top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136
Data Redaktor Zmiana
06.06.2011 13:47:47 Jakub Malinowski Edytowano artykuł KOMUNIKAT WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO
06.06.2011 13:46:54 Jakub Malinowski Edytowano artykuł KOMUNIKAT WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO
06.06.2011 13:45:59 Jakub Malinowski Edytowano artykuł KOMUNIKAT WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO
06.06.2011 13:45:04 Jakub Malinowski Edytowano artykuł KOMUNIKAT WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO
06.06.2011 13:44:11 Jakub Malinowski Edytowano artykuł KOMUNIKAT WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO
06.06.2011 13:43:12 Jakub Malinowski Edytowano artykuł O G Ł O S Z E N I E
06.06.2011 13:42:46 Jakub Malinowski Edytowano artykuł KOMUNIKATWÓJTA GMINY STRZAŁKOWO
03.06.2011 10:57:45 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 260 Wólka - Witkowo - Gniezno w miejscowości Wólka - ścieżka rowerowa
03.06.2011 10:55:09 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Przebudowa drogi gminnej Paruszewo-Paruszewek
03.06.2011 10:53:49 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 990.000,00 zł
03.06.2011 10:52:16 Jakub Malinowski Edytowano artykuł OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA
03.06.2011 10:50:38 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Remont nawierzchni ulic w miejscowości Strzałkowo
03.06.2011 10:49:07 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Wykonanie studni w Strzałkowie
03.06.2011 10:48:02 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Wykonanie studni w Szemborowie, gm. Strzałkowo
03.06.2011 10:46:46 Jakub Malinowski Edytowano artykuł OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA
03.06.2011 10:41:33 Jakub Malinowski Edytowano artykuł OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA
03.06.2011 10:39:29 Jakub Malinowski Edytowano artykuł OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA
03.06.2011 10:38:22 Jakub Malinowski Edytowano artykuł OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU
03.06.2011 10:30:48 Jakub Malinowski Edytowano artykuł OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA
03.06.2011 10:27:36 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Strzałkowo
03.06.2011 10:25:31 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Strzałkowo
03.06.2011 10:24:02 Jakub Malinowski Edytowano artykuł OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA
03.06.2011 10:22:09 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Przebudowa kortów tenisowych przy ul. Andrzejewskiego w Strzałkowie
03.06.2011 10:19:33 Jakub Malinowski Edytowano artykuł OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA
03.06.2011 10:17:21 Jakub Malinowski Edytowano artykuł OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA
03.06.2011 10:07:47 Jakub Malinowski Edytowano artykuł OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA
03.06.2011 09:11:27 Jakub Malinowski Edytowano artykuł OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO
02.06.2011 14:55:56 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Rada Gminy
02.06.2011 14:54:52 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Informacje ogólne
02.06.2011 14:43:41 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Informacje ogólne
02.06.2011 14:25:17 Jakub Malinowski Usunięty załącznik z artykułu Urząd Gminy
02.06.2011 14:25:00 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Urząd Gminy
02.06.2011 14:23:57 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy
02.06.2011 14:22:52 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy
02.06.2011 14:22:05 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy
02.06.2011 14:16:23 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Informacje ogólne
02.06.2011 14:09:26 Jakub Malinowski Usunięto artykuł OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Nr sprawy: ZP.341/15/09, dnia 02 grudnia 2009r. Gmina Strzałkowo ul. Al. Wyszyńskiego 6 62-420 Strzałkowo tel. 63 2750 619, faks 63 2750 262 1. Nazwa i adres
02.06.2011 14:09:17 Jakub Malinowski Usunięto artykuł ZP.241/13/09 Strzałkowo.26.10.2009r. OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (
02.06.2011 14:09:11 Jakub Malinowski Usunięto artykuł ZP.341/12/09 Strzałkowo. 08.10.2009 r. O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H P O S T Ę P O W A N I A Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z
02.06.2011 14:09:07 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Nr sprawy: ZP.341/11/09, dnia 25 czerwca 2009r. Gmina Strzałkowo ul. Al. Wyszyńskiego 6 62-420 Strzałkowo tel. 063 2750 619, faks 063 2750 262 1. Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Strzałkowo, 62-4
02.06.2011 14:09:02 Jakub Malinowski Usunięto artykuł ZP.341/9/09 Strzałkowo. 24.06.2009r. O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H P O S T Ę P O W A N I A Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2007r. nr 223 poz. 1655 z
02.06.2011 14:08:56 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Nr sprawy: ZP.341/3/09, dnia 23 czerwca 2009r. Gmina Strzałkowo ul. Al. Wyszyńskiego 6 62-420 Strzałkowo tel. 063 2750 619, faks 063 2750 262 1. Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Strzałkowo, 62-420 Strzałkowo 2. Określ
02.06.2011 14:08:52 Jakub Malinowski Usunięto artykuł ZP.341/5/09 Strzałkowo. 22.04.2009r. O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H P O S T Ę P O W A N I A Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29
02.06.2011 14:08:47 Jakub Malinowski Usunięto artykuł OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Nr sprawy: ZP.341/6/09 dnia 09 kwietnia 2009r. Gmina Strzałkowo ul. Al. Wyszyńskiego 6 62-420 Strzałkowo tel. 063 2750 619, faks 063 2750 262 1. Nazwa i adr
02.06.2011 14:08:43 Jakub Malinowski Usunięto artykuł ZP.341/2/09 Strzałkowo. 13.03.2009r. O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H P O S T Ę P O W A N I A Na podstawie art. 92 ust. 2
02.06.2011 14:08:39 Jakub Malinowski Usunięto artykuł ZP.341/1/09 Strzałkowo.13.03.2009 r. O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H P R Z E T A R G U Na podstawie art. 9
02.06.2011 14:08:28 Jakub Malinowski Usunięto artykuł OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Nr sprawy: ZP.341/3/09, dnia 10 marca 2009r. Gmina Strzałkowo ul. Al. Wyszyńskiego 6 62-420 Strzałkowo tel. 063 2750 619, faks 063 2750 262 1. Nazwa i adres zama
02.06.2011 14:08:22 Jakub Malinowski Usunięto artykuł OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Nr sprawy: ZP.341/1/09, dnia 17 lutego 2009r. Gmina Strzałkowo ul. Al. Wyszyńskiego 6 62-420 Strzałkowo tel. 063 2750 619, faks 063 2750 262 1. Nazwa i adres za
02.06.2011 14:08:16 Jakub Malinowski Usunięto artykuł ZP.342/48/08 Strzałkowo.31.12.2008 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Gmina Strzałkowo reprezentowana przez Wójta Gminy, 62-420 Strzałkowo ul.
02.06.2011 14:08:12 Jakub Malinowski Usunięto artykuł ZP.341/10/08 Strzałkowo, 07.11.2008 r. OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
box
bot foot
bip bip