top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141
Data Redaktor Zmiana
03.11.2011 13:52:12 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VI/53/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Strzałkowo za rok 2010.
03.11.2011 13:44:20 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VI/52/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Strzałkowo za rok 2010.
03.11.2011 13:44:01 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VI/52/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Strzałkowo za rok 2010.
03.11.2011 13:41:10 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VI/51/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 2 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Strzałkowo na 2011 rok.
03.11.2011 13:40:42 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VI/51/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 2 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Strzałkowo na 2011 rok.
03.11.2011 13:36:29 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VI/50/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 2 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo.
03.11.2011 13:36:03 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VI/50/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 2 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo.
03.11.2011 13:33:48 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VI/49/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia w roku 2011 pomocy finansowej Miastu Konin na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Koninie.
03.11.2011 13:33:30 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VI/49/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia w roku 2011 pomocy finansowej Miastu Konin na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Koninie.
03.11.2011 13:29:30 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VI/48/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia Gminy Strzałkowo jako wspólnika do spółki prawa handlowego pn.: Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi spółka z.o.o. w Koninie.
03.11.2011 13:29:12 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VI/48/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia Gminy Strzałkowo jako wspólnika do spółki prawa handlowego pn.: Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi spółka z.o.o. w Koninie.
03.11.2011 13:25:01 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VI/47/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Strzałkowo.
03.11.2011 13:24:42 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VI/47/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Strzałkowo.
03.11.2011 13:22:07 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VI/46/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie nabycia w formie darowizny nieruchomości.
03.11.2011 13:21:49 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VI/46/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie nabycia w formie darowizny nieruchomości.
03.11.2011 13:18:32 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VI/45/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzałkowo.
03.11.2011 13:18:07 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VI/45/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzałkowo.
03.11.2011 13:15:08 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VI/44/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
03.11.2011 13:14:52 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VI/44/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
03.11.2011 13:12:38 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VI/43/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Strzałkowie w rejonie ulicy Al. Prymasa Wyszyńskiego i drogi gminnej nr 424023.
03.11.2011 13:11:46 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VI/43/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Strzałkowie w rejonie ulicy Al. Prymasa Wyszyńskiego i drogi gminnej nr 424023.
03.11.2011 13:07:42 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr V/42/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/240/10 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie powierzenia zadań w zakresie uporządkowania gospodarki odpadami do realizacji Związkowi Międzygminnemu "Koniński Region Komunalny"
03.11.2011 13:07:27 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr V/42/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/240/10 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie powierzenia zadań w zakresie uporządkowania gospodarki odpadami do realizacji Związkowi Międzygminnemu "Koniński Region Komunalny"
03.11.2011 13:02:39 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr V/41/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strzałkowo na 2011 rok.
03.11.2011 13:02:05 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr V/41/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strzałkowo na 2011 rok.
03.11.2011 12:59:31 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr V/40/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 31 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowj Gminy Strzałkowo na lata 2011 - 2022
03.11.2011 12:58:33 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr V/40/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 31 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowj Gminy Strzałkowo na lata 2011 - 2022
03.11.2011 12:45:50 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr V/39/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
03.11.2011 12:45:37 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr V/39/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
03.11.2011 12:42:59 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr V/38/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki do kwoty 3.307.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Strzałkowo"
03.11.2011 12:42:35 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr V/38/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki do kwoty 3.307.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Strzałkowo"
03.11.2011 12:33:21 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr V/37/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki do kwoty 467.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w północno zachodniej części miejscowości Strzałkowo"
03.11.2011 12:32:50 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr V/37/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki do kwoty 467.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w północno zachodniej części miejscowości Strzałkowo"
03.11.2011 12:24:01 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr V/36/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Strzałkowo dla Powiatu Słupeckiego na dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.
03.11.2011 12:23:46 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr V/36/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Strzałkowo dla Powiatu Słupeckiego na dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.
03.11.2011 12:19:35 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr V/35/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 31 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej z terenu Gminy Strzałkowo.
03.11.2011 12:19:20 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr V/35/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 31 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej z terenu Gminy Strzałkowo.
03.11.2011 12:14:39 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr V/34/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 31 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa.
03.11.2011 12:14:22 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr V/34/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 31 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa.
03.11.2011 12:12:07 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr V/33/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie funduszu sołeckiego.
03.11.2011 12:11:35 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr V/33/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie funduszu sołeckiego.
03.11.2011 12:09:51 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr V/32/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/12/10 Rady Gminy Strzałkow z dnia 29.12.2010r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011r.
03.11.2011 12:09:35 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr V/32/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/12/10 Rady Gminy Strzałkow z dnia 29.12.2010r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011r.
03.11.2011 12:06:32 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr V/31/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok.
03.11.2011 12:06:12 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr V/31/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok.
03.11.2011 12:03:12 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr IV/30/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji problemowych Rady Gminy Strzałkowo na 2011 rok.
03.11.2011 12:02:46 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr IV/30/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji problemowych Rady Gminy Strzałkowo na 2011 rok.
03.11.2011 11:58:56 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr IV/29/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Strzałkowo na 2011 r.
03.11.2011 11:58:42 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr IV/29/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Strzałkowo na 2011 r.
03.11.2011 11:56:31 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr IV/28/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Strzałkowo.
box
bot foot
bip bip