top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144
Data Redaktor Zmiana
15.06.2018 13:21:11 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Budowa placów zabaw z wyposażeniem w miejscowości Strzałkowo ul. Andrzejewskiego na działkach Nr 267/8 i 267/10 oraz w miejscowości Kornaty na działce Nr 101/2
15.06.2018 13:21:06 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Budowa placów zabaw z wyposażeniem w miejscowości Strzałkowo ul. Andrzejewskiego na działkach Nr 267/8 i 267/10 oraz w miejscowości Kornaty na działce Nr 101/2
15.06.2018 13:21:03 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Budowa placów zabaw z wyposażeniem w miejscowości Strzałkowo ul. Andrzejewskiego na działkach Nr 267/8 i 267/10 oraz w miejscowości Kornaty na działce Nr 101/2
15.06.2018 13:20:58 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Budowa placów zabaw z wyposażeniem w miejscowości Strzałkowo ul. Andrzejewskiego na działkach Nr 267/8 i 267/10 oraz w miejscowości Kornaty na działce Nr 101/2
15.06.2018 13:20:53 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Budowa placów zabaw z wyposażeniem w miejscowości Strzałkowo ul. Andrzejewskiego na działkach Nr 267/8 i 267/10 oraz w miejscowości Kornaty na działce Nr 101/2
15.06.2018 13:20:43 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Budowa placów zabaw z wyposażeniem w miejscowości Strzałkowo ul. Andrzejewskiego na działkach Nr 267/8 i 267/10 oraz w miejscowości Kornaty na działce Nr 101/2
15.06.2018 13:20:36 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Budowa placów zabaw z wyposażeniem w miejscowości Strzałkowo ul. Andrzejewskiego na działkach Nr 267/8 i 267/10 oraz w miejscowości Kornaty na działce Nr 101/2
15.06.2018 13:20:32 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Budowa placów zabaw z wyposażeniem w miejscowości Strzałkowo ul. Andrzejewskiego na działkach Nr 267/8 i 267/10 oraz w miejscowości Kornaty na działce Nr 101/2
15.06.2018 13:20:27 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Budowa placów zabaw z wyposażeniem w miejscowości Strzałkowo ul. Andrzejewskiego na działkach Nr 267/8 i 267/10 oraz w miejscowości Kornaty na działce Nr 101/2
15.06.2018 13:20:23 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Budowa placów zabaw z wyposażeniem w miejscowości Strzałkowo ul. Andrzejewskiego na działkach Nr 267/8 i 267/10 oraz w miejscowości Kornaty na działce Nr 101/2
15.06.2018 13:20:16 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Budowa placów zabaw z wyposażeniem w miejscowości Strzałkowo ul. Andrzejewskiego na działkach Nr 267/8 i 267/10 oraz w miejscowości Kornaty na działce Nr 101/2
15.06.2018 13:20:12 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Budowa placów zabaw z wyposażeniem w miejscowości Strzałkowo ul. Andrzejewskiego na działkach Nr 267/8 i 267/10 oraz w miejscowości Kornaty na działce Nr 101/2
15.06.2018 13:20:07 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Budowa placów zabaw z wyposażeniem w miejscowości Strzałkowo ul. Andrzejewskiego na działkach Nr 267/8 i 267/10 oraz w miejscowości Kornaty na działce Nr 101/2
15.06.2018 13:19:45 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Budowa placów zabaw z wyposażeniem w miejscowości Strzałkowo ul. Andrzejewskiego na działkach Nr 267/8 i 267/10 oraz w miejscowości Kornaty na działce Nr 101/2
15.06.2018 11:09:45 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Kornaty
15.06.2018 10:32:53 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Budowa placów zabaw z wyposażeniem w miejscowości Strzałkowo ul. Andrzejewskiego na działkach Nr 267/8 i 267/10 oraz w miejscowości Kornaty na działce Nr 101/2
13.06.2018 11:55:32 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie – zawiadomienie Wójta Gminy Strzałkowo, że na wniosek z dnia 09.03.2018 r. uzupełniony w dniu 15.05.2018 r. Pana Sebastiana Kuźniarka zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowa budynku inwentarskiego-chlewni z zapleczem socjalnym i zbiornikiem na ścieki bytowe, silosów paszowych” na działce o nr ewid. 34 obręb, Babin
13.06.2018 11:55:20 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie – zawiadomienie Wójta Gminy Strzałkowo, że na wniosek z dnia 09.03.2018 r. uzupełniony w dniu 15.05.2018 r. Pana Sebastiana Kuźniarka zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowa budynku inwentarskiego-chlewni z zapleczem socjalnym i zbiornikiem na ścieki bytowe, silosów paszowych” na działce o nr ewid. 34 obręb, Babin
13.06.2018 11:54:02 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Informacja publiczna Starosty Słupeckiego o wydanej w dniu 14.05.2018 r. decyzji Nr 175/2018 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej dla Państwa Kamili i Dariusza Pawlak pozwolenia na budowę
13.06.2018 11:53:42 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Informacja publiczna Starosty Słupeckiego o wydanej w dniu 14.05.2018 r. decyzji Nr 175/2018 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej dla Państwa Kamili i Dariusza Pawlak pozwolenia na budowę
12.06.2018 11:16:23 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Kornaty
12.06.2018 11:15:58 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Kornaty
12.06.2018 11:15:17 Jakub Malinowski Usunięty załącznik z artykułu Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Kornaty
12.06.2018 11:14:23 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Kornaty
12.06.2018 11:14:01 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Kornaty
11.06.2018 14:32:21 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała zmieniająca budżet na 2018 r.
