top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141
Data Redaktor Zmiana
30.08.2012 13:59:48 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr VI/34/03 z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzałkowo obejmującego tereny we wsiach Skarboszewo, Graboszewo.
30.08.2012 13:59:23 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr VI/34/03 z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzałkowo obejmującego tereny we wsiach Skarboszewo, Graboszewo.
30.08.2012 13:58:48 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr VI/35/03 z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzałkowo obejmującego tereny we wsi Janowo.
30.08.2012 13:58:33 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr VI/35/03 z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzałkowo obejmującego tereny we wsi Janowo.
30.08.2012 13:58:07 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr VI/36/03 z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzałkowo obejmującego tereny we wsi Szemborowo.
30.08.2012 13:57:49 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr VI/36/03 z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzałkowo obejmującego tereny we wsi Szemborowo.
30.08.2012 10:34:07 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr VI/39/03 z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Strzałkowo.
30.08.2012 10:33:47 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr VI/39/03 z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Strzałkowo.
30.08.2012 10:32:18 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr VII/49/03 z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Strzałkowo w rejonie ulicy Ogrodowej.
30.08.2012 10:32:01 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr VII/49/03 z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Strzałkowo w rejonie ulicy Ogrodowej.
30.08.2012 10:12:56 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr IX/59/03 z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie gminy Strzałkowo dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego.
30.08.2012 10:12:42 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr IX/59/03 z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie gminy Strzałkowo dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego.
30.08.2012 10:10:40 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr X/65/03 z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej.
30.08.2012 10:10:31 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr X/65/03 z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej.
30.08.2012 10:08:25 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr X/68/03 z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania uczniów.
30.08.2012 10:08:13 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr X/68/03 z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania uczniów.
30.08.2012 10:04:46 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XIII/86/03 z dnia 23 października 2003 r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy dla celów podatkowych.
30.08.2012 10:04:21 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XIII/86/03 z dnia 23 października 2003 r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy dla celów podatkowych.
30.08.2012 08:40:39 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XIII/87/03 z dnia 12 października 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzałkowo w obrębie geodezyjnym Wólka w rejonie skrzyżowania drogi krajowej nr 92 z drogą wojewódzką nr 260.
30.08.2012 08:40:09 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XIII/87/03 z dnia 12 października 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzałkowo w obrębie geodezyjnym Wólka w rejonie skrzyżowania drogi krajowej nr 92 z drogą wojewódzką nr 260.
30.08.2012 08:38:18 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XIV/92/03 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie zwolnień w podatku rolnym.
30.08.2012 08:38:12 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XIV/92/03 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie zwolnień w podatku rolnym.
30.08.2012 08:37:23 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XIV/96/03 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe nie podlegające przepisom ustawy o opłacie skarbowej.
30.08.2012 08:37:15 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XIV/96/03 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe nie podlegające przepisom ustawy o opłacie skarbowej.
30.08.2012 08:35:14 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XV/102/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
30.08.2012 08:35:04 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XV/102/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
30.08.2012 08:34:13 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XV/103/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
30.08.2012 08:34:02 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XV/103/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
30.08.2012 08:32:38 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XV/106/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych służących ustaleniu wysokości dodatków mieszkaniowych.
30.08.2012 08:32:28 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XV/106/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych służących ustaleniu wysokości dodatków mieszkaniowych.
29.08.2012 10:45:34 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XVIII/112/04 z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie Statutu Gminy Strzałkowo.
29.08.2012 10:44:57 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XVIII/112/04 z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie Statutu Gminy Strzałkowo.
29.08.2012 10:37:25 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XX/124/04 z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m kw. pasa dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Strzałkowo, na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
29.08.2012 10:37:11 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XX/124/04 z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m kw. pasa dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Strzałkowo, na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
29.08.2012 10:31:55 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XXXIX/238/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzałkowo.
29.08.2012 10:21:45 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIII/69/07 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Strzałkowo (rejon ulicy Powstańców Wielkopolskich)
Z dnia: 25 października 2007 r.
Wydane przez: Rada Gminy Strzałkowo
Data wejscia w zycie: po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
29.08.2012 10:18:48 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XXIV/134/08 z dnia 23 października 2008 r. w sprawie poboru podatku w drodze inkasa.
29.08.2012 09:52:31 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XLVII/292/10 z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/159/08 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie do załatwienia spraw z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
29.08.2012 09:45:38 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XLVII/292/10 z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/159/08 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie do załatwienia spraw z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
29.08.2012 09:45:12 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XLVII/292/10 z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/159/08 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie do załatwienia spraw z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
29.08.2012 09:26:01 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr VII/59/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zabytkami Gminy Strzałkowo na lata 2011-2014".
29.08.2012 09:24:02 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VII/59/2011 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zabytkami Gminy Strzałkowo na lata 2011-2014".
29.08.2012 09:21:55 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VII/59/2011 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zabytkami Gminy Strzałkowo na lata 2011-2014".
29.08.2012 08:58:26 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XV/132/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Strzałkowo.
29.08.2012 08:57:25 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XV/129/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie lokalizacji zabudowy przemysłowej i usługowej w rejonie miejscowości Wólka w obrębie geodezyjnym Wólka, gmina Strzałkowo.
29.08.2012 08:56:27 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XIII/119/2012 z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzałkowo w 2012 r.
29.08.2012 08:52:32 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XI/100/11 z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania udzielonej dotacji.
29.08.2012 08:51:19 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr X/90/11 z dnia 10 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru formularzy dla celów podatkowych.
29.08.2012 08:50:26 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr X/89/11 z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie podatku od środków transportowych.
29.08.2012 08:46:40 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr X/88/11 z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Strzałkowo w 2012 roku.
box
bot foot
bip bip