top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141
Data Redaktor Zmiana
05.12.2012 13:10:58 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVI/144/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Babin, gmina Strzałkowo.
05.12.2012 13:10:11 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVI/143/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Babin, gmina Strzałkowo.
05.12.2012 13:10:01 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVI/143/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Babin, gmina Strzałkowo.
05.12.2012 13:08:54 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVI/142/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Strzałkowo.
05.12.2012 13:08:44 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVI/142/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Strzałkowo.
05.12.2012 13:07:59 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVI/141/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie Wieloetniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Strzałkowo na lata 2012-2017
05.12.2012 13:07:42 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVI/141/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie Wieloetniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Strzałkowo na lata 2012-2017
05.12.2012 13:06:51 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVI/140/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Strzałkowo na rok 2012.
05.12.2012 13:05:53 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVI/140/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Strzałkowo na rok 2012.
05.12.2012 13:03:35 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVI/139/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletnie Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
05.12.2012 13:03:02 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVI/139/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletnie Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
05.12.2012 13:02:22 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVI/138/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania inwestycyjnego pn: "Budowa kotłowni gazowej z instalacją w budynku Szkoły Podstawowej w Strzałkowie".
05.12.2012 13:02:11 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVI/138/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania inwestycyjnego pn: "Budowa kotłowni gazowej z instalacją w budynku Szkoły Podstawowej w Strzałkowie".
05.12.2012 13:01:21 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVI/137/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania inwestycyjnego pn: "Modernizacja kotłowni olejowej na kotłownię gazową przy Urzędzie Gminy w Strzałkowie".
05.12.2012 13:01:12 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVI/137/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania inwestycyjnego pn: "Modernizacja kotłowni olejowej na kotłownię gazową przy Urzędzie Gminy w Strzałkowie".
05.12.2012 13:00:08 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVI/136/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania inwestycyjnego pn: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - działki nr 44/20, 44/23, 44/19, 44/17 obręb geodezyjny Strzałkowo".
05.12.2012 12:59:52 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVI/136/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania inwestycyjnego pn: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - działki nr 44/20, 44/23, 44/19, 44/17 obręb geodezyjny Strzałkowo".
29.11.2012 13:39:17 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
29.11.2012 13:39:13 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
29.11.2012 13:39:10 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
29.11.2012 13:38:58 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
26.11.2012 15:18:50 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
26.11.2012 15:18:42 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
26.11.2012 15:17:45 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
26.11.2012 15:17:40 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
26.11.2012 15:16:44 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
26.11.2012 15:16:36 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
26.11.2012 15:16:02 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
26.11.2012 15:15:55 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
26.11.2012 15:15:30 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
26.11.2012 15:14:45 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
22.11.2012 09:35:56 Jakub Malinowski Usunięto artykuł projekt - mpzp Słomczyce z kategorii Projekty uchwał
22.11.2012 09:35:53 Jakub Malinowski Usunięto artykuł projekt - zmiany w mpzp Strzałkowo z kategorii Projekty uchwał
22.11.2012 09:35:49 Jakub Malinowski Usunięto artykuł projekt - zmiany w WPF z kategorii Projekty uchwał
22.11.2012 09:35:46 Jakub Malinowski Usunięto artykuł projekt - zmiany w budżecie na 2012 z kategorii Projekty uchwał
22.11.2012 09:35:43 Jakub Malinowski Usunięto artykuł projekt - podatek od nieruchomości z kategorii Projekty uchwał
22.11.2012 09:35:41 Jakub Malinowski Usunięto artykuł projekt - podatek od śr. transportowych z kategorii Projekty uchwał
22.11.2012 09:35:39 Jakub Malinowski Usunięto artykuł projekt - obniżenie ceny skupu żyta z kategorii Projekty uchwał
22.11.2012 09:35:36 Jakub Malinowski Usunięto artykuł projekt - formularze podatkowe z kategorii Projekty uchwał
22.11.2012 09:35:34 Jakub Malinowski Usunięto artykuł projekt - sprzedaż Katarzynowo dz. nr 130/3 z kategorii Projekty uchwał
22.11.2012 09:35:31 Jakub Malinowski Usunięto artykuł projekt - sprzedaż Katarzynowo dz. nr 114 z kategorii Projekty uchwał
22.11.2012 09:35:27 Jakub Malinowski Usunięto artykuł projekt - sprzedaż Katarzynowo dz. nr 51 z kategorii Projekty uchwał
22.11.2012 09:35:22 Jakub Malinowski Usunięto artykuł projekt - sprzedaż nieruchomości Brudzewo z kategorii Projekty uchwał
22.11.2012 09:35:20 Jakub Malinowski Usunięto artykuł projekt - nabycie nieruchomości od ANR z kategorii Projekty uchwał
22.11.2012 09:35:18 Jakub Malinowski Usunięto artykuł projekt - zaopiniowanie ceny (odpady) z kategorii Projekty uchwał
22.11.2012 09:35:15 Jakub Malinowski Usunięto artykuł projekt - przystąpienie Gminy Strzałkowo do Porozumienia o Współpracy z kategorii Projekty uchwał
21.11.2012 14:48:42 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
21.11.2012 14:48:19 Jakub Malinowski Usunięty załącznik z artykułu REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
15.11.2012 14:40:14 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Konsultacje - ogłoszenie
15.11.2012 14:39:55 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Konsultacje - ogłoszenie
box
bot foot
bip bip