top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136
Data Redaktor Zmiana
20.04.2018 14:16:20 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strzałkowo o wniesieniu w dniu 12.04.2018 r. przez Pana Bartłomieja Przywartego odwołania od decyzji Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 28.03.2018 r. GPOS.6220.16.2015 w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego – chlewni dla tuczu świń wraz z infrastrukturą na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 220, obręb Babin Olędry, gmina Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie.
20.04.2018 14:16:00 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strzałkowo o wniesieniu w dniu 12.04.2018 r. przez Pana Bartłomieja Przywartego odwołania od decyzji Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 28.03.2018 r. GPOS.6220.16.2015 w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego – chlewni dla tuczu świń wraz z infrastrukturą na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 220, obręb Babin Olędry, gmina Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie.
20.04.2018 12:10:14 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami
20.04.2018 10:50:01 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Petycja w sprawie modernizacji drogi łączącej miejscowości Babin i Piotrowice
20.04.2018 10:49:43 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Petycja w sprawie modernizacji drogi łączącej miejscowości Babin i Piotrowice
20.04.2018 10:39:44 Jakub Malinowski Edytowano artykuł Statystyka 2017 r.
20.04.2018 10:39:11 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Statystyka 2017 r.
18.04.2018 09:59:39 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami
18.04.2018 09:59:17 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami
17.04.2018 12:18:54 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Kornaty
16.04.2018 15:34:54 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo o wydanej w dniu 06.04.2018 r. decyzji znak: GPOS.6620.3.2017 dla Spółdzielni Mleczarskiej Udziałowców, ul. Gen. Sikorskiego 28, 62-420 Strzałkowo odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku produkcyjnego o powierzchnie produkcyjno magazynowe do produkcji serów miękkich, powierzchnie handlowe, administracyjne i socjalne na działkach oznaczonych nr ewid. 471/1, 472/4, 472/3, obręb Strzałkowo, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie”.
16.04.2018 15:33:02 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strzałkowo o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na „powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego z części złoża KATARZYNOWO II na działce o nr ewid. 29/1, obręb Katarzynowo, miejscowość Katarzynowo, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie”.
16.04.2018 10:01:47 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Kornaty
16.04.2018 10:01:35 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Kornaty
16.04.2018 10:00:37 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Kornaty
13.04.2018 10:46:36 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Strzałkowo za 2017 r.
10.04.2018 12:11:44 Jakub Malinowski Dodany załącznik Aktualizacja kwoty do artykułu Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci
10.04.2018 12:08:24 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Kornaty
10.04.2018 12:08:18 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Kornaty
09.04.2018 16:06:50 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zmiana WPF
09.04.2018 16:06:05 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zmiana WPF
09.04.2018 16:05:51 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Zmiana budżetu na 2018 r.
09.04.2018 16:04:42 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Zmiana budżetu na 2018 r.
06.04.2018 14:47:35 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo o wydanej decyzji odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie fermy drobiu do obsady powyżej 40 tys. sztuk w miejscowości Kokczyn Drugi, na działce nr 181/6, 181/5, obręb Brudzewo, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie”.
29.03.2018 12:16:55 Jakub Malinowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo o wydanej decyzji odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie budynku inwentarskiego – chlewni dla tuczu świń wraz z infrastrukturą na działce oznaczonej numerem geod. 220, obręb Babin Olędry, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie”.
28.03.2018 10:37:57 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Uchwała w spr. funduszu sołeckiego z kategorii Projekty uchwał
28.03.2018 10:37:54 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Uchwała w spr. udziel. pomocy Star.Pow. TRANSPORT PUBLICZNY z kategorii Projekty uchwał
28.03.2018 10:37:51 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Likwidacja oddziałów z kategorii Projekty uchwał
28.03.2018 10:37:48 Jakub Malinowski Usunięto artykuł uchwala_staw_1 z kategorii Projekty uchwał
28.03.2018 10:37:44 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Uchwała Rady w sprawie okręgów wyborczych_Strzałkowo_2018 z kategorii Projekty uchwał
28.03.2018 10:37:41 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Uchwała Rady w sprawie utworzenia obwodów głosowania_Strzałkowo_2018 z kategorii Projekty uchwał
28.03.2018 10:37:37 Jakub Malinowski Usunięto artykuł uchwała w spr. opat za zajęcie pasa drogowego z kategorii Projekty uchwał
28.03.2018 10:37:35 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Uchwała zmieniająca budżet na 2018 r. z kategorii Projekty uchwał
28.03.2018 10:37:32 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Uchwała zmieniająca WPF z kategorii Projekty uchwał
28.03.2018 10:37:28 Jakub Malinowski Usunięto artykuł Zmiana adresu przedszkola z kategorii Projekty uchwał
28.03.2018 10:31:53 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. STRZAŁKOWO Etap I - UL. Sosnowa, Jałowcowa, Cisowa, Cedrowa, Świerkowa, Cyprysowa, Limbowa Etap II - UL. Sosnowa
28.03.2018 10:31:42 Jakub Malinowski Usunięty załącznik z artykułu BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. STRZAŁKOWO Etap I - UL. Sosnowa, Jałowcowa, Cisowa, Cedrowa, Świerkowa, Cyprysowa, Limbowa Etap II - UL. Sosnowa
28.03.2018 10:27:20 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Kornaty
28.03.2018 10:27:16 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Kornaty
28.03.2018 10:27:12 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Kornaty
28.03.2018 10:27:05 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Kornaty
28.03.2018 10:27:00 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Kornaty
28.03.2018 10:26:54 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Kornaty
28.03.2018 10:26:47 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Kornaty
28.03.2018 10:26:43 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Kornaty
28.03.2018 10:26:38 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Kornaty
28.03.2018 10:26:33 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Kornaty
28.03.2018 10:26:29 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Kornaty
28.03.2018 10:26:23 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Kornaty
28.03.2018 10:26:17 Jakub Malinowski Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Kornaty
box
bot foot
bip bip