top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141
Data Redaktor Zmiana
10.02.2012 11:35:25 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr X/94/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy na zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Strzałkowo
10.02.2012 11:33:35 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr X/93/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie programu współpracy Gminy Strzałkowo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działąlność pożytku publicznego na rok 2012
10.02.2012 11:33:11 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr X/93/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie programu współpracy Gminy Strzałkowo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działąlność pożytku publicznego na rok 2012
10.02.2012 11:31:24 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr X/92/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strzałkowo na 2011 rok
10.02.2012 11:30:35 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr X/92/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strzałkowo na 2011 rok
10.02.2012 11:29:54 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr X/91/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
10.02.2012 11:29:21 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr X/91/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
10.02.2012 11:28:15 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr X/90/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru formularzy dla celów podatkowych
10.02.2012 11:27:54 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr X/90/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru formularzy dla celów podatkowych
10.02.2012 11:27:14 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr X/89/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie podatku od środków transportowych
10.02.2012 11:26:51 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr X/89/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie podatku od środków transportowych
10.02.2012 11:21:35 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr X/88/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Strzałkowo w 2012 roku
10.02.2012 11:21:24 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr X/88/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Strzałkowo w 2012 roku
10.02.2012 11:20:18 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr X/87/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
10.02.2012 11:20:04 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr X/87/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
10.02.2012 11:19:09 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr X/86/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2011 r. uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki do kwoty 467.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn." Budowa kanalizacji sanitarnej w północno-zachodniej części miejscowości Strzałkowo"
10.02.2012 11:18:57 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr X/86/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2011 r. uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki do kwoty 467.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn." Budowa kanalizacji sanitarnej w północno-zachodniej części miejscowości Strzałkowo"
10.02.2012 11:16:41 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr X/85/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w kwocie 30.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budunku komunalnym w m. Kościanki"
10.02.2012 11:16:27 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr X/85/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w kwocie 30.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budunku komunalnym w m. Kościanki"
10.02.2012 11:15:18 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr X/84/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w kwocie 46.200,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja kotłowni węglowej na kotłownię gazową w budynku komunalnym w Strzałkowie przy ul. Powst. Wlkp."
10.02.2012 11:15:08 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr X/84/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w kwocie 46.200,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja kotłowni węglowej na kotłownię gazową w budynku komunalnym w Strzałkowie przy ul. Powst. Wlkp."
10.02.2012 11:13:52 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr X/83/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w kwocie 28.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja kotłowni węglowej na kotłownię gazową w sali wiejskiej we wsi Ostrowo Kościelne"
10.02.2012 11:13:43 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr X/83/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w kwocie 28.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja kotłowni węglowej na kotłownię gazową w sali wiejskiej we wsi Ostrowo Kościelne"
10.02.2012 11:12:42 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr X/82/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w kwocie 35.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja kotłowni węglowej na kotłownię gazową w budynku Szkoły Podstawowej w Strzałkowie"
10.02.2012 11:12:24 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr X/82/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w kwocie 35.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja kotłowni węglowej na kotłownię gazową w budynku Szkoły Podstawowej w Strzałkowie"
10.02.2012 11:10:34 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr X/81/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
10.02.2012 11:10:24 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr X/81/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
10.02.2012 11:08:35 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr X/80/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzałkowo, obejmującego tereny miejscowości Strzałkowo (rejon ulicy Paruszewskiej)
10.02.2012 11:07:45 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr X/80/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzałkowo, obejmującego tereny miejscowości Strzałkowo (rejon ulicy Paruszewskiej)
10.02.2012 10:59:18 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr IX/79/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Koninie i Sądu Rejonowego w Słupcy
10.02.2012 10:59:02 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr IX/79/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Koninie i Sądu Rejonowego w Słupcy
10.02.2012 10:57:38 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr IX/78/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
10.02.2012 10:57:28 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr IX/78/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
10.02.2012 10:56:22 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr IX/77/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w kwocie 35.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn."Modernizacja kotłowni węglowej na kotłownię olejową w budynku Szkoły Podstawowej w Strzałkowie".
10.02.2012 10:56:08 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr IX/77/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w kwocie 35.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn."Modernizacja kotłowni węglowej na kotłownię olejową w budynku Szkoły Podstawowej w Strzałkowie".
10.02.2012 10:54:32 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr IX/76/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, stanowiących własność Gminy, ustytuowanych na terenie gminy Strzałkowo
10.02.2012 10:54:00 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr IX/76/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, stanowiących własność Gminy, ustytuowanych na terenie gminy Strzałkowo
10.02.2012 10:52:25 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Uchwała Nr IX/75/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Strzałkowo
10.02.2012 10:52:12 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr IX/75/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Strzałkowo
10.02.2012 10:51:58 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr IX/75/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Strzałkowo
10.02.2012 10:49:09 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr IX/74/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 września 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzałkowo
10.02.2012 10:48:47 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr IX/74/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 września 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzałkowo
10.02.2012 10:46:26 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr IX/73/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 września 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji - elektrowni wiatrowej oraz ustalenie zakazu zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej na terenie położonym w obrębie geodezyjnym Babin w gminie Strzałkowo
10.02.2012 10:45:58 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr IX/73/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 września 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji - elektrowni wiatrowej oraz ustalenie zakazu zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej na terenie położonym w obrębie geodezyjnym Babin w gminie Strzałkowo
10.02.2012 10:44:14 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr IX/72/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Strzałkowo na 2011 rok
10.02.2012 10:43:35 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr IX/72/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Strzałkowo na 2011 rok
10.02.2012 10:42:46 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr IX/71/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
10.02.2012 10:42:15 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Uchwała Nr IX/71/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
10.02.2012 10:41:53 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr IX/71/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
10.02.2012 10:39:41 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr IX/70/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
box
bot foot
bip bip