top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
Data Redaktor Zmiana
10.10.2017 14:29:40 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
10.10.2017 14:28:44 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
10.10.2017 14:28:31 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
10.10.2017 14:26:46 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzałkowo
10.10.2017 14:26:35 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzałkowo
10.10.2017 14:25:27 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
10.10.2017 14:25:15 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
10.10.2017 14:22:46 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Strzałkowo
10.10.2017 14:22:28 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Strzałkowo
04.10.2017 14:11:33 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o konsultacjach
04.10.2017 14:11:04 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o konsultacjach
29.09.2017 13:29:10 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.
29.09.2017 13:28:24 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.
29.09.2017 13:27:44 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zawiadomienie stron postepowania o przedłużeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu do obsady powyżej 40 tys. sztuk w miejscowości Kokczyn Drugi, na działkach oznaczonych numerami geod. 181/6, 181/5, obręb Brudzewo, gmina Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie.
27.09.2017 14:32:31 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Brudzewo, w rejonie miejscowości Kokczyn Drugi i drogi wojewódzkiej 260".
27.09.2017 14:32:03 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Brudzewo, w rejonie miejscowości Kokczyn Drugi i drogi wojewódzkiej 260".
27.09.2017 14:31:53 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Brudzewo, w rejonie miejscowości Kokczyn Drugi i drogi wojewódzkiej 260".
27.09.2017 14:31:43 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Brudzewo, w rejonie miejscowości Kokczyn Drugi i drogi wojewódzkiej 260".
19.09.2017 14:15:41 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Brudzewo, w rejonie miejscowości Kokczyn Drugi i drogi wojewódzkiej 260".
19.09.2017 14:15:18 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Brudzewo, w rejonie miejscowości Kokczyn Drugi i drogi wojewódzkiej 260".
15.09.2017 12:25:11 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie umorzenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji iwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie stacji bazowej T-mobile Polska S.S. (operator sieci T-mobile) nr 44530" na działce nr 717 w obręgnie ewidencyjnym Strzałkowo.
15.09.2017 12:24:50 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie umorzenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji iwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie stacji bazowej T-mobile Polska S.S. (operator sieci T-mobile) nr 44530" na działce nr 717 w obręgnie ewidencyjnym Strzałkowo.
15.09.2017 08:34:41 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wólce
13.09.2017 09:21:37 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
13.09.2017 09:21:28 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
13.09.2017 09:21:20 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
13.09.2017 09:21:13 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
13.09.2017 09:20:29 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
13.09.2017 09:20:23 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
13.09.2017 09:19:47 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
13.09.2017 09:19:41 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
13.09.2017 09:19:19 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
13.09.2017 09:19:14 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
13.09.2017 09:18:35 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
13.09.2017 09:18:17 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
13.09.2017 09:18:11 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
13.09.2017 09:17:10 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
13.09.2017 09:17:05 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
13.09.2017 09:16:47 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
13.09.2017 09:16:41 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
13.09.2017 09:15:17 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
13.09.2017 09:15:05 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
13.09.2017 09:14:15 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
13.09.2017 09:14:05 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
13.09.2017 09:13:48 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
13.09.2017 09:13:42 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
13.09.2017 09:13:10 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
13.09.2017 09:13:01 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
13.09.2017 09:12:41 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
13.09.2017 09:12:35 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
box
bot foot
bip bip