top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141
Data Redaktor Zmiana
13.02.2013 12:27:05 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XX/185/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz stawki takiej opłaty.
13.02.2013 12:26:27 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XX/184/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie programu współpracy Gminy Strzałkowo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.
13.02.2013 12:26:09 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XX/184/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie programu współpracy Gminy Strzałkowo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.
13.02.2013 12:25:05 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XX/183/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zaopiniowania ceny za odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych.
13.02.2013 12:24:54 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XX/183/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zaopiniowania ceny za odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych.
13.02.2013 12:24:07 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XX/182/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Strzałkowo.
13.02.2013 12:23:46 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XX/182/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Strzałkowo.
13.02.2013 12:23:06 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XX/181/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanych budynkami stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowych na terenie gminy Strzałkowo.
13.02.2013 12:22:46 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XX/181/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanych budynkami stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowych na terenie gminy Strzałkowo.
13.02.2013 12:21:40 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XX/180/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2012 rok.
13.02.2013 12:20:43 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XX/180/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2012 rok.
13.02.2013 11:38:24 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Uchwała Nr XIX/167/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Strzałkowo.
13.02.2013 11:38:03 Jakub Malinowski Usunięty załącznik z artykułu Uchwała Nr XIX/167/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Strzałkowo.
13.02.2013 11:38:00 Jakub Malinowski Usunięty załącznik z artykułu Uchwała Nr XIX/167/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Strzałkowo.
07.02.2013 12:04:30 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zakup mikrobusu
21.01.2013 14:22:42 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Konsultacje w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzałkowo w roku 2013"
21.01.2013 14:22:37 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Konsultacje w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzałkowo w roku 2013"
21.01.2013 14:22:06 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Konsultacje w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzałkowo w roku 2013"
21.01.2013 14:20:18 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Konsultacje w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzałkowo w roku 2013" z kategorii Ochrona środowiska
21.01.2013 14:19:21 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
16.01.2013 13:13:41 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
16.01.2013 13:13:26 Jakub Malinowski Usunięty załącznik z artykułu REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
15.01.2013 15:07:46 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie
10.01.2013 13:45:44 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie
07.01.2013 10:42:50 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Informacja - spółki wodne
07.01.2013 10:41:03 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Komunikat Wójta Gminy
07.01.2013 10:40:19 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Komunikat Wójta Gminy z kategorii Inne zamówienia
07.01.2013 10:39:40 Jakub Malinowski Edytowano artykuł
07.01.2013 10:38:32 Jakub Malinowski Edytowano artykuł
07.01.2013 10:37:51 Jakub Malinowski Edytowano artykuł
07.01.2013 10:35:26 Jakub Malinowski Edytowano artykuł
07.01.2013 10:34:57 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
04.01.2013 14:11:33 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
04.01.2013 14:11:18 Jakub Malinowski Usunięty załącznik z artykułu REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
27.12.2012 14:29:06 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
27.12.2012 14:28:52 Jakub Malinowski Usunięty załącznik z artykułu REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
27.12.2012 08:07:16 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
27.12.2012 08:07:06 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
27.12.2012 08:06:41 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
27.12.2012 08:06:35 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
27.12.2012 08:05:31 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
27.12.2012 08:05:26 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
27.12.2012 08:05:15 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
27.12.2012 08:05:09 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
27.12.2012 08:04:40 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
27.12.2012 08:04:31 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
27.12.2012 08:04:08 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
27.12.2012 08:03:53 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
27.12.2012 08:03:28 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu
27.12.2012 08:03:22 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
box
bot foot
bip bip