top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141
Data Redaktor Zmiana
04.07.2012 11:21:49 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 57/2012 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i usługowej w rejonie miejscowości Słomczyce, obręb geodezyjny Babin.....
04.07.2012 11:19:17 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 56/2012 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Strzałkowo za 2011 rok
04.07.2012 11:18:54 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 56/2012 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Strzałkowo za 2011 rok
04.07.2012 11:18:04 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 55/2012 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie powołania Komisji ds. zbadania zasadności uwag kierowanych pod adresem Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Wólce
04.07.2012 11:17:55 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 55/2012 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie powołania Komisji ds. zbadania zasadności uwag kierowanych pod adresem Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Wólce
04.07.2012 11:15:46 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 54/2012 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
04.07.2012 11:15:36 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 54/2012 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
04.07.2012 11:14:45 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 53/2012 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 130/04 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 17 lipca 2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
04.07.2012 11:14:38 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 53/2012 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 130/04 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 17 lipca 2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
04.07.2012 11:11:28 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 52/2012 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2012 rok
04.07.2012 11:11:19 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 52/2012 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2012 rok
04.07.2012 11:10:31 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 51/2012 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2012
04.07.2012 11:07:22 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 51/2012 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2012
04.07.2012 10:56:57 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 50/2012 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia maksymalnek kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na rok 2012 oraz specjalności i form kształcenia
04.07.2012 10:56:40 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 50/2012 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia maksymalnek kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na rok 2012 oraz specjalności i form kształcenia
04.07.2012 10:54:50 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 49/2012 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2012 rok
04.07.2012 10:54:40 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 49/2012 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2012 rok
04.07.2012 10:45:08 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 48/2012 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2012 rok
04.07.2012 10:44:48 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 48/2012 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2012 rok
04.07.2012 10:44:17 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 47/2012 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2012 rok
04.07.2012 10:44:01 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 47/2012 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2012 rok
04.07.2012 10:43:17 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 46/2012 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia stawki za ogrzewanie 1 m kw. powierzchni użytkowej mieszkania dla lokali mieszkalnych ogrzewanych z kotłowni przy Urzędzie Gminy w Strzałkowie
04.07.2012 10:43:04 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 46/2012 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia stawki za ogrzewanie 1 m kw. powierzchni użytkowej mieszkania dla lokali mieszkalnych ogrzewanych z kotłowni przy Urzędzie Gminy w Strzałkowie
04.07.2012 10:41:32 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 45/2012 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 16 stycznia 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2012 rok
04.07.2012 10:41:19 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 45/2012 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 16 stycznia 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2012 rok
04.07.2012 10:40:29 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 44/2012 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 5 stycznia 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2012 rok
04.07.2012 10:40:15 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 44/2012 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 5 stycznia 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2012 rok
04.07.2012 10:39:03 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 43/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
04.07.2012 10:38:55 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 43/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
04.07.2012 10:37:59 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 42/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strzałkowo na 2011 rok
04.07.2012 10:37:32 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 42/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strzałkowo na 2011 rok
04.07.2012 10:36:45 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 41/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia pomieszczeń użytkowych w budynku komunalnym byłego Ośrodka Zdrowia w Strzałkowie, przy Al. Prym. Wyszyńskiego 14
04.07.2012 10:36:34 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 41/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia pomieszczeń użytkowych w budynku komunalnym byłego Ośrodka Zdrowia w Strzałkowie, przy Al. Prym. Wyszyńskiego 14
04.07.2012 10:33:13 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 40/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia pomieszczeń użytkowych w budynku komunalnym byłego Ośrodka Zdrowia w Strzałkowie, przy Al. Prym. Wyszyńskiego 14
04.07.2012 10:33:03 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 40/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia pomieszczeń użytkowych w budynku komunalnym byłego Ośrodka Zdrowia w Strzałkowie, przy Al. Prym. Wyszyńskiego 14
04.07.2012 10:31:20 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 39/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie sporządzenia projektu ustawy budżetowej Gminy Strzałkowo na 2012 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
04.07.2012 10:30:59 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 39/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie sporządzenia projektu ustawy budżetowej Gminy Strzałkowo na 2012 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
04.07.2012 10:29:44 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 38/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie sporządzenia projektu dotyczącego Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
04.07.2012 10:29:10 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 38/2011 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie sporządzenia projektu dotyczącego Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
03.07.2012 12:53:02 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XV/135/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Przedszkola "Kubuś Puchatek" w Strzałkowie
03.07.2012 12:52:46 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XV/135/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Przedszkola "Kubuś Puchatek" w Strzałkowie
03.07.2012 12:51:55 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XV/134/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia 3-letniego Gminnego programu wspierania rodziny w gminie Strzałkowo na lata 2012-2014
03.07.2012 12:51:39 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XV/134/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia 3-letniego Gminnego programu wspierania rodziny w gminie Strzałkowo na lata 2012-2014
03.07.2012 12:50:26 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XV/133/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin
03.07.2012 12:50:16 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XV/133/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin
03.07.2012 12:48:58 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XV/132/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Strzałkowo
03.07.2012 12:48:42 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XV/132/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Strzałkowo
03.07.2012 12:47:40 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XV/131/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Strzałkowo w latach 2012-2014
03.07.2012 12:47:27 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XV/131/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Strzałkowo w latach 2012-2014
03.07.2012 12:46:07 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XV/130/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie nabycia w formie darowizny nieruchomości niezabudownaej
box
bot foot
bip bip