top

2017-12-08 13:04:24

Usługa oświetlenia ulic i dróg


2017-11-06 13:15:28

Zimowe utrzymanie dróg i ulic


2015-10-28 12:22:12

Zimowe utrzymanie dróg i ulic


2015-09-03 11:56:53

Zakup samochodu dla OSP


2015-07-17 12:05:37

Dowozy szkolne


2015-04-02 14:13:18

Przebudowa dróg dojazdowych


2015-03-11 14:43:20

Zakup paliwa


2013-03-07 11:16:52

Przetarg na dostawy paliwa


2012-03-16 12:40:08

Przetarg na dostawy paliwa


2011-12-12 13:09:23

Ogłoszenie o wyborze oferty


2011-10-17 12:38:37

Ogłoszenie o wyborze oferty


2011-09-28 11:29:08

ogłoszenie o wyborze oferty


2010-10-01 14:04:28

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU


2010-04-20 13:12:46

Wykonanie studni w Strzałkowie


box
bot foot
bip bip