top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144
Data Redaktor Zmiana
01.03.2012 14:57:27 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Komunikat Wójta Gminy
27.02.2012 11:21:26 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
27.02.2012 10:58:38 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
27.02.2012 10:58:31 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
27.02.2012 10:57:09 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
27.02.2012 10:56:57 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
27.02.2012 10:56:13 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
27.02.2012 10:56:06 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
27.02.2012 10:54:03 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
27.02.2012 10:53:33 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
27.02.2012 10:52:07 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
27.02.2012 10:51:57 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
27.02.2012 10:51:32 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
27.02.2012 10:51:06 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
27.02.2012 10:50:47 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
27.02.2012 10:49:58 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
27.02.2012 10:49:54 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
27.02.2012 10:49:42 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
27.02.2012 10:48:55 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
27.02.2012 10:48:49 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
27.02.2012 10:48:20 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
27.02.2012 10:47:57 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
27.02.2012 10:47:08 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
27.02.2012 10:46:58 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
27.02.2012 10:46:13 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
27.02.2012 10:45:16 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
27.02.2012 10:02:51 Jakub Malinowski Usunięto artykuł zmiana WPF z kategorii Projekty uchwał
27.02.2012 10:02:49 Jakub Malinowski Usunięto artykuł plan pracy rady z kategorii Projekty uchwał
27.02.2012 10:02:46 Jakub Malinowski Usunięto artykuł plan pracy komisji z kategorii Projekty uchwał
27.02.2012 10:02:44 Jakub Malinowski Usunięto artykuł GPPN z kategorii Projekty uchwał
27.02.2012 10:02:42 Jakub Malinowski Usunięto artykuł GPRPA z kategorii Projekty uchwał
27.02.2012 10:02:40 Jakub Malinowski Usunięto artykuł prace społ. użyteczne z kategorii Projekty uchwał
27.02.2012 10:02:37 Jakub Malinowski Usunięto artykuł zmiany w budżecie z kategorii Projekty uchwał
13.02.2012 15:20:25 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie
10.02.2012 12:31:15 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XI/100/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania udzielonej dotacji
10.02.2012 12:30:58 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XI/100/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania udzielonej dotacji
10.02.2012 12:28:38 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XI/99/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strzałkowo na 2011 rok
10.02.2012 12:28:13 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XI/99/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strzałkowo na 2011 rok
10.02.2012 12:23:12 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XI/98/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 8 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloetniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
10.02.2012 12:22:38 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XI/98/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 8 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloetniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
10.02.2012 12:21:33 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XI/97/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie przeznaczenia kwoty umorzonej pożyczki zaciągniętej na realizację przedsięwzięcia pn. "Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Strzałkowo"
10.02.2012 12:21:15 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XI/97/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie przeznaczenia kwoty umorzonej pożyczki zaciągniętej na realizację przedsięwzięcia pn. "Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Strzałkowo"
10.02.2012 12:19:54 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XI/96/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Strzałkowo
10.02.2012 12:19:44 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XI/96/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Strzałkowo
10.02.2012 12:18:36 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XI/95/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Przedszkola "Kubuś Puchatek" w Strzałkowie
10.02.2012 12:18:26 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XI/95/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Przedszkola "Kubuś Puchatek" w Strzałkowie
10.02.2012 11:35:36 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr X/94/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy na zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Strzałkowo
10.02.2012 11:35:25 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr X/94/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy na zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Strzałkowo
10.02.2012 11:33:35 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr X/93/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie programu współpracy Gminy Strzałkowo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działąlność pożytku publicznego na rok 2012
10.02.2012 11:33:11 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr X/93/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie programu współpracy Gminy Strzałkowo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działąlność pożytku publicznego na rok 2012
box
bot foot
bip bip