Dokumentacja PSZOK
18.07.2017 08:07:46 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie o terminie zakończenia postępowania - dot. budowy fermy drobiu w m. Kokczyn Drugi
18.07.2017 08:07:34 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zawiadomienie o terminie zakończenia postępowania - dot. budowy fermy drobiu w m. Kokczyn Drugi
18.07.2017 08:06:30 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie o poszerzeniu kręgu stron postępowania - dot. budowy fermy drobiu w m. Kokczyn Drugi
18.07.2017 08:06:19 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zawiadomienie o poszerzeniu kręgu stron postępowania - dot. budowy fermy drobiu w m. Kokczyn Drugi
17.07.2017 15:02:10 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Dokumentacja PSZOK
17.07.2017 15:01:57 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Dokumentacja PSZOK
14.07.2017 11:25:31 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Świadczenie usług przewozowych związanych z organizacja przewozów uczniów do szkół podstawowych , przedszkoli oraz ośrodka szkolno-wychowawczego prowadzonych przez Gminę Strzałkowo w roku szkolnym 2017/2018
14.07.2017 11:25:28 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Świadczenie usług przewozowych związanych z organizacja przewozów uczniów do szkół podstawowych , przedszkoli oraz ośrodka szkolno-wychowawczego prowadzonych przez Gminę Strzałkowo w roku szkolnym 2017/2018
14.07.2017 11:25:10 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Świadczenie usług przewozowych związanych z organizacja przewozów uczniów do szkół podstawowych , przedszkoli oraz ośrodka szkolno-wychowawczego prowadzonych przez Gminę Strzałkowo w roku szkolnym 2017/2018
14.07.2017 11:24:18 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Świadczenie usług przewozowych związanych z organizacja przewozów uczniów do szkół podstawowych , przedszkoli oraz ośrodka szkolno-wychowawczego prowadzonych przez Gminę Strzałkowo w roku szkolnym 2017/2018
03.07.2017 09:31:08 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Rozeznanie rynku dotyczące szacunkowych kosztów wykonanie koncepcji wariantowych budowy i wyposażenia punktu selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Strzałkowo, programu funkcjonalno-użytkowego dla planowanej inwestycji pn.: „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) na terenie Gminy Strzałkowo” oraz dokumentacji aplikacyjnej o środki unijne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
03.07.2017 09:30:59 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Rozeznanie rynku dotyczące szacunkowych kosztów wykonanie koncepcji wariantowych budowy i wyposażenia punktu selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Strzałkowo, programu funkcjonalno-użytkowego dla planowanej inwestycji pn.: „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) na terenie Gminy Strzałkowo” oraz dokumentacji aplikacyjnej o środki unijne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
30.06.2017 14:08:23 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wojta Gminy Strzałkowo o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego "Budowa wiaty (wiata przystankowa - rowerowa).
30.06.2017 14:07:06 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wojta Gminy Strzałkowo o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego "Budowa wiaty (wiata przystankowa - rowerowa).
22.06.2017 14:02:38 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia ścieżka rowerowa
22.06.2017 14:02:11 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia ścieżka rowerowa
21.06.2017 15:14:19 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXI/212/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w miejscowości Strzałkowo dla rejonu przy ul. Paruszewskiej, ulicy Al. Prym. Wyszyńskiego
21.06.2017 15:14:03 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXI/220/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie utworzenia Przedszkola Gminnego w Wólce
21.06.2017 15:06:01 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXI/213/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 25 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
21.06.2017 15:05:48 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXI/214/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 25 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017
21.06.2017 15:05:14 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXI/215/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Strzałkowo za 2016 roku
21.06.2017 15:04:49 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXI/216/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie udzielani absolutorium Wójtowi Gminy Strzałkowo za 2016 rok
21.06.2017 15:04:40 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXI/217/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Strzałkowo w drodze darowizny nieruchomości niezabudowanej, położonej w m. Strzałkowo
21.06.2017 15:04:29 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXI/218/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic w miejscowości Strzałkowo
21.06.2017 15:04:15 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXI/219/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie utworzenia na terenie gminy Strzałkowo punktu przedszkolnego w Młodziejewicach
21.06.2017 15:03:17 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXI/220/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie utworzenia Przedszkola Gminnego w Wólce
21.06.2017 15:02:44 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXI/219/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie utworzenia na terenie gminy Strzałkowo punktu przedszkolnego w Młodziejewicach
box
bot foot
bip bip