top

2003-08-13 14:45:07

Benedykt Augustyniak


Radny Gminy Strzałkowo

2003-08-13 15:18:13

Irena Maciejewska


Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Strzałkowo

2003-08-14 08:13:00

Kazimierz Pawlak


Radny Gminy Strzałkowo

2011-07-29 11:10:56

Tomasz Synowiec


Radny Gminy Strzałkowo

2011-07-29 11:12:34

Olech Głodkowski


Radny Gminy Strzałkowo

2015-01-20 09:58:24

Marek Hejna


Radny Gminy Strzałkowo

2015-01-20 10:00:33

Henryka Twardowska


Radna Gminy Strzałkowo

2015-01-20 10:01:49

Lilla Graczyk


Radna Gminy Strzałkowo

2015-01-20 10:02:59

Krzysztof Graczyk


Radny Gminy Strzałkowo

2015-01-20 10:04:11

Lucyna Górcewicz


Radna Gminy Strzałkowo

2015-01-20 10:05:14

Tomasz Gałan


Radny Gminy Strzałkowo

2015-01-20 10:06:21

Lucyna Chłędowska


Radna Gminy Strzałkowo

2015-01-20 10:07:53

Jolanta Dubińska


Radna Gminy Strzałkowo

2015-01-20 10:08:53

Beata Zimniewicz


Radna Gminy Strzałkowo

2015-01-20 10:10:10

Krzysztof Stefański


Radny Gminy Strzałkowo

box
bot foot
bip bip