top

2014-02-03 15:13:07

Uchwała Nr XXIX/259/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Strzałkowo


Stwierdzono nieważność § 1 ust.1 pkt 2 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr KN.I.4131.1.521.2013.15 z dnia 08.011.2014

box
bot foot
bip bip