top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
Data Redaktor Zmiana
10.11.2017 11:11:20 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przetarg w sprawie Świadczenia usług odbioru odpoadów komunalnych
10.11.2017 08:30:56 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Strzałkowo Nr 132/2017 z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej na rok 2018 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
10.11.2017 08:29:37 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarzadzenie Wójta Gminy Strzałkowo Nr 131/2017 z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie sporządzenia projektu uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
10.11.2017 08:29:10 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarzadzenie Wójta Gminy Strzałkowo Nr 131/2017 z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie sporządzenia projektu uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
10.11.2017 08:27:32 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Strzałkowo Nr 132/2017 z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej na rok 2018 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
10.11.2017 08:27:22 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Strzałkowo Nr 132/2017 z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej na rok 2018 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
10.11.2017 08:27:07 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Strzałkowo Nr 132/2017 z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej na rok 2018 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
10.11.2017 08:26:41 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Strzałkowo Nr 132/2017 z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej na rok 2018 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
06.11.2017 13:15:47 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zimowe utrzymanie dróg i ulic
06.11.2017 13:15:28 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zimowe utrzymanie dróg i ulic
03.11.2017 15:08:24 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży będących uczniami szkół prowadzonych przez Gminę Strzałkowo.
03.11.2017 15:08:13 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży będących uczniami szkół prowadzonych przez Gminę Strzałkowo.
03.11.2017 15:07:37 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zmiana WPF
03.11.2017 15:07:25 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zmiana WPF
03.11.2017 15:06:51 Jakub Malinowski Usunięty załącznik z artykułu Zmiana budżetu
03.11.2017 15:06:35 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zmiana budżetu
03.11.2017 15:06:27 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zmiana budżetu
03.11.2017 15:06:11 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zmiana budżetu
03.11.2017 15:05:53 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Podatek rolny na 2018 r.
03.11.2017 15:05:43 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Podatek rolny na 2018 r.
03.11.2017 15:05:22 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Współpraca w OPP
03.11.2017 15:05:13 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Współpraca w OPP
03.11.2017 15:04:44 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu w sprawie zaopiniowania cennika na 2018 rok za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20… - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
03.11.2017 15:04:32 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł w sprawie zaopiniowania cennika na 2018 rok za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20… - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
03.11.2017 15:03:40 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
03.11.2017 15:03:30 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
03.11.2017 15:02:41 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Studium uchwała - zmiana 2017
03.11.2017 15:02:28 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Studium uchwała - zmiana 2017
03.11.2017 15:02:00 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzałkowo
03.11.2017 15:01:51 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzałkowo
03.11.2017 15:00:47 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Powołanie MRGS
03.11.2017 15:00:38 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Powołanie MRGS
03.11.2017 15:00:16 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu SP-złote strzałki
03.11.2017 15:00:06 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł SP-złote strzałki
03.11.2017 14:59:43 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Spółdzielnia Mleczarska-złote strzałki
03.11.2017 14:59:31 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Spółdzielnia Mleczarska-złote strzałki
03.11.2017 14:58:57 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu POLGRANIT-złote strzałki
03.11.2017 14:58:48 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł POLGRANIT-złote strzałki
03.11.2017 14:58:23 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu GS-złote strzałki
03.11.2017 14:58:15 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł GS-złote strzałki
03.11.2017 14:57:19 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Biblioteka-złote strzałki
03.11.2017 14:56:55 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Biblioteka-złote strzałki
02.11.2017 12:43:44 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 02.11.2017 r. dot. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy budynku inwentarskiego chlewni rozrodu wraz z infrastrukturą o obsadzie powyżej 210 DJP w m. Babin Olędry
02.11.2017 12:43:34 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 02.11.2017 r. dot. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy budynku inwentarskiego chlewni rozrodu wraz z infrastrukturą o obsadzie powyżej 210 DJP w m. Babin Olędry
31.10.2017 13:00:57 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie Wójta Gminy Strzałkowo o zebranym materiale dowodowym z dnia 31 października 2017 r.
31.10.2017 13:00:47 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zawiadomienie Wójta Gminy Strzałkowo o zebranym materiale dowodowym z dnia 31 października 2017 r.
31.10.2017 13:00:06 Jakub Malinowski Usunięty załącznik z artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 31 października 2017 r. o wydanej opini PPIS i postanowieniu RDOS
31.10.2017 12:59:28 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 31 października 2017 r. o wydanej opini PPIS i postanowieniu RDOS
31.10.2017 12:59:18 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 31 października 2017 r. o wydanej opini PPIS i postanowieniu RDOS
31.10.2017 12:59:05 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 31 października 2017 r. o wydanej opini PPIS i postanowieniu RDOS
box
bot foot
bip bip