top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136
Data Redaktor Zmiana
02.06.2011 14:08:07 Jakub Malinowski Usunięto artykuł ZP.341/8/08 Strzałkowo.03.10.2008r. OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo za
02.06.2011 14:08:03 Jakub Malinowski Usunięto artykuł ZP.341/9/08 Strzałkowo.30.09.2008r. OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
02.06.2011 14:07:54 Jakub Malinowski Usunięto artykuł ZP.341/7/08 Strzałkowo.02.09.2008r. OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (
02.06.2011 14:07:47 Jakub Malinowski Usunięto artykuł ZP.341/5/08 Strzałkowo, 15.07.2008r. OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2007 r. nr 223 poz. 1655) informuję, iż prowadzone postępow
02.06.2011 14:07:39 Jakub Malinowski Usunięto artykuł ZP.341/6/08 Strzałkowo.07.07.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM 1. INFORMAC
02.06.2011 14:07:22 Jakub Malinowski Usunięto artykuł ZP. 341/3/08 Strzałkowo, 09.06.2008 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa Zamawiającego: Gmina Strzałkowo Reprezentowana przez: Wójta Gminy St
02.06.2011 14:07:07 Jakub Malinowski Usunięto artykuł OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Nr sprawy: ZP.341/4/08, dnia 26 maja 2008r. Gmina Strzałkowo ul. Al. Wyszyńskiego 6 62-420 Strzałkowo tel. 063 2750 619, faks 063 2750 262 1. Nazwa i adres zamaw
02.06.2011 14:07:01 Jakub Malinowski Usunięto artykuł ZP.341/1/08 Strzałkowo.03.03.2008r. O G Ł O S Z E N I E o wyborze oferty najkorzystniejszej Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
02.06.2011 14:06:56 Jakub Malinowski Usunięto artykuł OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Nr sprawy: ZP.341/1/07, dnia 03 marca 2008r. Gmina Strzałkowo ul. Al. Wyszyńskiego 6 62-420 Strzałkowo tel. 063 2750 619, faks 063 2750 262 1. Nazwa i adres za
02.06.2011 14:06:45 Jakub Malinowski Usunięto artykuł OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Nr sprawy: ZP.341/6/07, dnia 28 sierpnia 2007 r.
Gmina Strzałkowo ul. Al. Wyszyńskiego 6 62-420 Strzałkowo tel. 063 2750 619, faks 063 2750 262 1. Nazwa i a
02.06.2011 14:06:41 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Strzałkowo.26.06.2007r. ZP.3341/5/07 O G Ł O S Z E N I E Na postawie art. 92 ustawy
02.06.2011 14:06:36 Jakub Malinowski Usunięto artykuł OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro Nr sprawy: ZP.3341/2/07, dnia 30 marca 2007r. Gmina Strzałkowo ul. Al. Wyszyńskiego 6 62-420 Strzałkowo tel. 063 2750 619, faks 063 2750 262
02.06.2011 14:06:31 Jakub Malinowski Usunięto artykuł OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro Nr sprawy: ZP.3341/2/07, dnia 20 lutego 2007 r. Gmina Strzałkowo ul. Al. Wyszyńskiego 6 62-420 Strzałkowo tel. 063 2750 619, faks 063 2750 2
02.06.2011 14:06:26 Jakub Malinowski Usunięto artykuł OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro Nr sprawy: ZP.3341/1/07, dnia 2 stycznia 2007 r. Gmina Strzałkowo ul. Al. Wyszyńskiego 6 62-420 Strzałkowo tel. 063 2750 619, faks 063 2750
02.06.2011 14:06:21 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej powyżej 60 000 EURO Gmina Strzałkowo 62-420 Strzałkowo ul. Al. Wyszyńskiego 6 ogłasza przetarg nieograniczony na modernizację stacji uzdatniania wody w Strzałkowie. T
02.06.2011 14:06:14 Jakub Malinowski Usunięto artykuł OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro Nr sprawy: ZP.3341/20/06, dnia 6 listopad 2006r. Gmina Strzałkowo ul. Al. Wyszyńskiego 6 62-420 Strzałkowo tel. 063 2750 619, faks 063 2750
02.06.2011 14:06:02 Jakub Malinowski Usunięto artykuł OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 60 000 euro Nr sprawy: ZP.3341/15/06, dnia 20 lipca 2006r. Gmina Strzałkowo ul. Al. Wyszyńskiego 6 62-420 Strzałkowo tel. 063 275
02.06.2011 14:05:55 Jakub Malinowski Usunięto artykuł OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro Nr sprawy: ZP.3341/14/06, dnia 10 lipca 2006r. Gmina Strzałkowo ul. Al. Wyszyńskiego 6 62-420 Strzałkowo tel. 063 275
02.06.2011 14:05:43 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Gmina Strzałkowo, 62-420 Strzałkowo ul. Al. Wyszyńskiego 6
ogłasza przetarg nieograniczony na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Wólce o wydajności do 5m3 ścieków na dobę.
z kategorii Przetar
02.06.2011 14:05:39 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Gmina Strzałkowo, 62-420 Strzałkowo ul. Al. Wyszyńskiego 6
ogłasza przetarg nieograniczony na organizację dowozów szkolnych do szkół na terenie gminy Strzałkowo.
z kategorii Przetargi
02.06.2011 14:05:35 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Gmina Strzałkowo, 62-420 Strzałkowo ul. Al. Wyszyńskiego 6
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni ulic i dróg gminnych na terenie gminy Strzałkowo.
z kategorii Przetargi
02.06.2011 14:05:29 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Gmina Strzałkowo, 62-420 Strzałkowo ul. Al. Wyszyńskiego 6
ogłasza przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy ca. 11 100 litrów etyliny 95 bezołowiowej oraz 42 000 litrów oleju napędowego dla potrzeb pojazdów i sprzętu Urzędu Gminy
02.06.2011 14:05:25 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Gmina Strzałkowo, 62-420 Strzałkowo ul. Al. Wyszyńskiego 6
ogłasza przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy ca. 190 ton cementu dla potrzeb zakładu betoniarskiego Urzędu Gminy w Strzałkowie.
z kategorii Przetargi
02.06.2011 14:05:17 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Gmina Strzałkowo, 62-420 Strzałkowo ul. Al. Wyszyńskiego 6
ogłasza przetarg nieograniczony na obsługę kredytu bankowego w kwocie 437 853,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie budowy Gimnazjum w Strzałkowie.
z kategorii Przetargi
02.06.2011 14:05:09 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Gmina Strzałkowo, 62-420 Strzałkowo ul. Al. Wyszyńskiego 6
ogłasza przetarg nieograniczony na budowę bydynku socjalno-gospodarczego z salą gier na boisku sportowym w Strzałkowie.
z kategorii Przetargi
box
bot foot
bip bip