top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136
Data Redaktor Zmiana
24.08.2012 08:50:10 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
24.08.2012 08:48:54 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo nr XXXV/210/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie nazewnictwa ulic w miejscowości Strzałkowo.
24.08.2012 08:47:02 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo nr XXXIV/206/05 z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie upoważnienia organu jednostki pomocniczej.
24.08.2012 08:43:53 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XXVIII/175/05 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
24.08.2012 08:42:43 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XXVIII/174/05 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
24.08.2012 08:38:41 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XXVII/171/05 z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie trybu i zasad przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Strzałkowo.
24.08.2012 08:37:21 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XXVII/170/05 z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Strzałkowo.
24.08.2012 08:33:10 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XXVII/169/05 z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
24.08.2012 08:31:12 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XXIV/153/04 z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Strzałkowo.
24.08.2012 08:29:04 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XXIII/143/04 z dnia 23 września 2004 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Strzałkowie.
24.08.2012 08:27:25 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XXIII/144/04 z dnia 23 września 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków, częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
24.08.2012 08:24:27 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Uchwała Nr XXIII/139/04 z dnia 23 września 2004 r. Rady Gminy Strzałkowo w sprawie zmiany zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Strzałkowo. z kategorii 7. W zakresie gospodarki nieruchomościami
24.08.2012 08:18:31 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
24.08.2012 08:17:04 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Uchwała Nr XXIII/139/04 w sprawie zmiany zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Strzałkowo z kategorii 7. W zakresie gospodarki nieruchomościami
24.08.2012 08:16:13 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
20.08.2012 08:54:59 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
20.08.2012 08:54:25 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
20.08.2012 08:54:13 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
20.08.2012 08:53:59 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
20.08.2012 08:53:43 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
20.08.2012 08:53:28 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
20.08.2012 08:53:06 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
20.08.2012 08:52:57 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
20.08.2012 08:52:46 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
20.08.2012 08:52:40 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
20.08.2012 08:52:20 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
20.08.2012 08:51:16 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
20.08.2012 08:51:02 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
20.08.2012 08:50:43 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
20.08.2012 08:50:34 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
20.08.2012 08:50:18 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
20.08.2012 08:50:13 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
20.08.2012 08:50:00 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
20.08.2012 08:49:47 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
20.08.2012 08:49:34 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
16.08.2012 14:03:16 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie
14.08.2012 13:06:08 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
14.08.2012 07:59:55 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Ogłoszenie z kategorii Zagospodarowanie przestrzenne - komunikaty
13.08.2012 14:01:16 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO
10.08.2012 14:11:03 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Otwarty nabór na partnera (z organizacji pozarządowej) w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
09.08.2012 14:17:18 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
09.08.2012 12:47:13 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie SKO w Koninie - Terminal
09.08.2012 12:46:52 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie SKO w Koninie - Terminal
08.08.2012 14:40:38 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej Młodziejewice-Sokolniki
02.08.2012 14:02:37 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie
02.08.2012 08:31:00 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Obwieszczenie
01.08.2012 14:48:50 Edytowano artykuł Obwieszczenie
01.08.2012 14:48:22 Edytowano artykuł Obwieszczenie
01.08.2012 14:44:40 Edytowano artyku? Obwieszczenie
01.08.2012 14:44:16 Edytowano artyku? Obwieszczenie
box
bot foot
bip bip