11.06.2018 14:31:30 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała zmieniająca WPF
11.06.2018 14:30:24 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała zmieniająca WPF
11.06.2018 14:30:09 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Uchwała zmieniająca budżet na 2018 r.
11.06.2018 14:29:16 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałkowo ul. Powidzka i Jagiellonów z kategorii Projekty uchwał
11.06.2018 14:29:13 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałkowo ul. Sosnowa, Jałowcowa, Cisowa, Cedrowa, Świerkowa, Cyprysowa, Limbowa. z kategorii Projekty uchwał
11.06.2018 14:29:11 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałkowo ul. Słoneczna. z kategorii Projekty uchwał
11.06.2018 14:29:08 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałkowo ul. Sosnowa. z kategorii Projekty uchwał
11.06.2018 14:29:05 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałkowo ul. Zielona. z kategorii Projekty uchwał
11.06.2018 14:29:02 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018. z kategorii Projekty uchwał
11.06.2018 14:29:00 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Strzałkowo z kategorii Projekty uchwał
11.06.2018 14:28:56 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Uchwała w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Strzałkowo z kategorii Projekty uchwał
11.06.2018 14:28:54 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Uchwała w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej. z kategorii Projekty uchwał
11.06.2018 14:28:51 Jakub Malinowski Usunięto artykuł uchwała w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Strzałkowo na lata 2018-2023 z kategorii Projekty uchwał
11.06.2018 14:28:49 Jakub Malinowski Usunięto artykuł uchwała w sprawie udzielnia aboslutorium z kategorii Projekty uchwał
11.06.2018 14:28:46 Jakub Malinowski Usunięto artykuł uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawoazdaniem z wykonania budżetu gminy Strzałkowo za rok 2010 z kategorii Projekty uchwał
11.06.2018 14:28:42 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Uchwała zmieniająca WPF z kategorii Projekty uchwał
08.06.2018 14:54:45 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami
08.06.2018 14:54:25 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami
08.06.2018 13:14:15 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi wewnętrznej w obrębie geodezyjnym Strzałkowo i budowa oświetlenia ulicznego – ulicy Janusza Korczaka w m. Strzałkowo
08.06.2018 13:14:05 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi wewnętrznej w obrębie geodezyjnym Strzałkowo i budowa oświetlenia ulicznego – ulicy Janusza Korczaka w m. Strzałkowo
08.06.2018 13:14:01 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi wewnętrznej w obrębie geodezyjnym Strzałkowo i budowa oświetlenia ulicznego – ulicy Janusza Korczaka w m. Strzałkowo
08.06.2018 13:13:56 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi wewnętrznej w obrębie geodezyjnym Strzałkowo i budowa oświetlenia ulicznego – ulicy Janusza Korczaka w m. Strzałkowo
08.06.2018 13:13:53 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi wewnętrznej w obrębie geodezyjnym Strzałkowo i budowa oświetlenia ulicznego – ulicy Janusza Korczaka w m. Strzałkowo
08.06.2018 13:13:44 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi wewnętrznej w obrębie geodezyjnym Strzałkowo i budowa oświetlenia ulicznego – ulicy Janusza Korczaka w m. Strzałkowo
box
bot foot
bip bip