top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141
Data Redaktor Zmiana
07.11.2011 10:00:57 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 21 lutego 2011r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Strzałkowo na 2011 rok.
07.11.2011 10:00:38 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 21 lutego 2011r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Strzałkowo na 2011 rok.
07.11.2011 09:58:51 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 7/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 14 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Strzałkowo na 2011 rok.
07.11.2011 09:58:36 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 7/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 14 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Strzałkowo na 2011 rok.
07.11.2011 09:56:21 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 6/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
07.11.2011 09:56:10 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 6/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
07.11.2011 09:54:00 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 5/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Strzałkowo nr 35/07 z dnia 12 kwietnia 2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
07.11.2011 09:53:44 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 5/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Strzałkowo nr 35/07 z dnia 12 kwietnia 2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
07.11.2011 09:50:33 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 4/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie: zwolnienia dyrektora Gimnazjum im. J. Korczaka w Strzałkowie Pani Marioli Śmidowicz z obowiązku realizowania tygodniowego wymiaru zajęć określonych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela na II semestr roku szkolnego 2010/2011.
07.11.2011 09:50:12 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 4/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie: zwolnienia dyrektora Gimnazjum im. J. Korczaka w Strzałkowie Pani Marioli Śmidowicz z obowiązku realizowania tygodniowego wymiaru zajęć określonych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela na II semestr roku szkolnego 2010/2011.
07.11.2011 09:44:14 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 3/2011 Wójta Gminy w Strzałkowie z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w gminie Strzałkowo.
07.11.2011 09:44:00 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 3/2011 Wójta Gminy w Strzałkowie z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w gminie Strzałkowo.
07.11.2011 09:41:10 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 2/2010 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia stawki za ogrzewanie 1 m kw. powierzchni użytkowej mieszkania dla lokali komunalnych ogrzewanych z kotłowni przy Urzędzie Gminy w Strzałkowie.
07.11.2011 09:40:57 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 2/2010 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia stawki za ogrzewanie 1 m kw. powierzchni użytkowej mieszkania dla lokali komunalnych ogrzewanych z kotłowni przy Urzędzie Gminy w Strzałkowie.
07.11.2011 09:28:49 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 1/2010 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.
07.11.2011 09:28:32 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 1/2010 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.
04.11.2011 12:32:01 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie
04.11.2011 08:54:37 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VIII/69/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 1 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/287/02 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz wyznaczenia siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Strzałkowo.
04.11.2011 08:54:23 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VIII/69/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 1 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/287/02 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz wyznaczenia siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Strzałkowo.
04.11.2011 08:49:19 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VIII/68/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 1 września 2011 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Strzałkowo w związku z zarządzonymi na dzień 9 października 2011 r. wyborami do Sejmu RP i Senatu RP.
04.11.2011 08:48:59 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VIII/68/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 1 września 2011 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Strzałkowo w związku z zarządzonymi na dzień 9 października 2011 r. wyborami do Sejmu RP i Senatu RP.
04.11.2011 08:45:02 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VIII/67/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 1 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości.
04.11.2011 08:44:43 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VIII/67/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 1 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości.
04.11.2011 08:42:15 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VIII/66/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 1 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Strzałkowo na 2011 rok.
04.11.2011 08:41:37 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VIII/66/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 1 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Strzałkowo na 2011 rok.
04.11.2011 08:39:16 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VIII/65/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 1 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo.
04.11.2011 08:38:31 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VIII/65/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 1 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo.
03.11.2011 14:55:23 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
03.11.2011 14:55:08 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
03.11.2011 14:26:38 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VIII/64/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 1 września 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Strzałkowo dla Powiatu Słupeckiego na dofinansowanie oddziału przedszkola specjalnego dla dzieci z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.
03.11.2011 14:26:24 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VIII/64/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 1 września 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Strzałkowo dla Powiatu Słupeckiego na dofinansowanie oddziału przedszkola specjalnego dla dzieci z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.
03.11.2011 14:22:23 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VII/63/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu "Indywidualizacja procesu nauczania w pierwszym etapie" przez Gminę Strzałkowo.
03.11.2011 14:22:06 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VII/63/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu "Indywidualizacja procesu nauczania w pierwszym etapie" przez Gminę Strzałkowo.
03.11.2011 14:19:31 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VII/62/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Strzałkowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
03.11.2011 14:19:16 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VII/62/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Strzałkowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
03.11.2011 14:15:46 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VII/61/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Strzałkowo na lata 2011 - 2015.
03.11.2011 14:15:17 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VII/61/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Strzałkowo na lata 2011 - 2015.
03.11.2011 14:12:04 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VII/60/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie powołania zespołu do przedstawienia Radzie Gminy Strzałkowo opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.
03.11.2011 14:11:52 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VII/60/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie powołania zespołu do przedstawienia Radzie Gminy Strzałkowo opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.
03.11.2011 14:08:47 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VII/58/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Strzałkowo Nr XXI/116/08 z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Strzałkowo w latach 2009 - 2012.
03.11.2011 14:08:31 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VII/58/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Strzałkowo Nr XXI/116/08 z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Strzałkowo w latach 2009 - 2012.
03.11.2011 14:04:41 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VII/57/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Strzałkowo.
03.11.2011 14:04:26 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VII/57/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Strzałkowo.
03.11.2011 14:02:19 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VII/56/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Strzałkowo na 2011 rok.
03.11.2011 14:01:54 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VII/56/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Strzałkowo na 2011 rok.
03.11.2011 13:59:52 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VII/55/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo.
03.11.2011 13:59:16 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VII/55/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo.
03.11.2011 13:56:50 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VII/54/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Strzałkowie oznaczonych numerami geodezyjnymi 570/7, 573/11 i 572.
03.11.2011 13:56:14 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VII/54/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Strzałkowie oznaczonych numerami geodezyjnymi 570/7, 573/11 i 572.
03.11.2011 13:52:26 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VI/53/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Strzałkowo za rok 2010.
box
bot foot
bip bip