top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
Data Redaktor Zmiana
26.10.2017 12:17:42 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zimowe utrzymanie dróg
26.10.2017 12:16:48 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zimowe utrzymanie dróg
26.10.2017 12:15:18 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kredyt długoterminowy 1.000.000,00 zł
23.10.2017 13:34:34 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o konsultacjach
19.10.2017 09:37:36 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kredyt długoterminowy 1.000.000,00 zł
17.10.2017 08:33:43 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu publicznego „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Strzałkowo”
16.10.2017 14:26:38 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Podmiot odbierajacy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
16.10.2017 10:25:20 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kredyt długoterminowy 1.000.000,00 zł
16.10.2017 10:25:11 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kredyt długoterminowy 1.000.000,00 zł
16.10.2017 09:49:26 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kredyt długoterminowy 1.000.000,00 zł
16.10.2017 09:49:07 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kredyt długoterminowy 1.000.000,00 zł
16.10.2017 09:48:58 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kredyt długoterminowy 1.000.000,00 zł
16.10.2017 09:48:48 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kredyt długoterminowy 1.000.000,00 zł
16.10.2017 09:48:15 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kredyt długoterminowy 1.000.000,00 zł
16.10.2017 09:47:57 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kredyt długoterminowy 1.000.000,00 zł
16.10.2017 09:47:50 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kredyt długoterminowy 1.000.000,00 zł
16.10.2017 09:47:38 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kredyt długoterminowy 1.000.000,00 zł
16.10.2017 09:47:29 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kredyt długoterminowy 1.000.000,00 zł
16.10.2017 09:47:16 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kredyt długoterminowy 1.000.000,00 zł
16.10.2017 09:47:07 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kredyt długoterminowy 1.000.000,00 zł
16.10.2017 09:46:55 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kredyt długoterminowy 1.000.000,00 zł
16.10.2017 09:46:47 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kredyt długoterminowy 1.000.000,00 zł
16.10.2017 09:45:21 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kredyt długoterminowy 1.000.000,00 zł
13.10.2017 15:28:54 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „budowie budynku inwentarskiego – chlewni dla tuczu świń wraz z infrastrukturą na działce oznaczonej numerem geod. 220, obręb Babin Olędry, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie” przewiduje się zakończyć w terminie do dnia 14.11.2017 r. z uwagi na prowadzone postępowanie wyjaśniające w ww sprawie oraz jej skomplikowany charakter.
13.10.2017 11:38:02 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przetarg w sprawie Świadczenia usług odbioru odpoadów komunalnych
13.10.2017 11:37:53 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przetarg w sprawie Świadczenia usług odbioru odpoadów komunalnych
13.10.2017 11:37:48 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przetarg w sprawie Świadczenia usług odbioru odpoadów komunalnych
13.10.2017 11:37:43 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przetarg w sprawie Świadczenia usług odbioru odpoadów komunalnych
13.10.2017 11:37:37 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przetarg w sprawie Świadczenia usług odbioru odpoadów komunalnych
13.10.2017 11:37:31 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przetarg w sprawie Świadczenia usług odbioru odpoadów komunalnych
13.10.2017 11:37:26 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przetarg w sprawie Świadczenia usług odbioru odpoadów komunalnych
13.10.2017 11:37:20 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przetarg w sprawie Świadczenia usług odbioru odpoadów komunalnych
13.10.2017 11:37:12 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przetarg w sprawie Świadczenia usług odbioru odpoadów komunalnych
13.10.2017 11:36:49 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przetarg w sprawie Świadczenia usług odbioru odpoadów komunalnych
13.10.2017 11:36:38 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przetarg w sprawie Świadczenia usług odbioru odpoadów komunalnych
13.10.2017 11:36:29 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przetarg w sprawie Świadczenia usług odbioru odpoadów komunalnych
13.10.2017 11:35:54 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przetarg w sprawie Świadczenia usług odbioru odpoadów komunalnych
13.10.2017 11:35:20 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Przetarg w sprawie Świadczenia usług odbioru odpoadów komunalnych
13.10.2017 11:33:39 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Przetarg w sprawie Świadczenia usług odbioru odpoadów komunalnych
13.10.2017 11:32:50 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kredyt długoterminowy 1.000.000,00 zł
12.10.2017 14:38:49 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Strzałkowo o uzgodnienie i zaopiniowanie warunków realizacji przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy z uwagi na nowe okoliczności w sprawie
12.10.2017 08:35:25 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 16/2016 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Gminy Strzałkowo (PSZOK)
12.10.2017 08:34:45 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 16/2016 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Gminy Strzałkowo (PSZOK)
11.10.2017 15:01:25 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kredyt długoterminowy 1.000.000,00 zł
11.10.2017 15:01:04 Jakub Malinowski Usunięty załącznik z artykułu Kredyt długoterminowy 1.000.000,00 zł
11.10.2017 14:50:35 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kredyt długoterminowy 1.000.000,00 zł
11.10.2017 14:50:27 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kredyt długoterminowy 1.000.000,00 zł
11.10.2017 14:50:10 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kredyt długoterminowy 1.000.000,00 zł
11.10.2017 14:31:10 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kredyt długoterminowy 1.000.000,00 zł
11.10.2017 14:14:09 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kredyt długoterminowy 1.000.000,00 zł
box
bot foot
bip bip