top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
Data Redaktor Zmiana
31.08.2012 10:21:59 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr VI/47/99 z dnia 12 marca 1999 r. w sprawie ustalenia sieci i granic obwodów szkół publicznych na terenie gminy Strzałkowo.
31.08.2012 10:21:52 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr VI/47/99 z dnia 12 marca 1999 r. w sprawie ustalenia sieci i granic obwodów szkół publicznych na terenie gminy Strzałkowo.
31.08.2012 10:20:28 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr IX/53/99 z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Strzałkowie w rejonie ulicy Powidzkiej.
31.08.2012 10:20:12 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr IX/53/99 z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Strzałkowie w rejonie ulicy Powidzkiej.
30.08.2012 14:55:22 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XXVIII/205/01 z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/47/99 Rady Gminy w Strzałkowie z dnia 12.03.1999 r. w sprawie ustalenia sieci i granic obwodów szkół publicznych na terenie gminy Strzałkowo.
30.08.2012 14:55:15 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XXVIII/205/01 z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/47/99 Rady Gminy w Strzałkowie z dnia 12.03.1999 r. w sprawie ustalenia sieci i granic obwodów szkół publicznych na terenie gminy Strzałkowo.
30.08.2012 14:53:35 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XXXI/216/01 z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Gen. Sikorskiego i ul. Szkolnej w Strzałkowie (działki nr 469/2, 470, 471/1 i 472/4).
30.08.2012 14:53:21 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XXXI/216/01 z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Gen. Sikorskiego i ul. Szkolnej w Strzałkowie (działki nr 469/2, 470, 471/1 i 472/4).
30.08.2012 14:52:09 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XXXI/217/01 z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Orzeszkowej w Strzałkowie (działki nr 257/3, 260/6 i 260/8).
30.08.2012 14:51:58 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XXXI/217/01 z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Orzeszkowej w Strzałkowie (działki nr 257/3, 260/6 i 260/8).
30.08.2012 14:50:08 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XXXIII/236/01 z dnia 18 października 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Strzałkowo w rejonie ulicy Powidzkiej.
30.08.2012 14:49:55 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XXXIII/236/01 z dnia 18 października 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Strzałkowo w rejonie ulicy Powidzkiej.
30.08.2012 14:22:20 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XXXIV/247/01 z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Strzałkowo.
30.08.2012 14:22:13 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XXXIV/247/01 z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Strzałkowo.
30.08.2012 14:21:08 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XXXVII/257/02 z dnia 14 lutego 2002 r. w sprawie nadania nazw ulicy.
30.08.2012 14:20:57 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XXXVII/257/02 z dnia 14 lutego 2002 r. w sprawie nadania nazw ulicy.
30.08.2012 14:20:34 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XXXVII/258/02 z dnia 14 lutego 2002 r. w sprawie nadania nazw ulicom.
30.08.2012 14:20:23 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XXXVII/258/02 z dnia 14 lutego 2002 r. w sprawie nadania nazw ulicom.
30.08.2012 14:19:56 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XXXVII/259/02 z dnia 14 lutego 2002 r. w sprawie nadania nazw ulicy.
30.08.2012 14:19:48 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XXXVII/259/02 z dnia 14 lutego 2002 r. w sprawie nadania nazw ulicy.
30.08.2012 14:18:40 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XXXVII/262/02 z dnia 14 lutego 2002 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Strzałkowo zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu.
30.08.2012 14:18:30 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XXXVII/262/02 z dnia 14 lutego 2002 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Strzałkowo zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu.
30.08.2012 14:16:24 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XXXVIII/272/02 z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
30.08.2012 14:16:16 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XXXVIII/272/02 z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
30.08.2012 14:14:57 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XLI/286/02 z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie podziału gminy Strzałkowo na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, w wyborach samorządowych.
30.08.2012 14:14:45 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XLI/286/02 z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie podziału gminy Strzałkowo na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, w wyborach samorządowych.
30.08.2012 14:04:48 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XLI/287/02 z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz wyznaczenia siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów samorządowych.
30.08.2012 14:04:39 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XLI/287/02 z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz wyznaczenia siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów samorządowych.
30.08.2012 14:02:08 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr VI/32/03 z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzałkowo obejmującego tereny miejscowości Strzałkowo.
30.08.2012 14:01:24 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr VI/32/03 z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzałkowo obejmującego tereny miejscowości Strzałkowo.
30.08.2012 14:00:37 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr VI/33/03 z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzałkowo obejmującego tereny we wsi Słomczyce.
30.08.2012 14:00:19 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr VI/33/03 z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzałkowo obejmującego tereny we wsi Słomczyce.
30.08.2012 13:59:48 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr VI/34/03 z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzałkowo obejmującego tereny we wsiach Skarboszewo, Graboszewo.
30.08.2012 13:59:23 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr VI/34/03 z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzałkowo obejmującego tereny we wsiach Skarboszewo, Graboszewo.
30.08.2012 13:58:48 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr VI/35/03 z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzałkowo obejmującego tereny we wsi Janowo.
30.08.2012 13:58:33 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr VI/35/03 z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzałkowo obejmującego tereny we wsi Janowo.
30.08.2012 13:58:07 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr VI/36/03 z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzałkowo obejmującego tereny we wsi Szemborowo.
30.08.2012 13:57:49 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr VI/36/03 z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzałkowo obejmującego tereny we wsi Szemborowo.
30.08.2012 10:34:07 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr VI/39/03 z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Strzałkowo.
30.08.2012 10:33:47 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr VI/39/03 z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Strzałkowo.
30.08.2012 10:32:18 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr VII/49/03 z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Strzałkowo w rejonie ulicy Ogrodowej.
30.08.2012 10:32:01 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr VII/49/03 z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Strzałkowo w rejonie ulicy Ogrodowej.
30.08.2012 10:12:56 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr IX/59/03 z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie gminy Strzałkowo dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego.
30.08.2012 10:12:42 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr IX/59/03 z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie gminy Strzałkowo dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego.
30.08.2012 10:10:40 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr X/65/03 z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej.
30.08.2012 10:10:31 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr X/65/03 z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej.
30.08.2012 10:08:25 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr X/68/03 z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania uczniów.
30.08.2012 10:08:13 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr X/68/03 z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania uczniów.
30.08.2012 10:04:46 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XIII/86/03 z dnia 23 października 2003 r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy dla celów podatkowych.
30.08.2012 10:04:21 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Strzałkowo Nr XIII/86/03 z dnia 23 października 2003 r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy dla celów podatkowych.
box
bot foot
bip bip