top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141
Data Redaktor Zmiana
07.11.2011 11:09:11 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 3/2011 Wójta Gminy w Strzałkowie z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w gminie Strzałkowo.
07.11.2011 11:09:04 Jakub Malinowski Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie Nr 3/2011 Wójta Gminy w Strzałkowie z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w gminie Strzałkowo.
07.11.2011 11:07:41 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 4/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie: zwolnienia dyrektora Gimnazjum im. J. Korczaka w Strzałkowie Pani Marioli Śmidowicz z obowiązku realizowania tygodniowego wymiaru zajęć określonych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela na II semestr roku szkolnego 2010/2011.
07.11.2011 11:07:23 Jakub Malinowski Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie Nr 4/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie: zwolnienia dyrektora Gimnazjum im. J. Korczaka w Strzałkowie Pani Marioli Śmidowicz z obowiązku realizowania tygodniowego wymiaru zajęć określonych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela na II semestr roku szkolnego 2010/2011.
07.11.2011 11:06:39 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 5/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Strzałkowo nr 35/07 z dnia 12 kwietnia 2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
07.11.2011 11:06:33 Jakub Malinowski Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie Nr 5/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Strzałkowo nr 35/07 z dnia 12 kwietnia 2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
07.11.2011 11:06:03 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 6/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
07.11.2011 11:05:57 Jakub Malinowski Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie Nr 6/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
07.11.2011 11:05:26 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 7/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 14 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Strzałkowo na 2011 rok.
07.11.2011 11:05:19 Jakub Malinowski Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie Nr 7/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 14 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Strzałkowo na 2011 rok.
07.11.2011 11:04:54 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 21 lutego 2011r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Strzałkowo na 2011 rok.
07.11.2011 11:04:47 Jakub Malinowski Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 21 lutego 2011r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Strzałkowo na 2011 rok.
07.11.2011 11:04:19 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 9/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 11 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strzałkowo na 2011 rok.
07.11.2011 11:04:12 Jakub Malinowski Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie Nr 9/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 11 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strzałkowo na 2011 rok.
07.11.2011 11:03:44 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 10/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 18 marca 2011r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
07.11.2011 11:03:38 Jakub Malinowski Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie Nr 10/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 18 marca 2011r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
07.11.2011 11:02:48 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 11/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 28 marca 2011r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Strzałkowo za 2010 rok.
07.11.2011 11:01:16 Jakub Malinowski Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie Nr 11/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 28 marca 2011r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Strzałkowo za 2010 rok.
07.11.2011 11:00:47 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 12/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 28 marca 2011r. w sprawie: ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na rok 2011 oraz specjalności i form kształcenia.
07.11.2011 11:00:37 Jakub Malinowski Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie Nr 12/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 28 marca 2011r. w sprawie: ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na rok 2011 oraz specjalności i form kształcenia.
07.11.2011 10:59:21 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 13/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 28 marca 2011r. w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2011.
07.11.2011 10:59:10 Jakub Malinowski Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie Nr 13/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 28 marca 2011r. w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2011.
07.11.2011 10:58:25 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 14/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strzałkowo na 2011 rok.
07.11.2011 10:58:16 Jakub Malinowski Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie Nr 14/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strzałkowo na 2011 rok.
07.11.2011 10:57:14 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 15/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 9 maja 2011r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
07.11.2011 10:57:04 Jakub Malinowski Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie Nr 15/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 9 maja 2011r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
07.11.2011 10:56:27 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 16/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 17 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strzałkowo na 2011 rok.
07.11.2011 10:56:17 Jakub Malinowski Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie Nr 16/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 17 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strzałkowo na 2011 rok.
07.11.2011 10:55:19 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 17/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 23 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strzałkowo na 2011 rok.
07.11.2011 10:55:01 Jakub Malinowski Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie Nr 17/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 23 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strzałkowo na 2011 rok.
07.11.2011 10:53:27 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 18/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 23 maja 2011r. w sprawie powołania Komisji ds. opracowania formy i treści tablicy upamiętniającej poległych w Gminie Strzałkowo za wolność Ojczyzny w latach 1918 - 1950.
07.11.2011 10:52:41 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 18/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 23 maja 2011r. w sprawie powołania Komisji ds. opracowania formy i treści tablicy upamiętniającej poległych w Gminie Strzałkowo za wolność Ojczyzny w latach 1918 - 1950.
07.11.2011 10:49:06 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 17/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 23 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strzałkowo na 2011 rok.
07.11.2011 10:48:43 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 17/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 23 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strzałkowo na 2011 rok.
07.11.2011 10:46:16 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 16/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 17 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strzałkowo na 2011 rok.
07.11.2011 10:45:57 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 16/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 17 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strzałkowo na 2011 rok.
07.11.2011 10:44:07 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 15/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 9 maja 2011r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
07.11.2011 10:43:46 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 15/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 9 maja 2011r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
07.11.2011 10:41:31 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 14/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strzałkowo na 2011 rok.
07.11.2011 10:41:15 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 14/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strzałkowo na 2011 rok.
07.11.2011 10:38:59 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 13/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 28 marca 2011r. w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2011.
07.11.2011 10:38:44 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 13/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 28 marca 2011r. w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2011.
07.11.2011 10:35:52 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 12/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 28 marca 2011r. w sprawie: ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na rok 2011 oraz specjalności i form kształcenia.
07.11.2011 10:35:24 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 12/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 28 marca 2011r. w sprawie: ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na rok 2011 oraz specjalności i form kształcenia.
07.11.2011 10:30:21 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 11/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 28 marca 2011r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Strzałkowo za 2010 rok.
07.11.2011 10:29:58 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 11/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 28 marca 2011r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Strzałkowo za 2010 rok.
07.11.2011 10:27:14 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 10/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 18 marca 2011r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
07.11.2011 10:26:57 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 10/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 18 marca 2011r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
07.11.2011 10:03:22 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 9/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 11 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strzałkowo na 2011 rok.
07.11.2011 10:02:43 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 9/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 11 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strzałkowo na 2011 rok.
box
bot foot
bip bip