top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141
Data Redaktor Zmiana
17.01.2018 14:09:40 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa budynku oświatowego szkoły podstawowej w Strzałkowie na pomieszczenia edukacji przedszkolnej wraz z wyposażeniem oraz infrastrukturą techniczną
17.01.2018 14:09:29 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa budynku oświatowego szkoły podstawowej w Strzałkowie na pomieszczenia edukacji przedszkolnej wraz z wyposażeniem oraz infrastrukturą techniczną
17.01.2018 14:09:06 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa budynku oświatowego szkoły podstawowej w Strzałkowie na pomieszczenia edukacji przedszkolnej wraz z wyposażeniem oraz infrastrukturą techniczną
17.01.2018 14:08:53 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa budynku oświatowego szkoły podstawowej w Strzałkowie na pomieszczenia edukacji przedszkolnej wraz z wyposażeniem oraz infrastrukturą techniczną
17.01.2018 14:06:53 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Przebudowa budynku oświatowego szkoły podstawowej w Strzałkowie na pomieszczenia edukacji przedszkolnej wraz z wyposażeniem oraz infrastrukturą techniczną
16.01.2018 11:15:08 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: wykonaniu urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych na potrzeby nawadniania (deszczowania) upraw polowych na działce o nr ewid. 92, obręb Kornaty, miejscowość Kornaty Kolonia Pierwsza, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie”.
16.01.2018 11:14:54 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: wykonaniu urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych na potrzeby nawadniania (deszczowania) upraw polowych na działce o nr ewid. 92, obręb Kornaty, miejscowość Kornaty Kolonia Pierwsza, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie”.
15.01.2018 08:19:03 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
15.01.2018 08:18:49 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
15.01.2018 08:15:53 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
15.01.2018 08:15:41 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
15.01.2018 08:14:22 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
15.01.2018 08:13:15 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
12.01.2018 13:27:29 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strzałkowo o zakończeniu postępowania dowodowego
12.01.2018 13:27:18 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strzałkowo o zakończeniu postępowania dowodowego
12.01.2018 13:26:27 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu
12.01.2018 13:25:14 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu
11.01.2018 13:49:46 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Plan zamówień publicznych - 2018
11.01.2018 13:49:28 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Plan zamówień publicznych - 2018
11.01.2018 13:49:05 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Plan zamówień publicznych - 2018 z kategorii Redakcja
11.01.2018 13:45:40 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
11.01.2018 13:45:20 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
27.12.2017 09:20:12 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Apteki odbierające przeterminowane leki
27.12.2017 09:18:59 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Podmiot prowadzący PSZOK
27.12.2017 09:16:37 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Adres punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
20.12.2017 14:51:02 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Staw w rejonie drogi krajowej nr 92 i drogi powiatowej 3077P"
20.12.2017 14:50:51 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Staw w rejonie drogi krajowej nr 92 i drogi powiatowej 3077P"
20.12.2017 13:34:34 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
20.12.2017 13:34:23 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
20.12.2017 13:33:45 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
20.12.2017 13:33:35 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
20.12.2017 13:32:58 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
20.12.2017 13:32:43 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
20.12.2017 13:31:56 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
20.12.2017 13:31:46 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
20.12.2017 13:31:32 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
20.12.2017 13:29:11 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
20.12.2017 13:29:02 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
20.12.2017 13:28:33 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
20.12.2017 13:26:03 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
20.12.2017 13:25:52 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
20.12.2017 13:25:39 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
20.12.2017 13:24:42 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
20.12.2017 13:24:36 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
20.12.2017 13:24:24 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
20.12.2017 13:21:55 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
20.12.2017 13:21:46 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
20.12.2017 13:21:10 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
20.12.2017 13:21:02 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
20.12.2017 13:20:06 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
box
bot foot
bip bip