top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141
Data Redaktor Zmiana
13.07.2012 14:45:47 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Budowa kotłowni gazowej z instalacją w budynku szkoły podstawowej w m. Strzałkowo
13.07.2012 14:45:39 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Budowa kotłowni gazowej z instalacją w budynku szkoły podstawowej w m. Strzałkowo
13.07.2012 14:45:35 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Budowa kotłowni gazowej z instalacją w budynku szkoły podstawowej w m. Strzałkowo
13.07.2012 14:45:30 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Budowa kotłowni gazowej z instalacją w budynku szkoły podstawowej w m. Strzałkowo
13.07.2012 14:45:23 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Budowa kotłowni gazowej z instalacją w budynku szkoły podstawowej w m. Strzałkowo
13.07.2012 14:44:51 Jakub Malinowski Usunięty załącznik z artykułu Budowa kotłowni gazowej z instalacją w budynku szkoły podstawowej w m. Strzałkowo
13.07.2012 14:44:28 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Budowa kotłowni gazowej z instalacją w budynku szkoły podstawowej w m. Strzałkowo
13.07.2012 14:44:24 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Budowa kotłowni gazowej z instalacją w budynku szkoły podstawowej w m. Strzałkowo
13.07.2012 14:44:17 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Budowa kotłowni gazowej z instalacją w budynku szkoły podstawowej w m. Strzałkowo
13.07.2012 14:44:12 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Budowa kotłowni gazowej z instalacją w budynku szkoły podstawowej w m. Strzałkowo
13.07.2012 14:44:09 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Budowa kotłowni gazowej z instalacją w budynku szkoły podstawowej w m. Strzałkowo
13.07.2012 14:44:03 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Budowa kotłowni gazowej z instalacją w budynku szkoły podstawowej w m. Strzałkowo
13.07.2012 14:43:24 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Budowa kotłowni gazowej z instalacją w budynku szkoły podstawowej w m. Strzałkowo
13.07.2012 09:07:32 Jakub Malinowski Usunięto artykuł pożyczka - kanalizacja z kategorii Projekty uchwał
13.07.2012 09:07:30 Jakub Malinowski Usunięto artykuł pożyczka - budowa kotłowni SP z kategorii Projekty uchwał
13.07.2012 09:07:27 Jakub Malinowski Usunięto artykuł pożyczka - modernizacja kotłowni z kategorii Projekty uchwał
13.07.2012 09:07:24 Jakub Malinowski Usunięto artykuł zmiana WPF z kategorii Projekty uchwał
13.07.2012 09:07:22 Jakub Malinowski Usunięto artykuł zmiany w budżecie z kategorii Projekty uchwał
13.07.2012 09:07:17 Jakub Malinowski Usunięto artykuł akcja LATO z kategorii Projekty uchwał
13.07.2012 09:07:15 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Komisja rozwiązywania problemów alkoholowych z kategorii Projekty uchwał
13.07.2012 09:07:12 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Remonty placówek oświatowych z kategorii Projekty uchwał
13.07.2012 09:07:10 Jakub Malinowski Usunięto artykuł MPZP Babin 6 z kategorii Projekty uchwał
13.07.2012 09:07:08 Jakub Malinowski Usunięto artykuł MPZP Babin 4,5 z kategorii Projekty uchwał
13.07.2012 09:07:06 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Zatwierdzenie sprawozdania finansowego z kategorii Projekty uchwał
13.07.2012 09:07:04 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym z kategorii Projekty uchwał
13.07.2012 09:07:01 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Absolutorium z kategorii Projekty uchwał
13.07.2012 09:06:57 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Plan rozwoju urządzeń kanalizacyjnych z kategorii Projekty uchwał
13.07.2012 09:06:55 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Plan rozwoju sieci wodociągowych z kategorii Projekty uchwał
13.07.2012 09:06:51 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Zatwierdzenie taryfy na wodę z kategorii Projekty uchwał
10.07.2012 14:56:22 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie
04.07.2012 11:50:08 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Zarządzenie Nr 11/2012 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Strzałkowo za 2011 r. z kategorii Zarządzenia Wójta 2010-2014
04.07.2012 11:49:47 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Zarządzenie Nr 11/2012 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Strzałkowo za 2011 r. z kategorii Zarządzenia Wójta Wewnętrzne
04.07.2012 11:49:16 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 11/2012 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Strzałkowo za 2011 r.
04.07.2012 11:48:39 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 11/2012 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Strzałkowo za 2011 r.
04.07.2012 11:48:39 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
04.07.2012 11:46:24 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 64/2012 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. J. Korczaka w Strzałkowie
04.07.2012 11:46:13 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 64/2012 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. J. Korczaka w Strzałkowie
04.07.2012 11:44:58 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 63/2012 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. J. Korczaka w Strzałkowie
04.07.2012 11:44:41 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 63/2012 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. J. Korczaka w Strzałkowie
04.07.2012 11:43:46 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 62/2012 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2012 rok
04.07.2012 11:43:38 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 62/2012 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2012 rok
04.07.2012 11:43:04 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 61/2012 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom instytucji kultury
04.07.2012 11:42:48 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 61/2012 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom instytucji kultury
04.07.2012 11:41:42 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 60/2012 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie powierzenie obowiązkó dyrektora Gimnazjum im. J. Korczaka w Strzałkowie
04.07.2012 11:41:34 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 60/2012 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie powierzenie obowiązkó dyrektora Gimnazjum im. J. Korczaka w Strzałkowie
04.07.2012 11:38:25 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 59/2012 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
04.07.2012 11:38:16 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 59/2012 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
04.07.2012 11:23:08 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 58/2012 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2012 rok
04.07.2012 11:22:52 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 58/2012 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2012 rok
04.07.2012 11:22:08 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 57/2012 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i usługowej w rejonie miejscowości Słomczyce, obręb geodezyjny Babin.....
box
bot foot
bip bip