top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
Data Redaktor Zmiana
19.07.2011 08:26:01 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla elektrowni wiatrowej w obrębie geodezyjnym Babin wraz ze strategiczną prognozą oddziaływania na środowisko
19.07.2011 08:24:00 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzałkowo
19.07.2011 08:20:44 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla elektrowni wiatrowej w obrębie geodezyjnym Babin wraz ze strategiczną prognozą oddziaływania na środowisko
19.07.2011 08:19:24 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla elektrowni wiatrowej w obrębie geodezyjnym Babin wraz ze strategiczną prognozą oddziaływania na środowisko
18.07.2011 15:29:15 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla elektrowni wiatrowej w obrębie geodezyjnym Babin wraz ze strategiczną prognozą oddziaływania na środowisko
18.07.2011 15:27:20 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla elektrowni wiatrowej w obrębie geodezyjnym Babin wraz ze strategiczną prognozą oddziaływania na środowisko
18.07.2011 15:20:30 Jakub Malinowski Dodany załącznik Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Elektrowni Wiatrowej w Obrębie Geodezyjnym Babin do artykułu Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla elektrowni wiatrowej w obrębie geodezyjnym Babin wraz ze strategiczną prognozą oddziaływania na środowisko
18.07.2011 15:19:18 Jakub Malinowski Usunięty załącznik Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Elektrowni Woiatrowej w Obrębie Geodezyjnym Babin z artykułu Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla elektrowni wiatrowej w obrębie geodezyjnym Babin wraz ze strategiczną prognozą oddziaływania na środowisko
18.07.2011 15:13:27 Jakub Malinowski Dodany załącznik Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Elektrowni Woiatrowej w Obrębie Geodezyjnym Babin do artykułu Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla elektrowni wiatrowej w obrębie geodezyjnym Babin wraz ze strategiczną prognozą oddziaływania na środowisko
18.07.2011 15:11:32 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla elektrowni wiatrowej w obrębie geodezyjnym Babin wraz ze strategiczną prognozą oddziaływania na środowisko
18.07.2011 15:06:39 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla elektrowni wiatrowej w obrębie geodezyjnym Babin wraz ze strategiczną prognozą oddziaływania na środowisko
18.07.2011 15:03:13 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzałkowo
18.07.2011 14:58:27 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzałkowo
05.07.2011 13:49:25 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Wymiana nawierzchni boiska sportowego Szkoły Podstawowej w Strzałkowie
05.07.2011 13:49:09 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Wymiana nawierzchni boiska sportowego Szkoły Podstawowej w Strzałkowie
05.07.2011 13:48:43 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Wymiana nawierzchni boiska sportowego Szkoły Podstawowej w Strzałkowie
05.07.2011 13:48:28 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Wymiana nawierzchni boiska sportowego Szkoły Podstawowej w Strzałkowie
05.07.2011 13:48:05 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Wymiana nawierzchni boiska sportowego Szkoły Podstawowej w Strzałkowie
05.07.2011 13:47:57 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Wymiana nawierzchni boiska sportowego Szkoły Podstawowej w Strzałkowie
05.07.2011 13:47:49 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Wymiana nawierzchni boiska sportowego Szkoły Podstawowej w Strzałkowie
05.07.2011 13:47:40 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Wymiana nawierzchni boiska sportowego Szkoły Podstawowej w Strzałkowie
05.07.2011 13:47:33 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Wymiana nawierzchni boiska sportowego Szkoły Podstawowej w Strzałkowie
05.07.2011 13:47:27 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Wymiana nawierzchni boiska sportowego Szkoły Podstawowej w Strzałkowie
05.07.2011 13:47:21 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Wymiana nawierzchni boiska sportowego Szkoły Podstawowej w Strzałkowie
05.07.2011 13:46:56 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Wymiana nawierzchni boiska sportowego Szkoły Podstawowej w Strzałkowie
05.07.2011 13:40:34 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Wymiana nawierzchni boiska sportowego Szkoły Podstawowej w Strzałkowie
24.06.2011 08:25:49 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Wymiana nawierzchni boiska sportowego Szkoły Podstawowej w Strzałkowie
24.06.2011 08:24:22 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
24.06.2011 08:24:14 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
24.06.2011 08:24:01 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
24.06.2011 08:23:54 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
24.06.2011 08:23:31 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
24.06.2011 08:23:24 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
24.06.2011 08:23:06 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
24.06.2011 08:23:00 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
24.06.2011 08:22:50 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
24.06.2011 08:22:01 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
24.06.2011 08:21:41 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
24.06.2011 08:21:05 Jakub Malinowski Usunięto artykuł w sprawie studium z.p.

z kategorii Projekty uchwał
24.06.2011 08:21:03 Jakub Malinowski Usunięto artykuł w sprawie opłaty adiacenckiej

z kategorii Projekty uchwał
24.06.2011 08:21:01 Jakub Malinowski Usunięto artykuł w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolu

z kategorii Projekty uchwał
24.06.2011 08:20:58 Jakub Malinowski Usunięto artykuł w sprawie przystąpienia do spółki - odpady komunalne

z kategorii Projekty uchwał
24.06.2011 08:20:56 Jakub Malinowski Usunięto artykuł w sprawie nabycia nieruchomości

z kategorii Projekty uchwał
24.06.2011 08:20:54 Jakub Malinowski Usunięto artykuł w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

z kategorii Projekty uchwał
24.06.2011 08:20:51 Jakub Malinowski Usunięto artykuł w sprawie zmiany uchwały o WPF

z kategorii Projekty uchwał
24.06.2011 08:20:48 Jakub Malinowski Usunięto artykuł w sprawie udzielenia absolutorium

z kategorii Projekty uchwał
24.06.2011 08:20:46 Jakub Malinowski Usunięto artykuł w sprawie zmian w budżecie

z kategorii Projekty uchwał
24.06.2011 08:20:44 Jakub Malinowski Usunięto artykuł w sprawie izby wytrzeźwień

z kategorii Projekty uchwał
24.06.2011 08:20:41 Jakub Malinowski Usunięto artykuł w sprawie zmiany planu z.p.

z kategorii Projekty uchwał
17.06.2011 14:11:03 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Wymiana nawierzchni boiska sportowego Szkoły Podstawowej w Strzałkowie
box
bot foot
bip bip