top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144
Data Redaktor Zmiana
11.03.2013 13:12:21 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
11.03.2013 13:09:04 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
11.03.2013 13:08:40 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
11.03.2013 13:06:43 Jakub Malinowski Usunięto artykuł projekt - zmiany w budżecie z kategorii Projekty uchwał
11.03.2013 13:06:41 Jakub Malinowski Usunięto artykuł projekt - zmiana WPF z kategorii Projekty uchwał
11.03.2013 13:06:39 Jakub Malinowski Usunięto artykuł projekt - plan pracy Rady z kategorii Projekty uchwał
11.03.2013 13:06:37 Jakub Malinowski Usunięto artykuł projekt - plan pracy komisji z kategorii Projekty uchwał
11.03.2013 13:06:34 Jakub Malinowski Usunięto artykuł projeklt - regulamin utrzymania czystości z kategorii Projekty uchwał
11.03.2013 13:06:32 Jakub Malinowski Usunięto artykuł projekt - rezolucja - zmiana ustawy z kategorii Projekty uchwał
11.03.2013 13:06:29 Jakub Malinowski Usunięto artykuł projekt - GPPiRPA z kategorii Projekty uchwał
11.03.2013 13:06:27 Jakub Malinowski Usunięto artykuł projekt - pas drogowy z kategorii Projekty uchwał
11.03.2013 13:06:25 Jakub Malinowski Usunięto artykuł projekt - odpady 2 z kategorii Projekty uchwał
11.03.2013 13:06:23 Jakub Malinowski Usunięto artykuł projekt - prace społecznie użyt. z kategorii Projekty uchwał
11.03.2013 08:26:41 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przetarg na dostawy paliwa
11.03.2013 08:26:25 Jakub Malinowski Usunięty załącznik Oferta z artykułu Przetarg na dostawy paliwa
07.03.2013 11:19:20 Jakub Malinowski Dodany załącznik SIWZ do artykułu Przetarg na dostawy paliwa
07.03.2013 11:19:10 Jakub Malinowski Dodany załącznik projekt umowy do artykułu Przetarg na dostawy paliwa
07.03.2013 11:18:56 Jakub Malinowski Dodany załącznik oświadczenie o spełnieniu warunków do artykułu Przetarg na dostawy paliwa
07.03.2013 11:18:32 Jakub Malinowski Dodany załącznik oświadczenie o brajku podstaw do wykluczenia do artykułu Przetarg na dostawy paliwa
07.03.2013 11:18:09 Jakub Malinowski Dodany załącznik ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Przetarg na dostawy paliwa
07.03.2013 11:17:54 Jakub Malinowski Dodany załącznik Oferta do artykułu Przetarg na dostawy paliwa
07.03.2013 11:16:52 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Przetarg na dostawy paliwa
06.03.2013 16:05:38 Jakub Malinowski Dodany załącznik ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji publicznych do artykułu ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacjipublicznych w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Strzałkowo"
06.03.2013 16:05:02 Jakub Malinowski Usunięty załącznik ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji publicznych w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Strzałkowo" z artykułu ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacjipublicznych w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Strzałkowo"
06.03.2013 16:03:15 Jakub Malinowski Dodany załącznik ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji publicznych w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Strzałkowo" do artykułu ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacjipublicznych w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Strzałkowo"
06.03.2013 16:01:44 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacjipublicznych w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Strzałkowo"
06.03.2013 16:00:25 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacjipublicznych w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Strzałkowo" z kategorii Inne zamówienia
06.03.2013 15:59:43 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
06.03.2013 15:58:17 Jakub Malinowski Usunięto artykuł ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji publicznych w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Strzałkowo" z kategorii Inne zamówienia
06.03.2013 15:57:44 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
06.03.2013 15:55:23 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji publicznych w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Strzałkowo z kategorii Inne zamówienia
06.03.2013 15:50:37 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
06.03.2013 15:14:01 Jakub Malinowski Dodany załącznik ogłoszenie o wyborze partera do artykułu Otwarty nabór na partnera (z organizacji pozarządowej) w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
06.03.2013 15:13:44 Jakub Malinowski Usunięty załącznik z artykułu Otwarty nabór na partnera (z organizacji pozarządowej) w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
06.03.2013 15:13:37 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Otwarty nabór na partnera (z organizacji pozarządowej) w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
27.02.2013 11:21:43 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie
18.02.2013 15:06:20 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie RDOŚ - Terminal
18.02.2013 15:05:59 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie RDOŚ - Terminal
15.02.2013 11:29:40 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Strzałkowo
15.02.2013 11:29:09 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Strzałkowo
13.02.2013 13:28:45 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Uchwała Nr XIX/172/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Strzałkowo w 2013 r.
13.02.2013 13:27:40 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Uchwała Nr XVII/157/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Strzałkowo na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.
13.02.2013 12:29:26 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XX/187/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji.
13.02.2013 12:29:09 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XX/187/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji.
13.02.2013 12:28:23 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XX/186/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
13.02.2013 12:27:57 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XX/186/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
13.02.2013 12:27:16 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XX/185/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz stawki takiej opłaty.
13.02.2013 12:27:05 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XX/185/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz stawki takiej opłaty.
13.02.2013 12:26:27 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XX/184/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie programu współpracy Gminy Strzałkowo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.
13.02.2013 12:26:09 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XX/184/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie programu współpracy Gminy Strzałkowo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.
box
bot foot
bip bip