top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
Data Redaktor Zmiana
27.02.2012 10:48:49 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
27.02.2012 10:48:20 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
27.02.2012 10:47:57 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
27.02.2012 10:47:08 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
27.02.2012 10:46:58 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
27.02.2012 10:46:13 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
27.02.2012 10:45:16 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
27.02.2012 10:02:51 Jakub Malinowski Usunięto artykuł zmiana WPF z kategorii Projekty uchwał
27.02.2012 10:02:49 Jakub Malinowski Usunięto artykuł plan pracy rady z kategorii Projekty uchwał
27.02.2012 10:02:46 Jakub Malinowski Usunięto artykuł plan pracy komisji z kategorii Projekty uchwał
27.02.2012 10:02:44 Jakub Malinowski Usunięto artykuł GPPN z kategorii Projekty uchwał
27.02.2012 10:02:42 Jakub Malinowski Usunięto artykuł GPRPA z kategorii Projekty uchwał
27.02.2012 10:02:40 Jakub Malinowski Usunięto artykuł prace społ. użyteczne z kategorii Projekty uchwał
27.02.2012 10:02:37 Jakub Malinowski Usunięto artykuł zmiany w budżecie z kategorii Projekty uchwał
13.02.2012 15:20:25 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie
10.02.2012 12:31:15 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XI/100/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania udzielonej dotacji
10.02.2012 12:30:58 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XI/100/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania udzielonej dotacji
10.02.2012 12:28:38 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XI/99/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strzałkowo na 2011 rok
10.02.2012 12:28:13 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XI/99/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strzałkowo na 2011 rok
10.02.2012 12:23:12 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XI/98/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 8 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloetniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
10.02.2012 12:22:38 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XI/98/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 8 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloetniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
10.02.2012 12:21:33 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XI/97/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie przeznaczenia kwoty umorzonej pożyczki zaciągniętej na realizację przedsięwzięcia pn. "Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Strzałkowo"
10.02.2012 12:21:15 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XI/97/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie przeznaczenia kwoty umorzonej pożyczki zaciągniętej na realizację przedsięwzięcia pn. "Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Strzałkowo"
10.02.2012 12:19:54 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XI/96/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Strzałkowo
10.02.2012 12:19:44 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XI/96/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Strzałkowo
10.02.2012 12:18:36 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XI/95/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Przedszkola "Kubuś Puchatek" w Strzałkowie
10.02.2012 12:18:26 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XI/95/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Przedszkola "Kubuś Puchatek" w Strzałkowie
10.02.2012 11:35:36 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr X/94/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy na zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Strzałkowo
10.02.2012 11:35:25 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr X/94/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy na zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Strzałkowo
10.02.2012 11:33:35 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr X/93/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie programu współpracy Gminy Strzałkowo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działąlność pożytku publicznego na rok 2012
10.02.2012 11:33:11 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr X/93/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie programu współpracy Gminy Strzałkowo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działąlność pożytku publicznego na rok 2012
10.02.2012 11:31:24 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr X/92/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strzałkowo na 2011 rok
10.02.2012 11:30:35 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr X/92/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strzałkowo na 2011 rok
10.02.2012 11:29:54 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr X/91/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
10.02.2012 11:29:21 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr X/91/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
10.02.2012 11:28:15 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr X/90/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru formularzy dla celów podatkowych
10.02.2012 11:27:54 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr X/90/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru formularzy dla celów podatkowych
10.02.2012 11:27:14 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr X/89/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie podatku od środków transportowych
10.02.2012 11:26:51 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr X/89/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie podatku od środków transportowych
10.02.2012 11:21:35 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr X/88/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Strzałkowo w 2012 roku
10.02.2012 11:21:24 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr X/88/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Strzałkowo w 2012 roku
10.02.2012 11:20:18 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr X/87/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
10.02.2012 11:20:04 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr X/87/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
10.02.2012 11:19:09 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr X/86/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2011 r. uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki do kwoty 467.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn." Budowa kanalizacji sanitarnej w północno-zachodniej części miejscowości Strzałkowo"
10.02.2012 11:18:57 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr X/86/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2011 r. uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki do kwoty 467.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn." Budowa kanalizacji sanitarnej w północno-zachodniej części miejscowości Strzałkowo"
10.02.2012 11:16:41 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr X/85/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w kwocie 30.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budunku komunalnym w m. Kościanki"
10.02.2012 11:16:27 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr X/85/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w kwocie 30.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budunku komunalnym w m. Kościanki"
10.02.2012 11:15:18 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr X/84/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w kwocie 46.200,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja kotłowni węglowej na kotłownię gazową w budynku komunalnym w Strzałkowie przy ul. Powst. Wlkp."
10.02.2012 11:15:08 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr X/84/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w kwocie 46.200,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja kotłowni węglowej na kotłownię gazową w budynku komunalnym w Strzałkowie przy ul. Powst. Wlkp."
10.02.2012 11:13:52 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr X/83/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w kwocie 28.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja kotłowni węglowej na kotłownię gazową w sali wiejskiej we wsi Ostrowo Kościelne"
box
bot foot
bip bip