top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
Data Redaktor Zmiana
03.07.2012 11:59:57 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIII/119/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzałkowo w 2012 r.
03.07.2012 11:58:39 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIII/118/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2012 rok
03.07.2012 11:58:13 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIII/118/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2012 rok
03.07.2012 11:57:13 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIII/117/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 1 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
03.07.2012 11:56:52 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIII/117/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 1 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
03.07.2012 11:55:56 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIII/116/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Jagiellonów w Strzałkowie"
03.07.2012 11:55:47 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIII/116/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Jagiellonów w Strzałkowie"
03.07.2012 11:49:13 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIII/115/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w północno-zachodniej części miejscowości Strzałkowo"
03.07.2012 11:49:01 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIII/115/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w północno-zachodniej części miejscowości Strzałkowo"
03.07.2012 11:44:40 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIII/114/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie udzielenia w roku 2012 pomocy finansowej Gminnej Spółce Wodnej w Strzałkowie na konserwację rowu burzowego
03.07.2012 11:44:27 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIII/114/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie udzielenia w roku 2012 pomocy finansowej Gminnej Spółce Wodnej w Strzałkowie na konserwację rowu burzowego
03.07.2012 11:43:01 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIII/113/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie udzielenia w roku 2012 pomocy finansowej Miastu Konin na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Koninie
03.07.2012 11:42:49 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIII/113/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie udzielenia w roku 2012 pomocy finansowej Miastu Konin na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Koninie
03.07.2012 11:41:23 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIII/112/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Strzałkowo dla Powiatu Słupeckiego na dofinansowanie realizacja zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
03.07.2012 11:41:11 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIII/112/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Strzałkowo dla Powiatu Słupeckiego na dofinansowanie realizacja zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
03.07.2012 11:24:23 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XII/111/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową udziału w nieruchomości położonej w Strzałkowie, będącej włąsnością Gminy Strzałkowo
03.07.2012 11:21:41 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XII/111/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową udziału w nieruchomości położonej w Strzałkowie, będącej włąsnością Gminy Strzałkowo
03.07.2012 11:19:20 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XII/110/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie powierzenia spółce pod firmą: Miejski Zakłąd Gospodarki Odpadami Komunalnymi spółka z o.o. z siedzibą w Koninie świadczenia usługi publicznej na rzecz Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.....
03.07.2012 11:19:03 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XII/110/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie powierzenia spółce pod firmą: Miejski Zakłąd Gospodarki Odpadami Komunalnymi spółka z o.o. z siedzibą w Koninie świadczenia usługi publicznej na rzecz Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.....
03.07.2012 11:13:43 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XII/109/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia planów pracy staych komisji problemowych Rady Gminy Strzałkowo na 2012 rok
03.07.2012 11:13:20 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XII/109/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia planów pracy staych komisji problemowych Rady Gminy Strzałkowo na 2012 rok
03.07.2012 11:12:13 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XII/108/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Strzałkowona 2012 r.
03.07.2012 11:12:03 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XII/108/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Strzałkowona 2012 r.
03.07.2012 11:10:53 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XII/107/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2015
03.07.2012 10:36:38 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XII/107/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2015
03.07.2012 10:35:00 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XII/106/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok
03.07.2012 10:34:42 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XII/106/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok
03.07.2012 10:33:41 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XII/105/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2012 roku
03.07.2012 10:33:22 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XII/105/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2012 roku
03.07.2012 10:32:19 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XII/104/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Strzałkowo na 2012 rok
03.07.2012 10:32:02 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XII/104/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Strzałkowo na 2012 rok
03.07.2012 10:24:20 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XII/103/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
03.07.2012 10:23:57 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XII/103/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
03.07.2012 10:23:02 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XII/102/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strzałkowo na rok 2011
03.07.2012 10:22:15 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XII/102/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strzałkowo na rok 2011
03.07.2012 10:21:20 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XII/101/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
03.07.2012 10:20:52 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XII/101/11 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
25.06.2012 08:50:56 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
25.06.2012 08:50:50 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
25.06.2012 08:50:37 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
25.06.2012 08:50:29 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
25.06.2012 08:50:03 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
25.06.2012 08:49:40 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
25.06.2012 08:48:27 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
25.06.2012 08:48:23 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
25.06.2012 08:48:14 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
25.06.2012 08:47:55 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
25.06.2012 08:47:44 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
25.06.2012 08:41:15 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
25.06.2012 08:41:09 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
box
bot foot
bip bip