top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144
Data Redaktor Zmiana
27.12.2012 08:02:19 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
27.12.2012 08:02:12 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
27.12.2012 08:01:57 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
27.12.2012 08:01:30 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
27.12.2012 08:00:59 Jakub Malinowski Usunięto artykuł projekt - zmiany w budżecie z kategorii Projekty uchwał
27.12.2012 08:00:57 Jakub Malinowski Usunięto artykuł projekt - zaopiniowanie ceny z kategorii Projekty uchwał
27.12.2012 08:00:55 Jakub Malinowski Usunięto artykuł projekt - uchwała z organizacjami z kategorii Projekty uchwał
27.12.2012 08:00:53 Jakub Malinowski Usunięto artykuł projekt - dzierżawa z kategorii Projekty uchwał
27.12.2012 08:00:50 Jakub Malinowski Usunięto artykuł projekt - taryfy z kategorii Projekty uchwał
27.12.2012 08:00:46 Jakub Malinowski Usunięto artykuł projekt - śmieci z kategorii Projekty uchwał
21.12.2012 09:28:20 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie
19.12.2012 14:52:08 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie
19.12.2012 14:49:16 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
19.12.2012 14:49:02 Jakub Malinowski Usunięty załącznik z artykułu REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
19.12.2012 08:40:08 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzałkowo.
19.12.2012 08:39:52 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzałkowo.
19.12.2012 08:39:14 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Strzałkowo na 2013 rok.
19.12.2012 08:38:54 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Strzałkowo na 2013 rok.
14.12.2012 14:10:53 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
14.12.2012 14:09:58 Jakub Malinowski Usunięty załącznik z artykułu REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
13.12.2012 14:46:11 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIX/179/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie przystąpienia Gminy Strzałkowo do Porozumienia o Współpracy dotyczącej realizacji Lokalnej Strategi na Rzecz Rozwoju Trzeciego Sektora w Powiecie Słupeckim.
13.12.2012 14:45:53 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIX/179/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie przystąpienia Gminy Strzałkowo do Porozumienia o Współpracy dotyczącej realizacji Lokalnej Strategi na Rzecz Rozwoju Trzeciego Sektora w Powiecie Słupeckim.
13.12.2012 14:44:29 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIX/178/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
13.12.2012 14:44:16 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIX/178/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
13.12.2012 14:42:57 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIX/177/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej, położonej w m. Katarzynowo, stanowiącej własność Gminy Strzałkowo.
13.12.2012 14:42:47 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIX/177/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej, położonej w m. Katarzynowo, stanowiącej własność Gminy Strzałkowo.
13.12.2012 14:42:15 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIX/176/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej, położonej w m. Katarzynowo, stanowiącej własność Gminy Strzałkowo.
13.12.2012 14:42:06 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIX/176/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej, położonej w m. Katarzynowo, stanowiącej własność Gminy Strzałkowo.
13.12.2012 14:37:45 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIX/175/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej, położonej w m. Katarzynowo, stanowiącej własność Gminy Strzałkowo.
13.12.2012 14:37:29 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIX/175/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej, położonej w m. Katarzynowo, stanowiącej własność Gminy Strzałkowo.
13.12.2012 14:36:47 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIX/174/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej, położonej w m. Katarzynowo, stanowiącej własność Gminy Strzałkowo.
13.12.2012 14:36:35 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIX/174/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej, położonej w m. Katarzynowo, stanowiącej własność Gminy Strzałkowo.
13.12.2012 14:35:09 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIX/173/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy dla celów podatkowych obowiązujących na terenie Gminy Strzałkowo.
13.12.2012 14:34:35 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIX/173/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy dla celów podatkowych obowiązujących na terenie Gminy Strzałkowo.
13.12.2012 14:33:30 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIX/172/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Strzałkowo w 2013 r.
13.12.2012 14:33:00 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIX/172/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Strzałkowo w 2013 r.
13.12.2012 14:26:26 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIX/171/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie podatku od środków transportowych.
13.12.2012 14:26:05 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIX/171/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie podatku od środków transportowych.
13.12.2012 14:25:13 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIX/170/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
13.12.2012 14:24:58 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIX/170/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
13.12.2012 14:23:54 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIX/169/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2012 rok.
13.12.2012 14:23:26 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIX/169/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2012 rok.
13.12.2012 14:22:52 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIX/168/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo.
13.12.2012 14:22:33 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIX/168/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo.
13.12.2012 14:18:54 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIX/167/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Strzałkowo.
13.12.2012 14:16:02 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIX/167/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Strzałkowo.
13.12.2012 14:15:48 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIX/167/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Strzałkowo.
13.12.2012 14:11:57 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIX/166/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie lokalizacji zabudowy usługowej i mieszkaniowej w rejonie miejscowości Słomczyce w obrębie geodezyjnym Babin gmina Strzałkowo.
13.12.2012 14:11:06 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIX/166/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie lokalizacji zabudowy usługowej i mieszkaniowej w rejonie miejscowości Słomczyce w obrębie geodezyjnym Babin gmina Strzałkowo.
13.12.2012 14:09:05 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIX/166/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie lokalizacji zabudowy usługowej i mieszkaniowej w rejonie miejscowości Słomczyce w obrębie geodezyjnym Babin gmina Strzałkowo.
box
bot foot
bip bip