top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141
Data Redaktor Zmiana
06.02.2018 09:00:56 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Projekt Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz stawki takiej opłaty z kategorii Projekty uchwał
06.02.2018 09:00:53 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Projekt uchwały w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków w celu gromadzenia niektórych dochodów gminy z kategorii Projekty uchwał
06.02.2018 09:00:51 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie udzielenia poręczenia spłaty pożyczki inwestycyjnej na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego” z kategorii Projekty uchwał
06.02.2018 09:00:49 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Projekt uchwały zmieniajacej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy z kategorii Projekty uchwał
06.02.2018 09:00:45 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 z kategorii Projekty uchwał
06.02.2018 09:00:43 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok z kategorii Projekty uchwał
06.02.2018 09:00:41 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Strzałkowo na 2018 rok z kategorii Projekty uchwał
06.02.2018 09:00:38 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji problemowych Rady Gminy Strzałkowo na 2018 rok z kategorii Projekty uchwał
06.02.2018 09:00:36 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Projekt uchwały w sprawie: Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Strzałkowo na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2032 r. z kategorii Projekty uchwał
06.02.2018 09:00:33 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Strzałkowo w rejonie ulicy Jałowcowej z kategorii Projekty uchwał
06.02.2018 09:00:31 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Strzałkowo w rejonie ulic Górnej, Iwaszkiewicza, Al. Prym. Wyszyńskiego z kategorii Projekty uchwał
06.02.2018 08:59:33 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Brudzewo, w rejonie miejscowości Kokczyn Drugi i drogi wojewódzkiej 260 z kategorii Projekty uchwał
06.02.2018 08:59:30 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok. z kategorii Projekty uchwał
06.02.2018 08:59:28 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Strzałkowo instrumentem płatniczym. z kategorii Projekty uchwał
06.02.2018 08:59:25 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski z kategorii Projekty uchwał
06.02.2018 08:59:23 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Projekt uchwały w sprawie spraw społecznie użytecznych w roku 2018 z kategorii Projekty uchwał
06.02.2018 08:59:20 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 z kategorii Projekty uchwał
06.02.2018 08:59:18 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Projekt uchwały zmieniajacej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo z kategorii Projekty uchwał
06.02.2018 08:58:56 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Pomoc dla powiatu - szpital z kategorii Projekty uchwał
02.02.2018 13:21:24 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Otwarty konkurs na realizacje zadania publicznego Gminy Strzałkowo w 2018 r.
01.02.2018 12:10:34 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowę budynku oświatowego szkoły podstawowej w Strzałkowie na pomieszczenia edukacji przedszkolnej wraz z wyposażeniem oraz infrastrukturą techniczną
01.02.2018 12:10:24 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Przebudowę budynku oświatowego szkoły podstawowej w Strzałkowie na pomieszczenia edukacji przedszkolnej wraz z wyposażeniem oraz infrastrukturą techniczną
01.02.2018 12:08:02 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa budynku oświatowego szkoły podstawowej w Strzałkowie na pomieszczenia edukacji przedszkolnej wraz z wyposażeniem oraz infrastrukturą techniczną
29.01.2018 13:31:03 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa budynku oświatowego szkoły podstawowej w Strzałkowie na pomieszczenia edukacji przedszkolnej wraz z wyposażeniem oraz infrastrukturą techniczną
22.01.2018 14:20:47 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Otwarty konkurs na realizacje zadania publicznego Gminy Strzałkowo w 2018 r.
22.01.2018 14:20:24 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Otwarty konkurs na realizacje zadania publicznego Gminy Strzałkowo w 2018 r.
