top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144
Data Redaktor Zmiana
24.06.2011 08:23:31 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
24.06.2011 08:23:24 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
24.06.2011 08:23:06 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
24.06.2011 08:23:00 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
24.06.2011 08:22:50 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
24.06.2011 08:22:01 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
24.06.2011 08:21:41 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
24.06.2011 08:21:05 Jakub Malinowski Usunięto artykuł w sprawie studium z.p.

z kategorii Projekty uchwał
24.06.2011 08:21:03 Jakub Malinowski Usunięto artykuł w sprawie opłaty adiacenckiej

z kategorii Projekty uchwał
24.06.2011 08:21:01 Jakub Malinowski Usunięto artykuł w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolu

z kategorii Projekty uchwał
24.06.2011 08:20:58 Jakub Malinowski Usunięto artykuł w sprawie przystąpienia do spółki - odpady komunalne

z kategorii Projekty uchwał
24.06.2011 08:20:56 Jakub Malinowski Usunięto artykuł w sprawie nabycia nieruchomości

z kategorii Projekty uchwał
24.06.2011 08:20:54 Jakub Malinowski Usunięto artykuł w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

z kategorii Projekty uchwał
24.06.2011 08:20:51 Jakub Malinowski Usunięto artykuł w sprawie zmiany uchwały o WPF

z kategorii Projekty uchwał
24.06.2011 08:20:48 Jakub Malinowski Usunięto artykuł w sprawie udzielenia absolutorium

z kategorii Projekty uchwał
24.06.2011 08:20:46 Jakub Malinowski Usunięto artykuł w sprawie zmian w budżecie

z kategorii Projekty uchwał
24.06.2011 08:20:44 Jakub Malinowski Usunięto artykuł w sprawie izby wytrzeźwień

z kategorii Projekty uchwał
24.06.2011 08:20:41 Jakub Malinowski Usunięto artykuł w sprawie zmiany planu z.p.

z kategorii Projekty uchwał
17.06.2011 14:11:03 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Wymiana nawierzchni boiska sportowego Szkoły Podstawowej w Strzałkowie
17.06.2011 14:10:29 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Wymiana nawierzchni boiska sportowego Szkoły Podstawowej w Strzałkowie
17.06.2011 14:10:08 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Wymiana nawierzchni boiska sportowego Szkoły Podstawowej w Strzałkowie
17.06.2011 14:09:49 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Wymiana nawierzchni boiska sportowego Szkoły Podstawowej w Strzałkowie
17.06.2011 14:09:29 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Wymiana nawierzchni boiska sportowego Szkoły Podstawowej w Strzałkowie
17.06.2011 14:09:20 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Wymiana nawierzchni boiska sportowego Szkoły Podstawowej w Strzałkowie
17.06.2011 14:09:10 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Wymiana nawierzchni boiska sportowego Szkoły Podstawowej w Strzałkowie
17.06.2011 14:09:03 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Wymiana nawierzchni boiska sportowego Szkoły Podstawowej w Strzałkowie
17.06.2011 14:08:16 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Wymiana nawierzchni boiska sportowego Szkoły Podstawowej w Strzałkowie
17.06.2011 14:08:06 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Wymiana nawierzchni boiska sportowego Szkoły Podstawowej w Strzałkowie
17.06.2011 14:08:02 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Wymiana nawierzchni boiska sportowego Szkoły Podstawowej w Strzałkowie
17.06.2011 14:07:24 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Wymiana nawierzchni boiska sportowego Szkoły Podstawowej w Strzałkowie
16.06.2011 15:11:50 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o wynikach postępowania
06.06.2011 13:58:04 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzałkowo
06.06.2011 13:56:36 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzałkowo
06.06.2011 13:52:39 Jakub Malinowski Edytowano artykuł KOMUNIKAT WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO
06.06.2011 13:52:22 Jakub Malinowski Edytowano artykuł KOMUNIKAT WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO
06.06.2011 13:51:35 Jakub Malinowski Edytowano artykuł KOMUNIKAT WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO
06.06.2011 13:50:39 Jakub Malinowski Edytowano artykuł KOMUNIKAT WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO
06.06.2011 13:48:53 Jakub Malinowski Edytowano artykuł KOMUNIKAT WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO
06.06.2011 13:47:47 Jakub Malinowski Edytowano artykuł KOMUNIKAT WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO
06.06.2011 13:46:54 Jakub Malinowski Edytowano artykuł KOMUNIKAT WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO
06.06.2011 13:45:59 Jakub Malinowski Edytowano artykuł KOMUNIKAT WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO
06.06.2011 13:45:04 Jakub Malinowski Edytowano artykuł KOMUNIKAT WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO
06.06.2011 13:44:11 Jakub Malinowski Edytowano artykuł KOMUNIKAT WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO
06.06.2011 13:43:12 Jakub Malinowski Edytowano artykuł O G Ł O S Z E N I E
06.06.2011 13:42:46 Jakub Malinowski Edytowano artykuł KOMUNIKATWÓJTA GMINY STRZAŁKOWO
03.06.2011 10:57:45 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 260 Wólka - Witkowo - Gniezno w miejscowości Wólka - ścieżka rowerowa
03.06.2011 10:55:09 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Przebudowa drogi gminnej Paruszewo-Paruszewek
03.06.2011 10:53:49 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 990.000,00 zł
03.06.2011 10:52:16 Jakub Malinowski Edytowano artykuł OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA
03.06.2011 10:50:38 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Remont nawierzchni ulic w miejscowości Strzałkowo
box
bot foot
bip bip