top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144
Data Redaktor Zmiana
13.12.2012 09:15:04 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
13.12.2012 09:14:48 Jakub Malinowski Usunięty załącznik z artykułu REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
06.12.2012 14:51:34 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVIII/165/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 4 października 2012 r. w sprawie ustalenia sieci i granic obwodów szkół publicznych na terenie Gminy Strzałkowo.
06.12.2012 14:48:34 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVIII/165/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 4 października 2012 r. w sprawie ustalenia sieci i granic obwodów szkół publicznych na terenie Gminy Strzałkowo.
06.12.2012 14:45:50 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVIII/164/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 4 października 2012 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaniaczania siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Strzałkowo.
06.12.2012 14:45:38 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVIII/164/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 4 października 2012 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaniaczania siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Strzałkowo.
06.12.2012 14:43:07 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVIII/163/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 4 października 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2012 rok.
06.12.2012 14:41:55 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVIII/163/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 4 października 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2012 rok.
06.12.2012 14:39:24 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVIII/162/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 4 października 2012 r. w sprawie zmiany Wieloetniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo.
06.12.2012 14:38:26 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVIII/162/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 4 października 2012 r. w sprawie zmiany Wieloetniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo.
06.12.2012 14:35:06 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVIII/161/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 4 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki do kwoty 3.307.000,00 na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Strzałkowo".
06.12.2012 14:34:41 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVIII/161/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 4 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki do kwoty 3.307.000,00 na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Strzałkowo".
06.12.2012 14:32:39 Jakub Malinowski Usunięty załącznik z artykułu Uchwała Nr XVIII/160/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 4 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania inwestycyjnego pn: "Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Jagiellonów w Strzałkowie".
06.12.2012 14:32:02 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVIII/160/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 4 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania inwestycyjnego pn: "Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Jagiellonów w Strzałkowie".
06.12.2012 14:30:48 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVIII/160/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 4 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania inwestycyjnego pn: "Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Jagiellonów w Strzałkowie".
06.12.2012 14:30:19 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVIII/160/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 4 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania inwestycyjnego pn: "Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Jagiellonów w Strzałkowie".
06.12.2012 14:29:15 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVIII/159/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 4 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania inwestycyjnego pn: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - działki nr 44/20, 44/23, 44/19, 44/17 obręb geodezyjny Strzałkowo".
06.12.2012 14:28:34 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVIII/159/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 4 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania inwestycyjnego pn: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - działki nr 44/20, 44/23, 44/19, 44/17 obręb geodezyjny Strzałkowo".
06.12.2012 14:26:33 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVIII/158/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 4 października 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
06.12.2012 14:26:21 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVIII/158/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 4 października 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
05.12.2012 15:16:24 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVII/157/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Strzałkowo na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.
05.12.2012 15:16:12 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVII/157/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Strzałkowo na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.
05.12.2012 15:15:07 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVII/156/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie nabycia w formie darowizny nieruchomości niezabudowanej.
05.12.2012 15:14:56 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVII/156/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie nabycia w formie darowizny nieruchomości niezabudowanej.
05.12.2012 15:14:18 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVII/155/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie Statutu Gminy Strzałkowo.
05.12.2012 15:13:31 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVII/155/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie Statutu Gminy Strzałkowo.
05.12.2012 15:12:44 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVII/154/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2012 rok.
05.12.2012 15:12:01 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVII/154/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2012 rok.
05.12.2012 15:10:49 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVII/153/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo.
05.12.2012 15:10:17 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVII/153/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo.
05.12.2012 15:09:07 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVII/152/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
05.12.2012 15:08:57 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVII/152/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
05.12.2012 15:08:11 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVII/151/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie w roku 2012 pomocy finansowej Miastu Konin na utrzymanie Iby Wytrzeźwień w Koninie.
05.12.2012 15:07:57 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVII/151/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie w roku 2012 pomocy finansowej Miastu Konin na utrzymanie Iby Wytrzeźwień w Koninie.
05.12.2012 15:06:54 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVII/150/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa.
05.12.2012 15:06:44 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVII/150/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa.
05.12.2012 13:18:24 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVI/149/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Strzałkowo za rok 2011.
05.12.2012 13:18:08 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVI/149/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Strzałkowo za rok 2011.
05.12.2012 13:17:21 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVI/148/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Strzałkowo za rok 2011.
05.12.2012 13:17:13 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVI/148/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Strzałkowo za rok 2011.
05.12.2012 13:16:16 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVI/147/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/106/2011 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 r.
05.12.2012 13:16:07 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVI/147/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/106/2011 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 r.
05.12.2012 13:14:33 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVI/146/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Strzałkowo w latach 2012-2014.
05.12.2012 13:14:21 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVI/146/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Strzałkowo w latach 2012-2014.
05.12.2012 13:12:57 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVI/145/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na terenie gminy Strzałkowo w latach 2009-2012.
05.12.2012 13:12:41 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVI/145/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na terenie gminy Strzałkowo w latach 2009-2012.
05.12.2012 13:11:10 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVI/144/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Babin, gmina Strzałkowo.
05.12.2012 13:10:58 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVI/144/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Babin, gmina Strzałkowo.
05.12.2012 13:10:11 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVI/143/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Babin, gmina Strzałkowo.
05.12.2012 13:10:01 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVI/143/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Babin, gmina Strzałkowo.
box
bot foot
bip bip