top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141
Data Redaktor Zmiana
03.11.2011 11:56:17 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr IV/28/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Strzałkowo.
03.11.2011 11:54:33 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr IV/27/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 27 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Strzałkowo na 2011 rok.
03.11.2011 11:54:17 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr IV/27/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 27 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Strzałkowo na 2011 rok.
03.11.2011 11:51:39 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr IV/26/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
03.11.2011 11:51:25 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr IV/26/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
03.11.2011 11:48:24 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr IV/25/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w kwocie 46.200,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja kotłowni węglowej na kotłownię olejową w budynku komunalnym w Strzałkowie przy ul. Powst. Wlkp."
03.11.2011 11:48:11 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Uchwała Nr IV/25/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w kwocie 46.200,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja kotłowni węglowej na kotłownię olejową w budynku komunalnym w Strzałkowie przy ul. Powst. Wlkp."
03.11.2011 11:47:31 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr IV/25/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w kwocie 46.200,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja kotłowni węglowej na kotłownię olejową w budynku komunalnym w Strzałkowie przy ul. Powst. Wlkp."
03.11.2011 11:41:41 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
03.11.2011 11:41:01 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Obwieszczenie z kategorii Ochrona środowiska - komunikaty
03.11.2011 11:40:44 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
03.11.2011 11:39:04 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr IV/24/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w kwocie 28.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja kotłowni węglowej na kotłownię olejową w sali wiejskiej we wsi Ostrowo Kościelne".
03.11.2011 11:38:49 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr IV/24/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w kwocie 28.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja kotłowni węglowej na kotłownię olejową w sali wiejskiej we wsi Ostrowo Kościelne".
03.11.2011 11:35:07 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr IV/23/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w kwocie 35.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja kotłowni węglowej na kotłownię olejową w budynku Szkoły Podstawowej w Strzałkowie".
03.11.2011 11:34:45 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr IV/23/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w kwocie 35.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja kotłowni węglowej na kotłownię olejową w budynku Szkoły Podstawowej w Strzałkowie".
03.11.2011 11:30:54 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr IV/22/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w kwocie 30.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym w m. Kościanki".
03.11.2011 11:30:38 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr IV/22/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w kwocie 30.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym w m. Kościanki".
03.11.2011 11:26:14 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr IV/21/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji - farma elektrowni wiatrowych oraz ustalenie zakazu zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej na terenach położonych w obrębie geodezyjnym: Skarboszewo, Strzałkowo, Paruszewo w Gminie Strzałkowo, część "A".
03.11.2011 11:25:29 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr IV/21/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji - farma elektrowni wiatrowych oraz ustalenie zakazu zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej na terenach położonych w obrębie geodezyjnym: Skarboszewo, Strzałkowo, Paruszewo w Gminie Strzałkowo, część "A".
03.11.2011 11:20:14 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr III/20/10 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Gminy Strzałkowo na 2011 rok.
03.11.2011 11:19:18 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr III/20/10 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Gminy Strzałkowo na 2011 rok.
03.11.2011 11:17:34 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr III/19/10 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo na lata 2011 - 2022
03.11.2011 11:17:02 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr III/19/10 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo na lata 2011 - 2022
03.11.2011 11:14:06 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr III/18/10 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w planie budżetu Gminy Strzałkowo na 2010 rok.
03.11.2011 11:13:07 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr III/18/10 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w planie budżetu Gminy Strzałkowo na 2010 rok.
03.11.2011 10:55:52 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr III/17/10 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/177/09 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na inwestycję wieloletnią pn. "Budowa sportowej hali środowiskowej w Wólce".
03.11.2011 10:55:16 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr III/17/10 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/177/09 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na inwestycję wieloletnią pn. "Budowa sportowej hali środowiskowej w Wólce".
03.11.2011 10:50:42 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr III/16/10 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny Gminy Strzałkowo oraz jej jednostek organizacyjnych.
03.11.2011 10:50:21 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr III/16/10 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny Gminy Strzałkowo oraz jej jednostek organizacyjnych.
03.11.2011 10:46:03 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr III/15/10 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej, położonej w m. Strzałkowo, stanowiącej własność Gminy Strzałkowo.
03.11.2011 10:45:43 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr III/15/10 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej, położonej w m. Strzałkowo, stanowiącej własność Gminy Strzałkowo.
03.11.2011 10:42:51 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr III/14/10 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej, położonej w m. Strzałkowo, stanowiącej własność Gminy Strzałkowo.
03.11.2011 10:42:22 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr III/14/10 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej, położonej w m. Strzałkowo, stanowiącej własność Gminy Strzałkowo.
03.11.2011 10:38:56 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr III/13/10 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2011 roku.
03.11.2011 10:38:14 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr III/13/10 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2011 roku.
03.11.2011 10:31:38 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr III/12/10 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok.
03.11.2011 10:31:15 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr III/12/10 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok.
03.11.2011 10:28:44 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr II/11/10 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 9 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru formularzy dla celów podatkowych.
03.11.2011 10:28:20 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr II/11/10 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 9 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru formularzy dla celów podatkowych.
03.11.2011 10:07:11 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr II/10/10 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 9 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
03.11.2011 10:06:54 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr II/10/10 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 9 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
03.11.2011 10:00:41 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr II/9/10 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w planie budżetu gminy Strzałkowo na 2010 rok.
03.11.2011 09:59:41 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr II/9/10 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w planie budżetu gminy Strzałkowo na 2010 rok.
03.11.2011 09:57:00 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr II/8/10 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy lokalu w budynku usytuowanym na nieruchomości położonej w Strzałkowie, stanowiącej własność Gminy Strzałkowo.
03.11.2011 09:56:24 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr II/8/10 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy lokalu w budynku usytuowanym na nieruchomości położonej w Strzałkowie, stanowiącej własność Gminy Strzałkowo.
03.11.2011 09:51:19 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr I/7/10 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Handlu, Usług, Rzemiosła, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.
03.11.2011 09:50:53 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr I/7/10 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Handlu, Usług, Rzemiosła, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.
03.11.2011 09:48:22 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr I/6/10 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Inwentaryzacji.
03.11.2011 09:48:02 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr I/6/10 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Inwentaryzacji.
03.11.2011 09:45:10 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr I/5/10 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetowej.
box
bot foot
bip bip