top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122
Data Redaktor Zmiana
19.10.2017 09:37:36 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kredyt długoterminowy 1.000.000,00 zł
17.10.2017 08:33:43 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu publicznego „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Strzałkowo”
16.10.2017 14:26:38 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Podmiot odbierajacy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
16.10.2017 10:25:20 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kredyt długoterminowy 1.000.000,00 zł
16.10.2017 10:25:11 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kredyt długoterminowy 1.000.000,00 zł
16.10.2017 09:49:26 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kredyt długoterminowy 1.000.000,00 zł
16.10.2017 09:49:07 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kredyt długoterminowy 1.000.000,00 zł
16.10.2017 09:48:58 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kredyt długoterminowy 1.000.000,00 zł
16.10.2017 09:48:48 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kredyt długoterminowy 1.000.000,00 zł
16.10.2017 09:48:15 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kredyt długoterminowy 1.000.000,00 zł
16.10.2017 09:47:57 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kredyt długoterminowy 1.000.000,00 zł
16.10.2017 09:47:50 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kredyt długoterminowy 1.000.000,00 zł
16.10.2017 09:47:38 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kredyt długoterminowy 1.000.000,00 zł
16.10.2017 09:47:29 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kredyt długoterminowy 1.000.000,00 zł
16.10.2017 09:47:16 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kredyt długoterminowy 1.000.000,00 zł
16.10.2017 09:47:07 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kredyt długoterminowy 1.000.000,00 zł
16.10.2017 09:46:55 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kredyt długoterminowy 1.000.000,00 zł
16.10.2017 09:46:47 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kredyt długoterminowy 1.000.000,00 zł
16.10.2017 09:45:21 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kredyt długoterminowy 1.000.000,00 zł
13.10.2017 15:28:54 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „budowie budynku inwentarskiego – chlewni dla tuczu świń wraz z infrastrukturą na działce oznaczonej numerem geod. 220, obręb Babin Olędry, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie” przewiduje się zakończyć w terminie do dnia 14.11.2017 r. z uwagi na prowadzone postępowanie wyjaśniające w ww sprawie oraz jej skomplikowany charakter.
13.10.2017 11:38:02 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przetarg w sprawie Świadczenia usług odbioru odpoadów komunalnych
13.10.2017 11:37:53 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przetarg w sprawie Świadczenia usług odbioru odpoadów komunalnych
13.10.2017 11:37:48 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przetarg w sprawie Świadczenia usług odbioru odpoadów komunalnych
13.10.2017 11:37:43 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przetarg w sprawie Świadczenia usług odbioru odpoadów komunalnych
13.10.2017 11:37:37 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przetarg w sprawie Świadczenia usług odbioru odpoadów komunalnych
13.10.2017 11:37:31 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przetarg w sprawie Świadczenia usług odbioru odpoadów komunalnych
13.10.2017 11:37:26 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przetarg w sprawie Świadczenia usług odbioru odpoadów komunalnych
13.10.2017 11:37:20 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przetarg w sprawie Świadczenia usług odbioru odpoadów komunalnych
13.10.2017 11:37:12 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przetarg w sprawie Świadczenia usług odbioru odpoadów komunalnych
13.10.2017 11:36:49 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przetarg w sprawie Świadczenia usług odbioru odpoadów komunalnych
13.10.2017 11:36:38 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przetarg w sprawie Świadczenia usług odbioru odpoadów komunalnych
13.10.2017 11:36:29 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przetarg w sprawie Świadczenia usług odbioru odpoadów komunalnych
13.10.2017 11:35:54 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przetarg w sprawie Świadczenia usług odbioru odpoadów komunalnych
13.10.2017 11:35:20 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Przetarg w sprawie Świadczenia usług odbioru odpoadów komunalnych
13.10.2017 11:33:39 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Przetarg w sprawie Świadczenia usług odbioru odpoadów komunalnych
13.10.2017 11:32:50 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kredyt długoterminowy 1.000.000,00 zł
12.10.2017 14:38:49 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Strzałkowo o uzgodnienie i zaopiniowanie warunków realizacji przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy z uwagi na nowe okoliczności w sprawie
12.10.2017 08:35:25 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 16/2016 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Gminy Strzałkowo (PSZOK)
12.10.2017 08:34:45 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 16/2016 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Gminy Strzałkowo (PSZOK)
11.10.2017 15:01:25 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kredyt długoterminowy 1.000.000,00 zł
11.10.2017 15:01:04 Jakub Malinowski Usunięty załącznik z artykułu Kredyt długoterminowy 1.000.000,00 zł
11.10.2017 14:50:35 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kredyt długoterminowy 1.000.000,00 zł
11.10.2017 14:50:27 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kredyt długoterminowy 1.000.000,00 zł
11.10.2017 14:50:10 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kredyt długoterminowy 1.000.000,00 zł
11.10.2017 14:31:10 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kredyt długoterminowy 1.000.000,00 zł
11.10.2017 14:14:09 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kredyt długoterminowy 1.000.000,00 zł
11.10.2017 14:13:52 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kredyt długoterminowy 1.000.000,00 zł
11.10.2017 14:13:45 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kredyt długoterminowy 1.000.000,00 zł
11.10.2017 14:13:36 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kredyt długoterminowy 1.000.000,00 zł
11.10.2017 14:13:02 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kredyt długoterminowy 1.000.000,00 zł
box
bot foot
bip bip