top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141
Data Redaktor Zmiana
03.04.2013 11:48:21 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł
28.03.2013 14:46:35 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
28.03.2013 14:46:16 Jakub Malinowski Usunięty załącznik z artykułu REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
19.03.2013 13:51:01 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przetarg na dostawy paliwa
14.03.2013 10:28:25 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 69/2012 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2012 rok.
14.03.2013 10:28:18 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 69/2012 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2012 rok.
14.03.2013 10:27:56 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 68/2012 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2012 rok.
14.03.2013 10:27:49 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 68/2012 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2012 rok.
14.03.2013 10:27:03 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 67/2012 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
14.03.2013 10:26:56 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 67/2012 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
14.03.2013 10:25:45 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 66/2012 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.
14.03.2013 10:25:38 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 66/2012 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.
14.03.2013 10:24:35 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 65/2012 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2012 rok.
14.03.2013 10:24:25 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 65/2012 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2012 rok.
13.03.2013 14:52:43 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXI/198/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji problemowych Rady Gminy Strzałkowo na 2013 r.
13.03.2013 14:52:30 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXI/198/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji problemowych Rady Gminy Strzałkowo na 2013 r.
13.03.2013 14:51:25 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXI/197/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Strzałkowo na 2013 r.
13.03.2013 14:51:15 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXI/197/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Strzałkowo na 2013 r.
13.03.2013 14:50:28 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXI/196/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok.
13.03.2013 14:50:12 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXI/196/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok.
13.03.2013 14:49:05 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXI/195/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzałkowo
13.03.2013 14:48:39 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXI/195/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzałkowo
13.03.2013 14:47:39 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXI/194/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
13.03.2013 14:46:45 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXI/194/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
13.03.2013 14:42:09 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXI/193/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
13.03.2013 14:41:57 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXI/193/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
13.03.2013 14:40:48 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXI/192/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2013 roku.
13.03.2013 14:40:25 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXI/192/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2013 roku.
13.03.2013 14:38:53 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXI/191/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Strzałkowo na 2013 rok.
13.03.2013 14:38:00 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXI/191/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Strzałkowo na 2013 rok.
13.03.2013 14:36:40 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXI/190/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo.
13.03.2013 14:36:05 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXI/190/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo.
13.03.2013 14:35:04 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXI/189/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2012 rok.
13.03.2013 14:34:34 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXI/189/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2012 rok.
13.03.2013 14:33:36 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXI/188/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo.
13.03.2013 14:33:14 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXI/188/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo.
13.03.2013 11:47:51 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Protokół nr XXI/2012 z sesji Rady Gminy Strzałkowo odbytej w dniu 29 grudnia 2012 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie.
13.03.2013 11:47:42 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Protokół nr XXI/2012 z sesji Rady Gminy Strzałkowo odbytej w dniu 29 grudnia 2012 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie.
13.03.2013 11:47:08 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Protokół nr XX/2012 z sesji Rady Gminy Strzałkowo odbytej w dniu 29 listopada 2012 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie.
13.03.2013 11:47:00 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Protokół nr XX/2012 z sesji Rady Gminy Strzałkowo odbytej w dniu 29 listopada 2012 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie.
13.03.2013 11:46:12 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Protokół nr XIX/2012 z sesji Rady Gminy Strzałkowo odbytej w dniu 8 listopada 2012 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie.
13.03.2013 11:46:01 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Protokół nr XIX/2012 z sesji Rady Gminy Strzałkowo odbytej w dniu 8 listopada 2012 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie.
13.03.2013 11:45:22 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Protokół nr XVIII/2012 z sesji Rady Gminy Strzałkowo odbytej w dniu 4 października 2012 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie.
13.03.2013 11:45:12 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Protokół nr XVIII/2012 z sesji Rady Gminy Strzałkowo odbytej w dniu 4 października 2012 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie.
13.03.2013 11:44:42 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Protokół nr XVII/2012 z sesji Rady Gminy Strzałkowo odbytej w dniu 23 sierpnia 2012 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie.
13.03.2013 11:44:34 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Protokół nr XVII/2012 z sesji Rady Gminy Strzałkowo odbytej w dniu 23 sierpnia 2012 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie.
13.03.2013 11:44:12 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Protokół nr XVI/2012 z sesji Rady Gminy Strzałkowo odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie.
13.03.2013 11:44:02 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Protokół nr XVI/2012 z sesji Rady Gminy Strzałkowo odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie.
13.03.2013 11:42:44 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Protokół nr XV/2012 z sesji Rady Gminy Strzałkowo odbytej w dniu 19 kwietnia 2012 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie.
13.03.2013 11:42:34 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Protokół nr XV/2012 z sesji Rady Gminy Strzałkowo odbytej w dniu 19 kwietnia 2012 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie.
box
bot foot
bip bip