top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
Data Redaktor Zmiana
30.08.2012 08:40:39 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XIII/87/03 z dnia 12 października 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzałkowo w obrębie geodezyjnym Wólka w rejonie skrzyżowania drogi krajowej nr 92 z drogą wojewódzką nr 260.
30.08.2012 08:40:09 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XIII/87/03 z dnia 12 października 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzałkowo w obrębie geodezyjnym Wólka w rejonie skrzyżowania drogi krajowej nr 92 z drogą wojewódzką nr 260.
30.08.2012 08:38:18 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XIV/92/03 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie zwolnień w podatku rolnym.
30.08.2012 08:38:12 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XIV/92/03 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie zwolnień w podatku rolnym.
30.08.2012 08:37:23 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XIV/96/03 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe nie podlegające przepisom ustawy o opłacie skarbowej.
30.08.2012 08:37:15 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XIV/96/03 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe nie podlegające przepisom ustawy o opłacie skarbowej.
30.08.2012 08:35:14 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XV/102/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
30.08.2012 08:35:04 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XV/102/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
30.08.2012 08:34:13 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XV/103/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
30.08.2012 08:34:02 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XV/103/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
30.08.2012 08:32:38 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XV/106/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych służących ustaleniu wysokości dodatków mieszkaniowych.
30.08.2012 08:32:28 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XV/106/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych służących ustaleniu wysokości dodatków mieszkaniowych.
29.08.2012 10:45:34 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XVIII/112/04 z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie Statutu Gminy Strzałkowo.
29.08.2012 10:44:57 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XVIII/112/04 z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie Statutu Gminy Strzałkowo.
29.08.2012 10:37:25 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XX/124/04 z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m kw. pasa dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Strzałkowo, na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
29.08.2012 10:37:11 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XX/124/04 z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m kw. pasa dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Strzałkowo, na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
29.08.2012 10:31:55 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XXXIX/238/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzałkowo.
29.08.2012 10:21:45 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIII/69/07 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Strzałkowo (rejon ulicy Powstańców Wielkopolskich)
Z dnia: 25 października 2007 r.
Wydane przez: Rada Gminy Strzałkowo
Data wejscia w zycie: po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
29.08.2012 10:18:48 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XXIV/134/08 z dnia 23 października 2008 r. w sprawie poboru podatku w drodze inkasa.
29.08.2012 09:52:31 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XLVII/292/10 z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/159/08 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie do załatwienia spraw z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
29.08.2012 09:45:38 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XLVII/292/10 z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/159/08 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie do załatwienia spraw z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
29.08.2012 09:45:12 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XLVII/292/10 z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/159/08 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie do załatwienia spraw z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
29.08.2012 09:26:01 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr VII/59/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zabytkami Gminy Strzałkowo na lata 2011-2014".
29.08.2012 09:24:02 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VII/59/2011 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zabytkami Gminy Strzałkowo na lata 2011-2014".
29.08.2012 09:21:55 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VII/59/2011 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zabytkami Gminy Strzałkowo na lata 2011-2014".
29.08.2012 08:58:26 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XV/132/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Strzałkowo.
29.08.2012 08:57:25 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XV/129/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie lokalizacji zabudowy przemysłowej i usługowej w rejonie miejscowości Wólka w obrębie geodezyjnym Wólka, gmina Strzałkowo.
29.08.2012 08:56:27 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XIII/119/2012 z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzałkowo w 2012 r.
29.08.2012 08:52:32 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XI/100/11 z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania udzielonej dotacji.
29.08.2012 08:51:19 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr X/90/11 z dnia 10 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru formularzy dla celów podatkowych.
29.08.2012 08:50:26 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr X/89/11 z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie podatku od środków transportowych.
29.08.2012 08:46:40 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr X/88/11 z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Strzałkowo w 2012 roku.
29.08.2012 08:45:41 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr X/87/11 z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
29.08.2012 08:44:43 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr X/80/11 z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzałkowo, obejmującego tereny miejscowości Strzałkowo (rejon ulicy Paruszewskiej).
29.08.2012 08:43:42 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr IX/78/11 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
29.08.2012 08:42:31 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr IX/76/11 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, stanowiących własność Gminy, usytuowanych na terenie gminy Strzałkowo.
29.08.2012 08:41:06 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr IX/75/11 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Strzałkowo.
29.08.2012 08:39:18 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr IX/73/11 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji - elektrowni wiatrowej oraz ustalenie zakazu zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej na terenie położonym w obrębie geodezyjnym Babin w gminie Strzałkowo.
29.08.2012 08:38:18 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr VIII/69/11 z dnia 1 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/287/02 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz wyznaczenia siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Strzałkowo.
29.08.2012 08:37:10 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr VIII/68/11 z dnia 1 września 2011 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Strzałkowo w związku z zarządzonymi na dzień 9 października 2011 r. wyborami do Sejmu RP i Senatu RP.
29.08.2012 08:35:20 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr II/11/10 z dnia 9 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru formularzy dla celów podatkowych.
29.08.2012 08:29:15 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr VII/54/11 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Strzałkowie oznaczonych numerami geodezyjnymi 570/7, 573/11 i 572.
29.08.2012 08:28:14 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr VI/47/11 z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Strzałkowo.
29.08.2012 08:27:07 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr VI/44/11 z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
29.08.2012 08:25:16 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr VI/43/11 z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Strzałkowie w rejonie ulicy Al. Prymasa Wyszyńskiego i drogi gminnej nr 424023.
29.08.2012 08:23:53 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr V/34/11 z dnia 31 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa.
29.08.2012 08:22:16 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr IV/21/11 z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji - farma elektrowni wiatrowych oraz ustalenie zakazu zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej na terenach położonych w obrębie geodezyjnym: Skarboszewo, Strzałkowo, Paruszewo w Gminie Strzałkowo, część "A".
29.08.2012 08:20:56 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr III/16/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny Gminy Strzałkowo oraz jej jednostek organizacyjnych.
28.08.2012 10:05:52 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie
27.08.2012 11:43:56 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo nr XXXV/212/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Strzałkowo na rok 2006. z kategorii 5. W zakresie spraw oświatowych
box
bot foot
bip bip