17.01.2018 14:22:04 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa budynku oświatowego szkoły podstawowej w Strzałkowie na pomieszczenia edukacji przedszkolnej wraz z wyposażeniem oraz infrastrukturą techniczną
17.01.2018 14:13:45 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa budynku oświatowego szkoły podstawowej w Strzałkowie na pomieszczenia edukacji przedszkolnej wraz z wyposażeniem oraz infrastrukturą techniczną
17.01.2018 14:13:29 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa budynku oświatowego szkoły podstawowej w Strzałkowie na pomieszczenia edukacji przedszkolnej wraz z wyposażeniem oraz infrastrukturą techniczną
17.01.2018 14:13:14 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa budynku oświatowego szkoły podstawowej w Strzałkowie na pomieszczenia edukacji przedszkolnej wraz z wyposażeniem oraz infrastrukturą techniczną
17.01.2018 14:12:58 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa budynku oświatowego szkoły podstawowej w Strzałkowie na pomieszczenia edukacji przedszkolnej wraz z wyposażeniem oraz infrastrukturą techniczną
17.01.2018 14:12:40 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa budynku oświatowego szkoły podstawowej w Strzałkowie na pomieszczenia edukacji przedszkolnej wraz z wyposażeniem oraz infrastrukturą techniczną
17.01.2018 14:12:26 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa budynku oświatowego szkoły podstawowej w Strzałkowie na pomieszczenia edukacji przedszkolnej wraz z wyposażeniem oraz infrastrukturą techniczną
17.01.2018 14:12:10 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa budynku oświatowego szkoły podstawowej w Strzałkowie na pomieszczenia edukacji przedszkolnej wraz z wyposażeniem oraz infrastrukturą techniczną
17.01.2018 14:11:58 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa budynku oświatowego szkoły podstawowej w Strzałkowie na pomieszczenia edukacji przedszkolnej wraz z wyposażeniem oraz infrastrukturą techniczną
17.01.2018 14:11:46 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa budynku oświatowego szkoły podstawowej w Strzałkowie na pomieszczenia edukacji przedszkolnej wraz z wyposażeniem oraz infrastrukturą techniczną
17.01.2018 14:11:39 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa budynku oświatowego szkoły podstawowej w Strzałkowie na pomieszczenia edukacji przedszkolnej wraz z wyposażeniem oraz infrastrukturą techniczną
17.01.2018 14:11:34 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa budynku oświatowego szkoły podstawowej w Strzałkowie na pomieszczenia edukacji przedszkolnej wraz z wyposażeniem oraz infrastrukturą techniczną
17.01.2018 14:11:29 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa budynku oświatowego szkoły podstawowej w Strzałkowie na pomieszczenia edukacji przedszkolnej wraz z wyposażeniem oraz infrastrukturą techniczną
17.01.2018 14:11:23 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa budynku oświatowego szkoły podstawowej w Strzałkowie na pomieszczenia edukacji przedszkolnej wraz z wyposażeniem oraz infrastrukturą techniczną
17.01.2018 14:11:07 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa budynku oświatowego szkoły podstawowej w Strzałkowie na pomieszczenia edukacji przedszkolnej wraz z wyposażeniem oraz infrastrukturą techniczną
17.01.2018 14:11:03 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa budynku oświatowego szkoły podstawowej w Strzałkowie na pomieszczenia edukacji przedszkolnej wraz z wyposażeniem oraz infrastrukturą techniczną
17.01.2018 14:10:54 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa budynku oświatowego szkoły podstawowej w Strzałkowie na pomieszczenia edukacji przedszkolnej wraz z wyposażeniem oraz infrastrukturą techniczną
17.01.2018 14:10:45 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa budynku oświatowego szkoły podstawowej w Strzałkowie na pomieszczenia edukacji przedszkolnej wraz z wyposażeniem oraz infrastrukturą techniczną
17.01.2018 14:10:38 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa budynku oświatowego szkoły podstawowej w Strzałkowie na pomieszczenia edukacji przedszkolnej wraz z wyposażeniem oraz infrastrukturą techniczną
17.01.2018 14:10:31 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa budynku oświatowego szkoły podstawowej w Strzałkowie na pomieszczenia edukacji przedszkolnej wraz z wyposażeniem oraz infrastrukturą techniczną
17.01.2018 14:10:26 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa budynku oświatowego szkoły podstawowej w Strzałkowie na pomieszczenia edukacji przedszkolnej wraz z wyposażeniem oraz infrastrukturą techniczną
17.01.2018 14:10:21 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa budynku oświatowego szkoły podstawowej w Strzałkowie na pomieszczenia edukacji przedszkolnej wraz z wyposażeniem oraz infrastrukturą techniczną
17.01.2018 14:10:08 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa budynku oświatowego szkoły podstawowej w Strzałkowie na pomieszczenia edukacji przedszkolnej wraz z wyposażeniem oraz infrastrukturą techniczną
17.01.2018 14:10:02 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa budynku oświatowego szkoły podstawowej w Strzałkowie na pomieszczenia edukacji przedszkolnej wraz z wyposażeniem oraz infrastrukturą techniczną
box
bot foot
bip bip