top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
Data Redaktor Zmiana
15.12.2017 13:04:31 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Świadczenie usług pocztowych 2017
14.12.2017 14:47:14 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Świadczenie usług pocztowych 2017
11.12.2017 13:18:15 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przetarg w sprawie Świadczenia usług odbioru odpoadów komunalnych
11.12.2017 13:08:33 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Staw w rejonie drogi krajowej nr 92 i drogi powiatowej 3077P"
11.12.2017 13:08:25 Jakub Malinowski Usunięty załącznik z artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Staw w rejonie drogi krajowej nr 92 i drogi powiatowej 3077P"
11.12.2017 10:08:14 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Staw w rejonie drogi krajowej nr 92 i drogi powiatowej 3077P"
11.12.2017 10:07:49 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Staw w rejonie drogi krajowej nr 92 i drogi powiatowej 3077P"
08.12.2017 13:04:34 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Usługa oświetlenia ulic i dróg
08.12.2017 13:04:24 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Usługa oświetlenia ulic i dróg
08.12.2017 13:03:06 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Świadczenie usług pocztowych 2017
08.12.2017 13:02:47 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Świadczenie usług pocztowych 2017
07.12.2017 11:17:21 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków będących własnością Gminy Strzałkowo
04.12.2017 15:09:15 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarzadzenie Wójta Gminy w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
04.12.2017 15:08:55 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarzadzenie Wójta Gminy w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
04.12.2017 15:08:12 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Strzalkowo w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawiania
04.12.2017 15:07:51 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Strzalkowo w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawiania
04.12.2017 10:55:17 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
04.12.2017 10:54:53 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
04.12.2017 09:06:06 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Strzałkowo Nr 132/2017 z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej na rok 2018 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
04.12.2017 09:05:59 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Strzałkowo Nr 132/2017 z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej na rok 2018 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
04.12.2017 09:05:22 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zarzadzenie Wójta Gminy Strzałkowo Nr 131/2017 z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie sporządzenia projektu uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
29.11.2017 13:10:36 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków będących własnością Gminy Strzałkowo
29.11.2017 13:10:32 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków będących własnością Gminy Strzałkowo
29.11.2017 13:10:24 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków będących własnością Gminy Strzałkowo
29.11.2017 13:10:19 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków będących własnością Gminy Strzałkowo
29.11.2017 13:10:11 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków będących własnością Gminy Strzałkowo
29.11.2017 13:10:05 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków będących własnością Gminy Strzałkowo
29.11.2017 13:09:57 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków będących własnością Gminy Strzałkowo
29.11.2017 13:09:51 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków będących własnością Gminy Strzałkowo
29.11.2017 13:09:39 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków będących własnością Gminy Strzałkowo
29.11.2017 13:09:07 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków będących własnością Gminy Strzałkowo
29.11.2017 13:08:35 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków będących własnością Gminy Strzałkowo
29.11.2017 13:07:55 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków będących własnością Gminy Strzałkowo
29.11.2017 12:46:53 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Projekt Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz stawki takiej opłaty
29.11.2017 12:46:44 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Projekt Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz stawki takiej opłaty
29.11.2017 12:45:59 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Projekt Uchwały w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Strzałkowo na okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.
29.11.2017 12:45:30 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Projekt Uchwały w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Strzałkowo na okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.
24.11.2017 14:56:42 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo o wydaniu w dniu 23.11.2017 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „wykonaniu urządzenia wodnego jakim jest studnia głębinowa na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 23, obręb Staw, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie”
24.11.2017 14:56:30 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo o wydaniu w dniu 23.11.2017 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „wykonaniu urządzenia wodnego jakim jest studnia głębinowa na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 23, obręb Staw, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie”
21.11.2017 15:20:53 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie - zawiadomienie Wójta Gminy Strzałkowo o wydanej w dniu 27.09.2017 r. opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy oraz o wydanym w dniu 02.11.2017 r. (otrzymano w dniu 08.11.2017 r.) postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.
21.11.2017 15:20:38 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie - zawiadomienie Wójta Gminy Strzałkowo o wydanej w dniu 27.09.2017 r. opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy oraz o wydanym w dniu 02.11.2017 r. (otrzymano w dniu 08.11.2017 r.) postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.
21.11.2017 15:18:23 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie budynku inwentarskiego – chlewni dla tuczu świń wraz z infrastrukturą na działce oznaczonej numerem geod. 220, obręb Babin Olędry, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie” - Inwestor Pan Bartłomiej Przywarty, Ostrowo Kościelne, 62-420 Strzałkowo, w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w inwestycji.
21.11.2017 15:17:51 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie budynku inwentarskiego – chlewni dla tuczu świń wraz z infrastrukturą na działce oznaczonej numerem geod. 220, obręb Babin Olędry, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie” - Inwestor Pan Bartłomiej Przywarty, Ostrowo Kościelne, 62-420 Strzałkowo, w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w inwestycji.
21.11.2017 15:16:35 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo że postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „budowie budynku inwentarskiego – chlewni dla tuczu świń wraz z infrastrukturą na działce oznaczonej numerem geod. 220, obręb Babin Olędry, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie” przewiduje się zakończyć w terminie do dnia 31.01.2018 r. z uwagi na prowadzone postępowanie wyjaśniające w ww sprawie oraz jej skomplikowany charakter.
21.11.2017 15:16:07 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo że postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „budowie budynku inwentarskiego – chlewni dla tuczu świń wraz z infrastrukturą na działce oznaczonej numerem geod. 220, obręb Babin Olędry, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie” przewiduje się zakończyć w terminie do dnia 31.01.2018 r. z uwagi na prowadzone postępowanie wyjaśniające w ww sprawie oraz jej skomplikowany charakter.
20.11.2017 14:22:45 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Obwieszczenie o przekazaniu sprawy wraz z aktami sprawy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
20.11.2017 14:22:17 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o przekazaniu sprawy wraz z aktami sprawy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
20.11.2017 14:19:15 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. budowa fermy drobiu do obsady powyżej 40 tys sztuk w miejscowości Kokczyn Drugi, obręb Brudzewo na działce nr 181/6, 181/5, obręb Brudzewo, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie
20.11.2017 14:18:34 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. budowa fermy drobiu do obsady powyżej 40 tys sztuk w miejscowości Kokczyn Drugi, obręb Brudzewo na działce nr 181/6, 181/5, obręb Brudzewo, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie
20.11.2017 12:14:45 Jakub Malinowski Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert na Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych Gminy Strzałkowo do artykułu Przetarg w sprawie Świadczenia usług odbioru odpoadów komunalnych
box
bot foot
bip bip