top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141
Data Redaktor Zmiana
07.11.2011 14:54:06 Jakub Malinowski Usunięto artykuł zmiana statutu z kategorii Projekty uchwał
07.11.2011 14:54:04 Jakub Malinowski Usunięto artykuł zmiany w budżecie z kategorii Projekty uchwał
07.11.2011 14:54:02 Jakub Malinowski Usunięto artykuł MPZP Babin z kategorii Projekty uchwał
07.11.2011 14:53:59 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Ławnicy z kategorii Projekty uchwał
07.11.2011 14:53:57 Jakub Malinowski Usunięto artykuł kredyt długoterminowy z kategorii Projekty uchwał
07.11.2011 12:41:16 Jakub Malinowski Z kategorii Zarządzenia Wójta 2010-2014 do kategorii Zarządzenia Wójta Wewnętrzne został przeniesiony artykuł Zarządzenie w sprawie wykonania budżetu za III kwartał 2011 r.
07.11.2011 12:32:51 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 37/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 7 października 2011r. w sprawie zmian budżecie Gminy Strzałkowo na 2011 rok.
07.11.2011 12:32:34 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 37/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 7 października 2011r. w sprawie zmian budżecie Gminy Strzałkowo na 2011 rok.
07.11.2011 12:30:15 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 36a/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 5 października 2011r. w sprawie zmian budżecie Gminy Strzałkowo na 2011 rok.
07.11.2011 12:29:42 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 36a/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 5 października 2011r. w sprawie zmian budżecie Gminy Strzałkowo na 2011 rok.
07.11.2011 12:27:01 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 36/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 23 września 2011r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.
07.11.2011 12:26:42 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 36/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 23 września 2011r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.
07.11.2011 12:23:55 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 35/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 23 września 2011r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia lokalu użytkowego w budynku usytuowanym na nieruchomości położonej w Strzałkowie, stanowiącej własność Gminy Strzałkowo.
07.11.2011 12:23:41 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 35/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 23 września 2011r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia lokalu użytkowego w budynku usytuowanym na nieruchomości położonej w Strzałkowie, stanowiącej własność Gminy Strzałkowo.
07.11.2011 12:19:10 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 34/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 19 września 2011r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
07.11.2011 12:18:48 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 34/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 19 września 2011r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
07.11.2011 12:13:32 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 33/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 15 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strzałkowo na 2011 rok.
07.11.2011 12:13:20 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 33/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 15 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strzałkowo na 2011 rok.
07.11.2011 12:10:55 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 32/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie: zwolnienia wicedyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie z filią w Skarboszewie Pani Alicji Brzezińskiej z obowiązku realizowania tygodniowego wymiaru zajęć określonych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela na rok szkolny 2011/2012.
07.11.2011 12:10:39 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 32/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie: zwolnienia wicedyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie z filią w Skarboszewie Pani Alicji Brzezińskiej z obowiązku realizowania tygodniowego wymiaru zajęć określonych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela na rok szkolny 2011/2012.
07.11.2011 12:02:49 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 31/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.
07.11.2011 12:02:38 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 31/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.
07.11.2011 11:59:41 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 30/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie wyznaczenia siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Strzałkowo w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
07.11.2011 11:59:27 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 30/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie wyznaczenia siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Strzałkowo w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
07.11.2011 11:53:37 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 29/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie powołania Komisji ds. szacowania strat w infrastrukturze komunalnej oraz sporządzania protokołu szkód.
07.11.2011 11:53:26 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 29/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie powołania Komisji ds. szacowania strat w infrastrukturze komunalnej oraz sporządzania protokołu szkód.
07.11.2011 11:49:26 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 28/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 3 sierpnia 2011r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Strzałkowo, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2011r.
07.11.2011 11:47:58 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 28/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 3 sierpnia 2011r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Strzałkowo, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2011r.
07.11.2011 11:42:15 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 27/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strzałkowo na 2011 rok.
07.11.2011 11:41:55 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 27/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strzałkowo na 2011 rok.
07.11.2011 11:39:36 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 26/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strzałkowo na 2011 rok.
07.11.2011 11:39:15 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 26/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strzałkowo na 2011 rok.
07.11.2011 11:37:09 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 25/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strzałkowo na 2011 rok.
07.11.2011 11:36:48 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 25/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strzałkowo na 2011 rok.
07.11.2011 11:34:20 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 24/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 8 lipca 2011r. w sprawie przedłużenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im.H.Sienkiewicza w Wólce.
07.11.2011 11:34:06 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 24/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 8 lipca 2011r. w sprawie przedłużenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im.H.Sienkiewicza w Wólce.
07.11.2011 11:31:20 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 23/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 8 lipca 2011r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
07.11.2011 11:31:04 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 23/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 8 lipca 2011r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
07.11.2011 11:27:27 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 22/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
07.11.2011 11:27:09 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 22/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
07.11.2011 11:24:41 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 21/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
07.11.2011 11:24:21 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 21/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
07.11.2011 11:21:36 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 20/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.
07.11.2011 11:21:23 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 20/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.
07.11.2011 11:14:19 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 19/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 6 czerwca 2011r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
07.11.2011 11:14:03 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 19/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 6 czerwca 2011r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
07.11.2011 11:12:01 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 1/2010 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.
07.11.2011 11:11:50 Jakub Malinowski Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie Nr 1/2010 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.
07.11.2011 11:09:47 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 2/2010 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia stawki za ogrzewanie 1 m kw. powierzchni użytkowej mieszkania dla lokali komunalnych ogrzewanych z kotłowni przy Urzędzie Gminy w Strzałkowie.
07.11.2011 11:09:40 Jakub Malinowski Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie Nr 2/2010 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia stawki za ogrzewanie 1 m kw. powierzchni użytkowej mieszkania dla lokali komunalnych ogrzewanych z kotłowni przy Urzędzie Gminy w Strzałkowie.
box
bot foot
bip bip